[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRONG VĂN PHÒNG trong tiếng Trung (Phần 1)

0
320
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRONG VĂN PHÒNG trong tiếng Trung (Phần 1)
A:谢总,人到齐了,现在可以开始开会了。Xiè zǒng, rén dào qíle, xiànzài kěyǐ kāishǐ kāihuìle.
Thưa giám độc Tạ, mọi người đến đủ cả rồi, bây giờ có thể bắt đầu cuộc họp rồi ạ.
B:好,开始吧。今天是每季度的例会,大家轮流发言。明先生,由你开始吧。Hǎo, kāishǐ ba. Jīntiān shì měi jìdù de lìhuì, dàjiā lúnliú fāyán. Míng xiānshēng, yóu nǐ kāishǐ ba.
Được, bắt đầu đi. Hôm nay là cuộc họp hàng quý, mọi người lần lượt phát biểu nhé. Bắt đầu từ cậu Minh đi.
A:这个季度的销售额与上季度持平, 但是考虑到这个季度是销售淡季,这个成绩应该还不错。不过我们的竞争对手台湾公司准备在最近展开一轮大规模的促销活动,我建议我们应该针锋相对,也策划一轮类似的活动。 Zhège jìdù de xiāoshòu é yǔ shàng jìdù chípíng, dànshì kǎolǜ dào zhège jìdù shì xiāoshòu dànjì, zhège chéngjī yīnggāi hái bùcuò. Bùguò wǒmen de jìngzhēng duìshǒu táiwān gōngsī zhǔnbèi zài zuìjìn zhǎnkāi yī lún dà guīmó de cùxiāo huódòng, wǒ jiànyì wǒmen yīnggāi zhēnfēngxiāngduì, yě cèhuà yī lún lèisì de huódòng.
Doanh thu bán hàng quý này bằng quý trước, nhưng quý này đang là mùa bán hàng ế ẩm, vậy nên thành tích như vậy là khá tốt rồi. Nhưng, công ty Đài Loan – đối thủ cạnh tranh của chúng ta gần đây đang triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn, tôi đề nghị chúng ta nên đối phó quyết liệt, đưa ra chương trình lớn tương tự như thế.
B:嗯,洪先生对台湾公司这次的促销活动,你怎么看?Ń, hóng xiānshēng duì táiwān gōngsī zhè cì de cùxiāo huódòng, nǐ zěnme kàn?
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-trong-van-phong-trong-tieng-trung-phan-3
Vậy cậu Hồng, cậu thấy thế nào về chương trình khuyến mại lần này của công ty Đài Loan?
A:从下个季度开始,我们的产品销售将逐渐进入旺季。如果我们不及时应对台湾公司的这个活动,必然影响我们产品在旺季的销售。台湾公司的市场占有率本来略逊我们一筹,屈居第二名,我看他们是想借这个机会大肆宣传,然后超过我们成为第一名。这样会对我们的公司的形象产生很负面的影响。Cóng xià gè jìdù kāishǐ, wǒmen de chǎnpǐn xiāoshòu jiāng zhújiàn jìnrù wàngjì. Rúguǒ wǒmen bù jíshí yìngduì táiwān gōngsī de zhège huódòng, bìrán yǐngxiǎng wǒmen chǎnpǐn zài wàngjì de xiāoshòu. Táiwān gōngsī de shìchǎng zhànyǒu lǜ běnlái è xùn wǒmen yīchóu, qūjū dì èr míng, wǒ kàn tāmen shì xiǎng jiè zhège jīhuì dàsì xuānchuán, ránhòu chāoguò wǒmen chéngwéi dì yī míng. Zhèyàng huì duì wǒmen de gōngsī de xíngxiàng chǎnshēng hěn fùmiàn de yǐngxiǎng.
Bắt đầu từ quý sau, sản phẩm của chúng a sẽ bước vào mùa tiêu thụ mạnh. Nếu chúng ta không kịp thời đối phó với chương trình này của công ty Đài Loan thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu trong mùa bán hàng này của công ty chúng ta. Thị trường tiêu thụ của công ty Đài Loan vố đứng vị trí thứ hai, kém 1 bậc so với chúng ta, tôi nghĩ họ muốn nhân cơ hội này quảng bá, sau đó giành vị trí số một của chúng ta. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty chúng ta.
B: 不错。不能让他们得逞。Bùcuò. Bùnéng ràng tāmen déchěng.
Đúng thế. Không thể để họ đạt được như mong muốn.
A:计划部已经设计了几个草案,准备在台湾公司展开活动的同时,也展开一轮对本公司产品的宣传和促销活动。Jìhuà bù yǐjīng shèjìle jǐ gè cǎo’àn, zhǔnbèi zài táiwān gōngsī zhǎnkāi huódòng de tóngshí, yě zhǎnkāi yī lún duìběn gōngsī chǎnpǐn de xuānchuán hé cùxiāo huódòng.
