[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH trong tiếng Trung

  0
  604

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM THỦ TỤC XUẤT CẢNH trong tiếng Trung

  _ 请您到这边来办一下出境手续。
  qǐng nín dào zhè biān lái bàn yīxià chūjìng shǒuxù.
  Xin mời ông sang bên này làm thủ tục xuất cảnh.
  _ 请给我看看您的飞机票和护照。
  Qǐng gěi wǒ kàn kàn nín de fēijī piào hé hùzhào.
  Cho tôi xem vé máy bay và hộ chiếu của ông nào.
  20
  _ 您的旅客物品申报单呢?让我核对一下。
  Nín de lǚkè wùpǐn shēnbào dān ne? Ràng wǒ héduì yīxià.
  Giấy kê khai hành lý du lịch của ông đâu, để tôi đối chiếu xem thế nào.
  _ 根据规定,这些东西是不能带出去的。
  Gēnjù guīdìng, zhèxiē dōngxī shì bùnéng dài chūqù de.
  Theo quy định những mặt hàng này không được mang ra khỏi Trung Quốc.
  _ 这件古瓷器您是从哪儿买的?有发票吗?
  Zhè jiàn gǔ cíqì nín shì cóng nǎ’er mǎi de? Yǒu fāpiào ma?
  Xin cho hỏi ông mua đồ sứ cổ này ở đâu vậy? Có hóa đơn không?
  _ 没花完的人民币怎么办?
  Méi huā wán de rénmínbì zěnme bàn? khóa học tiếng trung cấp tốc 
  Xin cho hỏi tiền Nhân Dân Tệ chưa tiêu hết thì giải quyết thế nào?
  _ 可以在出境以前兑换成外币。
  Kěyǐ zài chūjìng yǐqián duìhuàn chéng wàibì.
  Có thể đổi ra ngoại tệ trước khi xuất cảnh.
  _ 所有的行李都要过磅吗?
  Suǒyǒu de xínglǐ dōu yào guòbàng ma?
  Xin cho hỏi tất cả hành lý đều phải cân phải không ạ.
  _ 是的,除了随身行李以外,都要过磅。
  Shì de, chúle suíshēn háng lǐ yǐwài, dōu yào guòbàng
  Đúng vậy, ngoài hành lý mang theo người ra, số còn lại đều phải được cân.
  _ 这几件行李我要托运。
  Zhè jǐ jiàn xínglǐ wǒ yào tuōyùn.
  Mấy kiện hành lý này tôi muốn gửi vận chuyển.
  _ 请先到这边来检查一下。
  Qǐng xiān dào zhè biān lái jiǎnchá yīxià.

  Xin ông hãy sang bên này kiểm tra trước.