[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề AI DẠY NGỮ PHÁP CHO BẠN?

0
198

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề AI DẠY NGỮ PHÁP CHO BẠN?

田芳:        玛丽,你们有几门课?
Tián fāng:   Mǎlì, nǐmen yǒu jǐ mén kè?
Điền Phương: Mary, các bạn có mấy môn học?
玛丽:        现在只有四门课:综合课,口语课,听力课,和阅读课。
Mǎlì:           Xiànzài zhǐyǒu sì mén kè: Zònghé kè, kǒuyǔ kè, tīnglì kè, hé yuèdú kè.
Mary:          Bây giờ chỉ có 4 môn: môn Tổng hợp, môn Nói và môn Đọc.
田芳:        有文化课和体育课吗?
Tián fāng:   Yǒu wénhuà kè hé tǐyù kè ma?
ĐP:             Có môn Văn hóa và môn Thể dục không?
玛丽:        没有。
Mǎlì:           Méiyǒu.
Mary:          Không có.
田芳:        林老师教你们什么?
Tián fāng:   Lín lǎoshī jiào nǐmen shénme?
ĐP:             Cô giáo Lâm dạy các bạn môn gì?
玛丽:        她教我们听力和阅读。
Mǎlì:           Tā jiào wǒmen tīnglì hé yuèdú.
Mary:          Cô ấy dạy chúng tớ môn Nghe và Đọc.
田芳:        谁教你们综合课和口语课?
Tián fāng:   Shuí jiào nǐmen zònghé kè hé kǒuyǔ kè?
ĐP:             Ai dạy các bạn môn Tổng hợp và môn Nói?
玛丽:        王老师。
Mǎlì:           Wáng lǎoshī.
Mary:         Thầy Vương.

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-trong-van-phong-trong-tieng-trung-phan-3

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...