[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CĂN PHÒNG CỦA TÔI

0
902

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CĂN PHÒNG CỦA TÔI

Loading...
Nội dung bài học: 
我的房间 (Wǒ de fángjiān) – CĂN PHÒNG CỦA TÔI
A: 你住在哪儿? (Nǐ zhù zài nǎ’r?)  bạn sống ở đâu ?
B: 我住在白梅路 (Wǒ zhù zài báiméi lù) – tôi sống ở đường Bạch Mai
A: 你的房间里有什么? (Nǐ de fángjiān li yǒu shé me?)- phòng của bạn có những gì ?
B: 我的房间里有一张桌子,两把椅子和一个空调桌子上有一条电脑
(Wǒ de fángjiān li yǒuyī zhāng zhuōzi, liǎng bǎ yǐzi hé yīgè kòngtiáo zhuōzi shàng yǒu yītiáo diànnǎo)
Phòng tôi có một cái bàn, hai cái ghế và một cái điều hòa, trên bàn có máy tính
A: 你的房间怎么样? (Nǐ de fángjiān zěnme yàng?) Phòng của bạn như thế nào ?
B: 我的房间又脏又乱 (Wǒ de fángjiān yòu zàng yòu luàn)- vừa bẩn vừa lộn xộn
A: 你喜欢你住的地方吗? (Nǐ xǐhuān nǐ zhù dì dìfāng ma?)- bạn thích chỗ mình đang ở chứ ?
 trang-tri
B: 喜欢。因为在那儿我有很多老朋友。你呢? (Xǐhuān. Yīnwèi zài nà’r wǒ yǒu hěnduō lǎo péngyǒu). Nǐ ne? thích chứ. Vì ở đó tôi có nhiều bạn, còn bạn thì sao ?
A: 我不喜欢我住的地方 (Wǒ bù xǐhuān ó zhù dì dìfāng)
因为它太脏,太污染,不安全 (Wǒ bù xǐhuān ó zhù dì dìfāng yīnwèi tā tài zàng, tài wūrǎn, bù ānquán)
Tôi không thích . vì chỗ đó vừa bẩn, vừa ô nhiễm, vừa không an toàn