[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỎI NGÀY THÁNG trong tiếng Trung

  0
  1484
  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỎI NGÀY THÁNG trong tiếng Trung
  今天                        jīntiān                      hôm nay
  明天                        míngtiān                  ngày mai
  后天                        hòutiān                    ngày kia
  大后天                    dàhòutiān                        ngày kìa (3 ngày nữa)
  昨天                        zuótiān                    hôm qua
  前天                        qiántiān                   hôm kia, hôm trước
  大前天                    dàqiántiān               hôm kìa (3 hôm trước)
  几月                        jǐ yuè                       tháng mấy
  几号                        jǐ hào                       ngày mấy
  星期几                    xīngqī jǐ                  thứ mấy
  哪年                        nǎ nián                    năm nào
  这(个)星期        zhè (ge) xīngqī        tuần này
  上星期                    shàng xīngqī           tuần trước
  下星期                    xià xīngqī                tuần sau, tuần tới
  这(个)月            zhè (ge) yuè            tháng này
  上(个)月            shàng (ge) yuè        tháng trước
  下(个)月            xià (ge) yuè             tháng sau
  今年                        jīnnián                     năm nay
  明年                        míngnián                 năm sau
  后年                        hòunián                   năm sau nữa
  去年                        qùnián                     năm ngoái, năm trước
  前年                        qiánnián                  năm trước nữa
  一九九六年            yī jiǔ jiǔ liù nián     năm 1996
  二零零零年            èr líng líng líng nián       năm 2000
  二零一四年            èr líng yī sì nián      năm 2014
  cac-mau-giao-tiep-co-ban-phan-7
  现在是二零一四年八月二十一号晚上九点。
  Xiànzài shì èr líng yī sì nián bā yuè èrshíyī hào wǎnshàng jiǔ diǎn.
  Bây giờ là 9h tối ngày 21 tháng 8 năm 2014.你的生日是几月几号?
  Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
  Sinh nhật của cậu ngày mấy tháng mấy?

  我的生日是十月九号。
  Wǒ de shēngrì shì shí yuè jiǔ hào.
  Sinh nhật của tôi ngày mùng 9 tháng 10.

  你什么时候出国?
  Nǐ shénme shíhòu chūguó?
  Khi nào cậu ra nước ngoài?

  明年七月五号我出国。
  Míngnián qī yuè wǔ hào wǒ chūguó.
  Mùng 5 tháng 7 năm sau tôi ra nước ngoài.