[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI HIỆU CẮT MAY trong tiếng Trung

0
464
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI HIỆU CẮT MAY trong tiếng Trung
Khách hàng hỏi
您这儿可以改裤腰吗?
Nín zhèr kěyǐ gǎi kùyāo ma?
Ở đây có sửa cạp quần không?
秀这条裤子得花多少钱?
Xiù zhè tiáo kùzi dé huā duōshǎo qián?
Sửa cái quần này hết bao nhiêu tiến?
您这儿改服装吗?
Nín zhèr gǎi fúzhuāng ma?
Ở đây có sửa quần áo không?
您这可以修补皮革裂缝吗?
Nín zhè kěyǐ xiūbǔ pígé lièfèng ma?
Chị vá vết da rạn này được không?
有哪些料子可供我选择?
Yǒu nǎxiē liào zǐ kě gōng wǒ xuǎnzé?
Chị có những chất liệu gì để tôi chọn?
您这能配这种颜色吗?
Nín zhè néng pèi zhè zhǒng yánsè ma?
Chị có phối màu này được không
Khách yêu cầu
麻烦你把这衣服缝褶边。
Máfan nǐ bǎ zhè yīfú fèng zhě biān.
Chị làm ơn may nẹp cho chiếc áo này.
麻烦你把这个摆缩短一公分。
Máfan nǐ bǎ zhège bǎi suōduǎn yī gōngfēn.
Chị làm ơn cho cái này ngắn đi 1 phân.
麻烦你把褶边弄长一点。
Máfan nǐ bǎ zhě biān nòng cháng yīdiǎn.
Chị làm ơn cho nẹp dài hơn
Máfan nǐ bǎ zhě jiǎo fàng cháng yīdiǎn.
Chị làm ơn cho phần dưới của nẹp dài hơn 1 chút.
麻烦你把这腰围打几个褶。
Máfan nǐ bǎ zhè yāowéi dǎ jǐ gè zhě.
Chị làm ơn chiết vài li cho vòng eo này.
腰围需改小一公分。
Yāowéi xū gǎi xiǎo yī gōngfēn.
Vòng eo phải cho nhỏ đi 1 phân.
腰围需放宽一点。
Yāowéi xū fàngkuān yīdiǎn.
Vòng eo phải cho rộng hơn 1 chút.
外套的袖子太短了。
Wàitào de xiùzi tài duǎnle.
Tay áo khoác ngắn quá.
两个衣袖太短了。
Liǎng gè yī xiù tài duǎnle.
Hai tay áo ngắn quá.
Xiùzi tài cháng le.
Tay áo dài quá.
tap-the-thao
Loading...