[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MÀU SẮC CƠ BẢN trong tiếng Trung

0
1416
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MÀU SẮC CƠ BẢN trong tiếng Trung
浅咖啡色                qiǎnkāfēisè              màu be
咖啡色                    kāfēisè                     màu cà phê
橘红色                    júhóngsè                  màu cam
黑色                        hēisè                        màu đen
红色                        hóngsè                     màu đỏ
波尔多红色、酒红色bō’ěrduō hóngsè, jiǔhóngsè       màu đỏ boóc-đô
浅红色、嫩红色    qiǎnhóngsè, nènhóngsè   màu đỏ nhạt
深红色                    shēnhóngsè             màu đỏ sẫm
鲜红色                    xiānhóngsè              màu đỏ tươi
粉红色                    fěnhóngsè                màu hồng
藕荷色                    ǒuhésè                     màu hồng cánh sen
褐色                        hésè                         màu nâu
青绿色                    qīnglǜsè                  màu ngọc lam
紫色                        zǐsè                          màu tím
紫红色                    zǐhóngsè                  màu tím hoa cà
白色                        báisè                        màu trắng
黄色                        huángsè                   màu vàng
嫩黄色、浅黄色nènhuángsè, qiǎnhuángsè          màu vàng nhạt
金黄色                    jīnhuángsè               màu vàng óng
蓝色                        lánsè                        màu xanh da trời
深蓝色                    shēnlánsè                màu xanh dương
绿色                        lǜsè                          màu xanh lá cây
嫩绿色                    nènlǜsè                    màu xanh non
灰色                        huīsè                        màu xám
银灰色                    yínhuīsè                  màu xám bạc
浅                            qiǎn                         nhạt
浅色                        qiǎnsè                      màu nhạt
深                            shēn                         đậm
深色                        shēnsè                     màu đậm
tap-the-thao
Loading...