[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Cảm xúc tiêu cực

0
1212

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Cảm xúc tiêu cực

Loading...
1. Buồn bực
我烦得只想哭。(Wǒ fán dé zhǐ xiǎng kū).
Tôi buồn phiền đến mức chỉ muốn khóc thôi.
我烦得脑子快要炸裂了。(Wǒ fán dé nǎozi kuàiyào zhàlièle).
Tôi buồn phiền đến mức đầu óc sắp nổ tung ra rồi.
我烦得要死。(Wǒ fán dé yàosǐ).
Tôi bực chết đi được.
我的心都碎了。(Wǒ de xīn dōu suìle).
Lòng tôi tan nát cả rồi.
我的心情很沉重。(Wǒ de xīnqíng hěn chénzhòng).
Lòng tôi nặng trĩu.
我烦死了。(Wǒ fán sǐle).
Tôi buồn bực đến chết mất.
我很烦。(Wǒ hěn fán).
Tôi buồn bực quá.
2. Thất vọng
这太可惜了。(zhè tài kěxí le).
Chuyện này thật đáng tiếc.
这种结果太令人失望了。(Zhè zhǒng jiéguǒ tài lìng rén shīwàng le).
Kết quả này khiến người ta thất vọng quá.
我已经无能为力了。(Wǒ yǐjīng wúnéngwéilì le).
Tôi cũng đành bó tay rồi.
千万不要让我太失望了。(Qiān wàn bùyào ràng wǒ tài shīwàng le).
Xin đừng để tôi quá thất vọng.
真没想到会弄成这样。(Zhēn méi xiǎngdào huì nòng chéng zhèyàng).
Thật không ngờ lại thành ra như vậy.
我不会再来这里了。(Wǒ bù huì zàilái zhèlǐ le).
Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.
我有点失望了。(Wǒ yǒudiǎn shīwàng le).
Tôi hơi thất vọng.
我太失望了。(Wǒ tài shīwàng le).
Tôi quá thất vọng.
我不会再来了。(Wǒ bù huì zàilái le).
Tôi sẽ không bao giờ đến nữa.
3. Mệt mỏi
不要烦我了,我好累啊!(Bùyào fán wǒ le, wǒ hǎo lèi a!)
Đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt lắm rồi!
别来纠缠我了,我快累死了!(Bié lái jiūchán wǒ le, wǒ kuài lèi sǐ le!)
Đừng quấy rầy tôi nữa, tôi mệt sắp chết đến nơi rồi!
我已经精疲力竭了。(Wǒ yǐjīng jīngpílìjié le).
Tôi đã sức tàn lực kiệt rồi.
我累得腿都抬不起来了。(Wǒ lèi dé tuǐ dōu tái bù qǐlái le).
Tôi mệt đến mức không thể nhấc chân lên được nữa.
工作太累了,我想睡一觉。(Gōngzuò tài lèi le, wǒ xiǎng shuì yī jué).
Làm việc mệt quá, tôi muốn ngủ một giấc.
我需要休息一会儿。(Wǒ xūyào xiūxí yīhuǐr).
Tôi phải nghỉ một lát.
我需要睡一会儿。(Wǒ xūyào shuì yīhuǐr).
Tôi phải ngủ một lát.
 PHUC
4. Lo lắng
我心乱如麻。(Wǒ xīn luàn rú má).
Lòng tôi rối như tơ vò.
我快要崩溃了。(Wǒ kuàiyào bēngkuìle).
Tôi sắp suy sụp rồi.
我担心考不上大学。(Wǒ dānxīn kǎo bù shàng dàxué).
Tôi lo sẽ không thi đỗ đại học.
我担心找不着工作。(Wǒ dānxīn zhǎo bùzháo gōngzuò).
Tôi lo sẽ không tìm được việc.
我担心考试不及格。(Wǒ dānxīn kǎoshì bù jígé).
Tôi lo sẽ không thi đỗ.
我真希望他平安无事。(Wǒ zhēn xīwàng tā píng'ān wú shì).
Tôi rất hy vọng anh ấy bình an vô sự.
我很紧张,不知试验结果如何?(Wǒ hěn jǐnzhāng, bùzhī shìyàn jiéguǒ rúhé?)
Tôi rất căng thẳng, không biết kết quả thi ra sao?
我很担心我女儿的健康。(Wǒ hěn dānxīn wǒ nǚ'ér de jiànkāng).
Tôi rất lo cho sức khỏe của con gái tôi.
我对这次考试颇为不安。(Wǒ duì zhè cì kǎoshì pō wéi bù'ān).
Tôi khá lo lắng cho kì thi lần này.
对他的病我非常担忧。(Duì tā de bìng wǒ fēicháng dānyōu).
Tôi rất lo cho bệnh của anh ấy.
我担心在比赛中又失败。(Wǒ dānxīn zài bǐsài zhōng yòu shībài).
Tôi lo mình sẽ thất bại trong cuộc thi.