[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỌP LỚP: TẠI NHÀ HÀNG trong tiếng Trung

  0
  964

  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỌP LỚP: TẠI NHÀ HÀNG trong tiếng Trung

  哎呀,你都来了。不好意思,我应该早点到的。
  Āiyā, nǐ dōu lái le. Bùhǎoyìsi, wǒ yīnggāi zǎo diǎn dào de.
  Ây da, cậu đã đến rồi đấy à. Thật ngại quá, đáng ra mình nên đến sớm hơn 1 chút mới phải.
  不晚,我是第一个到的,你是第二个。
  Bù wǎn, wǒ shì dì yí ge dào de, nǐ shì dì èr ge.
  Không muộn, tớ là người đến đầu tiên, cậu là người thứ hai mà.
  咱们先点点儿饮料,再点些凉菜吧。
  Zánmen xiān diǎndiǎnr yǐnliào, zài diǎn xiē liángcài ba.
  Chúng ta gọi trước 1 ít đồ uống và đồ ăn để nguội được đi.
  好,回头等大家到齐了,再一人点一个菜。
  Hǎo, huítóu děng dàjiā dào qí le, zài yì rén diǎn yí ge cài.
  Ừ, đợi chút nữa mọi người đến đủ rồi thì mỗi người chọn 1 món.
  同学们差不多都到齐了,我先说两句啊。我当初去美国的时候大家来送我,今天我回来了,一是看看大家,二是顺便请大家来聚一聚。
  Tóngxuémen chàbùduō dōu dào qí le, wǒ xiān shuō liǎng jù a. Wǒ dāngchū qù Měiguó de shíhòu dàjiā lái sòng wǒ, jīntiān wǒ huílái le, yī shì kànkan dàjiā, èr shì shùnbiàn qǐng dàjiā lái jù yí jù.
  Mọi người đều đến gần đông đủ rồi, mình xin được phát biểu đôi lời nhé. Hồi tớ đi Mỹ mọi người đều đã đến để tiễn mình, hôm nay, mình về đây, 1 là muốn gặp mọi người, 2 là thuận tiện muốn mời mọi người tới họp mặt với nhau 1 chút.
  先别说的了,大家先碰一杯,欢迎李伟风回来。
  Xiān bié shuō de le, dàjiā xiān pèng yì bēi, huānyíng Lǐ Wěi Fēng huílái.
  Thôi khỏi cần trình bày dài dòng nữa, mọi người nâng ly mừng Lý Vỹ Phong trở về đã nào.
  干杯!
  Gānbēi!
  Cạn ly!
  想当初你走的时候,我们都刚工作,多年轻啊。现在大家都老了。
  Xiǎng dāngchū nǐ zǒu de shíhòu, wǒmen dōu gāng gōngzuò, duō niánqīng a. Xiànzài dàjiā dōu lǎo le.
  Nhớ hồi cậu đi, bọn mình đều mới đi làm, thật trẻ trung làm sao. Bây giờ mọi người đều đã già đi cả rồi.
  跟我们也说说,你在那边混得怎么样啊?
  Gēn wǒmen yě shuōshuo, nǐ zài nà biān hùn de zěnmeyàng a?
  Kể cho bọn tớ nghe, cậu ở bên đó sống thế nào đi?
  一般一般,我过去就是先念书,然后申请绿卡什么的,过一般留学生的日子。
  Yì bān yì bān, wǒ guò qù jiù shì xiān niànshū, ránhòu shēnqǐng lǜkǎ shénme de,guò yì bān liúxuéshēng de rìzi.
  Cũng bình thường thôi, mình sang đấy trước hết là để học, sau đó thì lấy thẻ xanh rồi sống 1 cuộc sống của lưu học sinh bình thường thôi.
  你觉得比国内的生活如何啊?
  Nǐ juédé bǐ guónèi de shēnghuó rúhé a?
  Cậu thấy so với cuộc sống ở nước mình thì thế nào?
  大家别光说,吃啊,回头菜该凉了。(对服务员)小姐,麻烦您帮我们催一下我们的菜,再给我们上四瓶啤酒。
  Dàjiā bié guāng shuō, chī a, huítóu cài gāi liáng le.(Duì fúwùyuán) Xiǎojiě, máfan nín bāng wǒmen cuī yí xià wǒmen de cài, zài gěi wǒmen shàng sì píng píjiǔ.
  Mọi người đừng chỉ nói chuyện, ăn đi chứ, không có thức ăn sẽ bị nguội mất đó. (Nói với người phục vụ) Làm phiền cô nhanh dọn thức ăn của chúng tôi lên đi, và cho tôi thêm 4 chai bia nữa nhé.
  好的。
  Hǎo de.
  Dạ vâng.
  现在大家都拉家带口了,聚一次不容易啊,如果不是你回来,咱们同学哪能凑这么齐啊。
  Xiànzài dàjiā dōu lājiādàikǒu le, jù yí cì bù róngyì a, rúguǒ bú shì nǐ huílái, zánmen tóngxué nǎ néng còu zhème qí a.
  Bây giờ mọi người đều có gia đình cả rồi, muốn hội họp 1 lần cũng không phải dễ đâu, nếu không phải là cậu trở về thì mấy đứa tụi mình nào có thể tụ họp đông đủ thế này chứ.
  大家真给面子,吃好,喝好。
  Dàjiā zhēn gěi miànzi, chī hǎo, hē hǎo.
  Mọi người đúng là nể mặt mình rồi, ăn uống thoải mái đi nhé.
  放心吧,都是熟人,谁都不会客气的。
  Fàngxīn ba, dōu shì shúrén, shéi dōu bú huì kèqì de.
  Yên tâm đi, mọi người đều quen biết nhau cả, không có gì phải khách khí đâu.
  len-ke-hoach-di-bar