[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ THỨ TỰ trong tiếng Trung

0
165
Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ THỨ TỰ trong tiếng Trung
第一                           dì yī                           thứ nhất
第二                           dì èr                           thứ hai
第十                           dì shí                         thứ 10
百分之一                   bǎi fēn zhī yī                    1%
mac-ca
百分之二十五           bǎi fēn zhī èr shí wǔ  25%
三分之二                   sān fēn zhī èr                    2/3
十分之一                   shí fēn zhī yī                    1/10
两点四                       liǎng diǎn sì               2.4
九十六点六九           jiǔ shí liù diǎn liù jiǔ 96.69
一半                           yī bàn                        1 nửa
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ
 
Loading...
 
Content Protection by DMCA.com
loading...