[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG CHO NGƯỜI DU LICH (Phần 15)

0
394

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG CHO NGƯỜI DU LICH (Phần 15) 

Loading...
  1. 对话 Hội thoại

Jim:我的护照丢了。Wǒ de hùzhào diūle. Hộ chiếu của mình mất rồi

李华:什么时候丢的?  Lǐ huá: Shénme shíhòu diū de? Mất lúc nào?

Jim:我也不太清楚。Wǒ yě bù tài qīngchǔ. Mình cũng không rõ.

 

du-lich-phan-16

Loading...

李华:你需要我帮你报警吗?Nǐ xūyào wǒ bāng nǐ bàojǐng ma? Cậu có cần mình báo cảnh sát không?

Jim:是的,还是麻烦你给大使馆打个电话。Shì de, háishì máfan nǐ gěi dàshǐ guǎn dǎ gè diànhuà. Có đấy, làm phiền cậu gọi điện cho đại sứ quán giúp tớ.

 

李华:好的。Hǎo de. Được rồi.

  1. 常备句型:Mẫu câu thường dùng:

麻烦你帮我一下好吗?Máfan nǐ bāng wǒ yīxià hǎo ma? Làm phiền anh giúp tôi một chút được không?

Loading...

可以用一下你的电话吗?Kěyǐ yòng yīxià nǐ de diànhuà ma? Có thể gọi nhờ điện thoại bạn một chút không?

麻烦您送我去医院好吗?Máfan nín sòng wǒ qù yīyuàn hǎo ma? Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện được không?

您可以拨打一一四咨询一下。Nín kěyǐ bōdǎ yīyīsì zīxún yīxià. Bạn có thể gọi 114 để tư vấn.

我迷路了。Wǒ mílùle. Tôi lạc đường rồi.

 

我的护照丢了。Wǒ de hùzhào diūle. Hộ chiếu của tôi mất rồi.

Loading...

救命!Jiùmìng! Cứu với!

快叫警察。Kuài jiào jǐngchá. Mau gọi cảnh sát.

请帮我报警。Qǐng bāng wǒ bàojǐng. Hãy giúp tôi báo cảnh sát.

请问,大使馆的电话是多少?Qǐngwèn, dàshǐ guǎn de diànhuà shì duōshǎo?

Cho hỏi số điện thoại của đại sứ quán là bao nhiêu?

Loading...

你知道航空公司的电话号码吗?Nǐ zhīdào hángkōng gōngsī de diànhuà hàomǎ ma? Bạn có biết số điện thoại của công ti hàng không không?

 

  1. 生词:Từ vựng:

帮忙Bāngmáng: giúp đỡ

报警bàojǐng: báo cảnh sát

医院yīyuàn: bệnh viện

大使馆dàshǐ guan: đại sứ quán

Loading...

警察jǐngchá: cảnh sát

 

救命jiùmìng: cứu mạng

迷路mílù: lạc đường

麻烦máfan: làm phiền

信用卡xìnyòngkǎ: thẻ tín dụng

钱包qiánbāo: ví tiền

Loading...

护照hùzhào: hộ chiếu

 

丢(失)了diū (shī) le: mất (rồi)