[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề ĐẠO CƠ ĐỐC

0
210

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề ĐẠO CƠ ĐỐC

Nội dung bài học:

1. 阿门 (Āmén): A men
2. 教堂法医 (Jiàotáng fǎyī): Áo lễ nhà thờ
3. 东方三博士 (Dōngfāng sān bóshì): 3 nhà thông thái phương đông
4. 祭坛 (Jìtán): Bàn thánh lễ
5. 圣饼 (Shèng bǐng): Bánh thánh
6. 七大罪 (Qī dàzuì): 7 mối tội đầu
7. 叛教 (Pàn jiào): Bỏ đạo
8. 讲道坛 (Jiǎng dào tán): Bục giảng kinh
9. 耳堂 (Ěr táng): Cánh ngang (trong nhà thờ)
10. 做祷告 (Zuò dǎogào): Cầu nguyện
11. 早祷 (Zǎo dǎo): Cầu nguyện buổi sáng
12. 晚祷 (Wǎn dǎo): Cầu nguyện buổi tối
13. 蜡烛 (Làzhú): Cây nến
14. 忏悔神父 (Chànhuǐ shénfù): Cha cố rửa tội
15. 教父 (Jiàofù): Cha đỡ đầu
16. 圣水盆 (Shèngshuǐ pén): Chậu nước thánh
17. 救世主 (Jiùshìzhǔ): Chúa cứu thế
18. 耶稣 (Yēsū): Chúa Giê-su
 co-doc-giao-1
19. 圣神 (Shèng shén): Chúa Thánh thần
20. 祝福 (Zhùfú): Chúc phúc
21. 圣餐杯 (Shèng cān bēi): Cốc dùng trong tiệc Thánh
22. 门廊 (Ménláng): Cổng vòm
23. 拱柱 (Gǒng zhù): Cột vòm
24. 唱诗班 (Chàngshī bān): Dàn đồng ca nhà thờ
25. 大修道院 (Dà xiūdàoyuàn): Nhà thờ lớn
26. 天主教 (Tiānzhǔjiào): Đạo Thiên Chúa
27. 新教 (Xīnjiào): Đạo Tin Lành
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...