[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÙA CHIỀN NHÀ THỜ

0
241
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÙA CHIỀN NHÀ THỜ
Trung bình 5 trên tổng số 1 bình chọn

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÙA CHIỀN NHÀ THỜ

Nội dung bài học:

1. 圆寂 (Yuánjì): Viên tịch
2. 拜佛 (Bàifó): Bái Phật
3. 神像 (Shénxiàng): Tượng thần
4. 观音像 (Guānyīn xiàng): Tượng Quan Âm
5. 佛像 (Fóxiàng): Tượng Phật
6. 菩萨像 (Púsà xiàng): Tượng Bồ Tát
7. 观音院 (Guānyīn yuàn): Tu viện Quan Âm
8. 修行 (Xiūxíng): Tu hành
9. 主持 (Zhǔchí): Trụ trì
10. 念珠 (Niànzhū): Tràng hạt
11. 斋堂 (Zhāi tang): Trai đường
12. 还愿 (Huányuàn): Trả lễ
13. 打坐 (Dǎzuò): Tĩnh tọa
14. 佛教徒 (Fójiào tú): Tín đồ đạo Phật
15. 锡杖 (Xízhàng): Tích trượng
16. 受戒 (Shòujiè): Thụ giớicac mua
17. 善男信女 (Shànnánxìnnǚ): Thiện nam tín nữ
18. 施主 (Shīzhǔ): Thí chủ
19. 签语簿 (Qiān yǔ bù): Sổ giải xăm
20. 皈依 (Guīyī): Quy y
21. 功德堂 (Gōngdé tang): Phòng công đức
22. 方丈 (Fāngzhàng): Phương trượng
23. 尼姑 (Nígū): Ni cô
24. 念佛 (Niànfó): Niệm Phật
25. 苦行者 (Kǔxíng zhě): Người khổ hạnh
26. 业缘 (Yè yuán): Nghiệp duyên
27. 业报 (Yè bào): Nghiệp báo
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...