[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRẢ TIỀN trong tiếng Trung

0
750
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRẢ TIỀN trong tiếng Trung
这是找您的钱。
Zhè shì zhǎo nín de qián.
Đây là tiền thừa của chị.
这是发票。
Zhè shì fāpiào.
Đây là hóa đơn.
送货费是1000元。
Sònghuòfèi shì 1000 yuán.
Tiền công chuyển hàng là 1000 đồng.
你有零钱吗?
Nǐ yǒu língqián ma?
Chị có tiền lẻ không?
这里只收现金。
Zhèlǐ zhǐ shōu xiànjīn.
Ở đây chỉ nhận tiền mặt.
给您送货吗?
Gěi nín sònghuò ma?
Có phải chở hàng cho chị không?
请给我包装好。
Qǐng gěi wǒ bāozhuāng hǎo.
Chị làm ơn gói lại cho tôi.
礼品包装要收费吗?
Lǐpǐn bāozhuāng yào shōufèi ma?
Gói quà có mất tiền không?
250-cau-chem-gio-thanh-bao
Loading...