[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: NGƯỜI BẮT CHIM VÀ CON BÒ trong tiếng Trung

0
720

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: NGƯỜI BẮT CHIM VÀ CON BÒ trong tiếng Trung

Loading...
Phần chữ Hán + dịch Việt :
捕鸟人张开捕鹤的网,站在远处等候猎物。一只鹳鸟和几只鹤落网,捕鸟人跑过来,把他们一起捉住了。
Người bắt chim giăng lưới bắt hạc, đứng đàng xa chờ con mồi. Một con cò và vài con hạc lọt lưới, người bắt chim chạy tới, tóm lấy chúng nó.
鹳鸟请求不要杀他,说他于人不仅无害,而且非常有益,因为他捕杀蛇和别的爬虫。
Chim cò van xin đừng giết nó, nó nói nó không những vô hại mà lại rất có ích cho con người, bởi vì nó bắt rắn và các loài bò sát khác.
捕鸟人回答说:“即使你不算太坏,但是你和坏蛋在一起,无论如何也应该受到惩罚。
Người bắt chim trả lời: ” Cho dù mi không xấu, nhưng mi với bọn khốn đó đi chung với nhau, bất kể như thế nào cũng phải bị trừng phạt”
因此,我们应该避免和坏人交往,免得被认为同他们的坏事有牵连。
Vì thế chúng ta nên tránh giao du với người xấu, để tránh cho là có liên quan với việc xấu của họ.
《伊索寓言》Ngụ ngôn Ê-dốp

Pinyin: bǔ niǎo rén hé guàn niǎo
bǔ niǎo rén zhāng kāi bǔ hè de wǎng ,zhàn zài yuǎn chù děng hòu liè wù 。
yī zhī guàn niǎo hé jǐ zhǐ hè luò wǎng ,bǔ niǎo rén pǎo guò lái ,bǎ tā men yī qǐ zhuō zhù le 。
guàn niǎo qǐng qiú bú yào shā tā ,shuō tā yú rén bú jǐn wú hài ,ér qiě fēi cháng yǒu yì ,yīn wéi tā bǔ shā shé hé bié de pá chóng 。
bǔ niǎo rén huí dá shuō :“jí shǐ nǐ bú suàn tài huài ,dàn shì nǐ hé huài dàn zài yī qǐ ,wú lùn rú hé yě yīng gāi shòu dào chéng fá 。
yīn cǐ ,wǒ men yīng gāi bì miǎn hé huài rén jiāo wǎng ,miǎn dé bèi rèn wéi tóng tā men de huài shì yǒu qiān lián 。
《yī suǒ yù yán 》

Từ vựng:

鹳 [guàn] con cò。

鹤 [hè] hạc; con hạc
猎物 [lièwù] thú săn。

而且 [érqiě]  mà còn; với lại。

Loading...

爬虫 [páchóng] loài bò sát

坏蛋 [huàidàn] đồ tồi; khốn nạn; đồ đểu (tiếng chửi)。

无论如何 [wúlùnrúhé]  bất kể như thế nào; dù thế nào; dù sao chăng nữa。

惩罚 [chéngfá] nghiêm phạt; nghiêm trị; nghiêm khắc trừng trị;

避免 [bìmiǎn] tránh; ngăn ngừa; phòng ngừa
Loading...

交往 [jiāowǎng] quan hệ qua lại; giao du; đi lại。

免得 [miǎn·de] để tránh; đỡ phải。以免。

牵连 [qiānlián] liên luỵ; ảnh hưởng đến

认为 [rènwéi] cho rằng; cho là。
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-tai-tiep-tap-hoa-trong-tieng-trung