[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MẶC THỬ trong tiếng Trung

0
533
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MẶC THỬ trong tiếng Trung
这双鞋可以穿上试试吗?
Zhè shuāng xié kěyǐ chuānshàng shìshi ma?
Đôi giày này có được đi thử không?
这件衣服可以穿上试试吗?
Zhè jiàn yīfu kěyǐ chuānshàng shìshi ma?
Bộ quần áo này có được mặc thử không?
您要多大号的?
Nín yào duōdà hào de?
Chị lấy giày số bao nhiêu?
您穿多大号鞋?
Nín chuān duōdà hào xié?
Chị đi giày số bao nhiêu?
那边有试衣间。
Nà biān yǒu shìyījiān.
Bên kia có phòng thử đồ.
试试吧。觉得怎么样?
Shìshi ba. Juédé zěnmeyàng?
Chị thử đi. Chị thấy thế nào?
这双鞋是多大号的?
Zhè shuāng xié shì duōdà hào de?
Đôi giày này số bao nhiêu?
有没有再大点儿的?
Yǒu méi yǒu zài dà diǎnr de?
Có đôi to hơn nữa không?
中号的好像差不多。
Zhōnghào de hǎoxiàng chābùduō.
Hình như đôi cỡ trung bình cũng được.
给我大一号的。
Gěi wǒ dà yī hào de.
Cho tôi đôi cỡ to.
试试这一件。
Shìshi zhè yí jiàn.
Chị thử đôi này đi.
请把这条裤子加长。
Qǐng bǎ zhè tiáo kùzi jiā cháng.
Làm ơn sửa cho chiếc quần này dài ra.
请把这件衣服改短。
Qǐng bǎ zhè jiàn yīfu gǎi duǎn.
Làm ơn sửa cho bộ đồ này ngắn đi.
要花很长时间吗?
Yào huā hěn cháng shíjiān ma?
Có mất nhiều thời gian không?
一会儿就好。
Yíhuìr jiù hǎo.
Chỉ một lát là xong.
thoi-quen-xau