[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NÓI THỜI GIAN trong tiếng Trung

0
275
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NÓI THỜI GIAN trong tiếng Trung
十点                        shí diǎn                   10 giờ              (10:00)
十点整                    shí diǎn zhěng         10 giờ đúng     (10:00)
六点半                    liù diǎn bàn             6 giờ rưỡi                (06:30)
六点三十分            liù diǎn sānshí fēn   6 giờ 30 phút   (06:30)
四点三十五            sì diǎn sānshíwǔ      4 giờ 35 phút   (04:35)
八点五分                bā diǎn wǔ fēn                8 giờ 5 phút     (08:05)
七点十五分            qī diǎn shíwǔ fēn    7 giờ 15 phút   (07:15)
七点一刻                qī diǎn yí kè            7 giờ 15 phút   (07:15)
九点二十五            jiǔ diǎn èrshí wǔ     9 giờ 25 phút   (09:25)
十一点三刻            shíyī diǎn sān kè     11 giờ 45 phút (11:45)
十一点四十五        shíyī diǎn sìshíwǔ   11 giờ 45 phút (11:45)
差五分三点            chà wǔ fēn sān diǎn        3 giờ kém 5    (02:55)
两点五十五            liǎng diǎn wǔshíwǔ 2 giờ 55 phút (02:55)
三点二十                sān diǎn èrshí          3 giờ 20 phút   (03:20)
十二点十分            shí’èr diǎn shí fēn    12 giờ 10 phút (12:10)
tai-sieu-thi
早上                        zǎoshang                 sáng sớm
上午                        shàngwǔ                  buổi sáng
中午                        zhōngwǔ                 buổi trưa
下午                        xiàwǔ                      buổi chiều
晚上                        wǎnshàng                        buổi tối
早上六点                zǎoshang liù diǎn    6h sáng
上午八点                shàngwǔ bā diǎn     8h sáng
中午十二点            zhōngwǔ shí’èr diǎn       12h trưa
晚上十点半            wǎnshàng shí diǎn bàn    10h30 tối
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...