Phòng kế hoạch đã lập ra mấy dự án, chuẩn bị triển khai một loạt chương trình quảng cáo và khuyến mại về sản phẩm của công ty mình cùng lúc với chương trình của công ty Đài Loan.
B:今天时间有限,会后请你把你们设计的草案送到我哪里。我们在具体讨论。 Jīntiān shíjiān yǒuxiàn, huì hòu qǐng nǐ bǎ nǐmen shèjì de cǎo’àn sòng dào wǒ nǎlǐ. Wǒmen zài jùtǐ tǎolùn.
Do thời gian hôm nay có hạn, cậu hãy mang bản dự án nhóm cậu đưa ra đến chỗ tôi ngay sau cuộc họp. Chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể sau.
D
A:如果对现有生产流程进行改动,你认为会不会涉及人员调动?Rúguǒ duì xiàn yǒu shēngchǎn liúchéng jìnxíng gǎidòng, nǐ rènwéi huì bù huì shèjí rényuán diàodòng?
Nếu tiến hành cải tiến quy trình sản xuất hiện có, theo cậu có ảnh hưởng đến việc điều động nhân viên không?
B:总的来看,影响不大,但是少数员工的岗位需要调整。Zǒng de lái kàn, yǐngxiǎng bù dà, dànshì shǎoshù yuángōng de gǎngwèi xūyào tiáozhěng.
Nhìn chung thì không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng cũng cần phải điều chỉnh vị trí của một số nhân viên.
A:嗯,虽然我对你的方案原则上持肯定态度,但是公司整个生产流程的改动还是要谨慎。Ń, suīrán wǒ duì nǐ de fāng’àn yuánzé shàng chí kěndìng tàidù, dànshì gōngsī zhěnggè shēngchǎn liúchéng de gǎidòng háishì yào jǐnshèn.
Mặc dù về nguyên tắc, tôi đồng ý với phương án của cậu, nhưng cần phải thận trọng đối với việc thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất của công ty.
B: 对,否则会影响整体的运行。 Duì, fǒuzé huì yǐngxiǎng zhěngtǐ de yùnxíng.
Đúng vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tập của tổng thể.
A:这样吧,我授权你成立一个工作小组,按照你提出的方案,到杨厂长那里的一个车间进行一个月的试点。Zhèyàng ba, wǒ shòuquán nǐ chénglì yīgè gōngzuò xiǎozǔ, ànzhào nǐ tíchū de fāng’àn, dào yáng chǎng zhǎng nàlǐ de yīgè chējiān jìnxíng yīgè yuè de shìdiǎn.
Vậy thì thế này nhé, tôi giao toàn quyền cho cậu thành lập một nhóm làm việc đến tiến hành thí điểm một tháng trong phân xưởng chỗ quản đốc Dương.
B:我觉得一个月时间有些短,两个月可能试点效果更好。Wǒ juédé yīgè yuè shíjiān yǒuxiē duǎn, liǎng gè yuè kěnéng shìdiǎn xiàoguǒ gèng hǎo.
Tôi nghĩ 1 tháng thì hơi ít, nếu là 2 tháng thì hiệu quả thí điểm sẽ cao hơn.
A:好,就给你两个月时间。如果效果好,就推广到全公司;如果效果不好,再重新研究这个方案的可行性。你看怎么样?Hǎo, jiù gěi nǐ liǎng gè yuè shíjiān. Rúguǒ xiàoguǒ hǎo, jiù tuīguǎng dào quán gōngsī; rúguǒ xiàoguǒ bù hǎo, zài chóngxīn yánjiū zhège fāng’àn de kěxíng xìng. Nǐ kàn zěnme yàng?
Được, vậy thì cho cậu 2 tháng. Nếu kết quả tốt, chúng ta sẽ mở rộng ra toàn công ty, còn nếu kết quả không tốt lắm, thì chúng ta sẽ xem xét lại tính khả thi của phương án này. Cậu thấy thế nào?
B:谢谢经理的信任,我一定尽最大努力完成任务。Xièxiè jīnglǐ de xìnrèn, wǒ yīdìng jǐn zuìdà nǔlì wánchéng rènwù.
Cảm ơn giảm đốc đã tín nhiệm, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
A:好的,我会和杨厂长打招呼,让他全力配合你。就这样,你去工作吧。Hǎo de, wǒ huì hé yáng chǎng zhǎng dǎzhāohū, ràng tā quánlì pèihé nǐ. Jiù zhèyàng, nǐ qù gōngzuò ba.
Tốt, tôi sẽ thông báo với quản đốc Dương để cậu ấy tập trung phối hợp với cậu. Vậy thôi, cậu đi làm việc đi.
Loading...