[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề TÔI BỊ ĐAU CHÂN

0
628

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề TÔI BỊ ĐAU CHÂN

Loading...
张红: 李军,你的腿怎么了?为什么一拐一拐的?
Zhāng hóng: Lǐ jūn, nǐ de tuǐ zěnme le? Wèishéme yī guǎi yī guǎi de?
Trương Hồng: Lý Quân, chân bạn sao vậy? Sao lại đi tập tễnh thế?
李军: 嗐,别提了,都因为钥匙。
Lǐ jūn: Hài, biétíle, dōu yīnwèi yàoshi.
Lý Quân: Haizz, đừng nhắc nữa, đều tại cái chìa khóa.
张红: 什么钥匙?
Zhāng hóng: Shénme yàoshi?
Trương Hồng: Chìa khóa gì?
李军: 房间钥匙。我忘了带钥匙,进不去宿舍了。
Lǐ jūn: Fángjiān yàoshi. Wǒ wàng le dài yàoshi, jìn bú qù sùshè le.
Lý Quân: Chìa khóa phòng. Tớ quên mang chìa khóa, không vào được kí túc xá.
张红: 那你的腿怎么这样了?
Zhāng hóng: Nà nǐ de tuǐ zěnme zhè yàng le?
Trương Hồng: Vậy chân bạn sao lại như thế này?
李军: 足球比赛马上要开始了,我怕来不及,就从窗户爬进去了。
Lǐ jūn: Zúqiú bǐsài mǎ shàng yào kāishǐ le, wǒ pà lái bū jí, jiù cóng chuānghù pá jìn qù le.
Lý Quân: Trận bóng sắp bắt đầu rồi, tớ sợ không đến kịp, bèn leo cửa sổ ra ngoài.
张红: 你们的房间在三层,你怎么爬进去的?
Zhāng hóng: Nǐmen de fángjiān zài sān céng, nǐ zěnme pá jìn qù de?
Trương Hồng: Phòng của các bạn ở tầng 3, bạn làm thế nào leo ra được vậy?
李军: 我们隔壁是水房。我从水房窗户爬过去的。
Lǐ jūn: Wǒmen gébì shì shuǐ fáng. Wǒ cóng shuǐ fáng chuānghù pá guò qù de.
Lý Quân: Bên cạnh chỗ chúng tớ là phòng để nước. Tứ leo ra từ cửa sổ phòng để nước.
张红: 那么危险啊!
Zhāng hóng: Nàme wéixiǎn a!
Trương Hồng: Nguy hiểm quá!
cho-nguoi-du-lich
李军: 还算顺利。不过往房间里跳时,一下子摔倒了,你看,就变成现在这个样子了。
Lǐ jūn: Hái suàn shùnlì. Bú guò wǎng fángjiān lǐ tiào shí, yí xià zi shuāi dǎo le, nǐ kàn, jiù biàn chéng xiànzài zhè ge yàng zi le.
Lý Quân: Vẫn còn may. Nhưng lúc nhảy từ trong phòng xuống, bỗng nhiên bị ngã, bạn xem, trở thành bộ dạng như bây giờ rồi.