[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIỚI THIỆU VỀ QUÊ HƯƠNG

0
1036

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIỚI THIỆU VỀ QUÊ HƯƠNG

你从哪儿来?(nǐ cóng nǎr lái?) – Anh từ đâu tới?
A:您从哪儿来?(A: Nín cóng nǎ'r lái?)
A: Anh từ đâu tới?
B:中国。(B: Zhōngguó).
B: Trung Quốc.
A:哪个省?(A: Nǎ ge shěng?)
A: tỉnh nào?
B:江苏。(B: Jiāngsū).
B: Giang Tô.
A:那是个美丽的地方。(Nà shìgè měilì dì dìfāng).
A: đó là một nơi rất đẹp.
B:是啊。那里气候宜人,食物也很棒。(Shì a. Nàlǐ qìhòu yírén, shíwù yě hěn)
B: đúng vậy. Khí hậu ở đó rất dễ chịu, thực phẩm cũng rất ngon.
A:我希望有一天能到那里玩玩。(Wǒ xīwàng yǒu yītiān néng dào nàlǐ wán wán).
A: tôi hy vọng ngày nào đó sẽ được tới đó chơi.
Hỏi quốc tịch
1. A:您是哪里人?(Nín shì nǎlǐ rén?) Anh là người ở đâu?
B:台湾。(Táiwān). Đài Loan.
2. A:您来自哪个国家?(Nín láizì nǎge guójiā?) Anh đến từ nước nào vậy?
B:新加坡。(Xīnjiāpō). Singapo.
3. A:您家在哪里? (Nín jiā zài nǎlǐ?) Nhà anh ở đâu?
B:广州。(Guǎngzhōu). Quảng Châu.
4. A:您住在哪个城市? (Nín zhù zài nǎge chéngshì?) Anh ở thành phố nào?
B:北京。(Běijīng). Bắc Kinh.
A:哪个区?(Nǎge qū?) Ở khu nào?
B:东城。(Dōngchéng). Đông Thành.
5. A:您是从中国来的吗?(Nín shì cóng zhōngguó lái de ma?) Anh đến từ Trung Quốc à?
B:不,我来自新加坡。(Bù, wǒ láizì xīnjiāpō). Không, tôi đến từ Singapo.
6. A:您是中国哪里人?(Nín shì zhōngguó nǎlǐ rén?) Anh là người vùng nào của Trung Quốc?
B:湖北。(Húběi). Hồ Bắc.
Nói chuyện về quê hương
1. A:我听说那里很漂亮。(Wǒ tīng shuō nàlǐ hěn piàoliang). Tôi nghe nói ở đó rất đẹp.
B:的确是。(Díquè shì). Đúng vậy.
2. A:那里相当拥挤,不是吗?(Nàlǐ xiāngdāng yǒngjǐ, bùshì ma?) ở đó tương đối chật chội phải không?
B:真的吗,我倒不觉得。(Zhēn de ma, wǒ dào bù juédé). Thật không, tôi lại không thấy thế.
3. A:那个地方风景优美。(Nàgè dìfāng fēngjǐng yōuměi). Phong cảnh ở đó thật là
B:食物也很棒。(Shíwù yě hěn bàng). Đồ ăn cũng rất ngon.
4. A:将来我想去参观一下。(Jiānglái wǒ xiǎng qù cānguān yīxià). Sắp tới chúng tôi cũng muốn tới đó thăm quan.
B:我希望你能去。(Wǒ xīwàng nǐ néng qù). Hy vọng anh có thể đến được?CHIM
Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...