[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƯA TIỄN SÂN BAY trong tiếng Trung

  0
  468
  [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƯA TIỄN SÂN BAY trong tiếng Trung
  第三课:机场送行Jīchǎng sòngxíng
  Bài 3 : Đưa tiễn tại sân bay
  Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng
  _ 你们在百忙中来送我,真叫人过意不去。
  nǐmen zài bǎi mángzhōng lái sòng wǒ, zhēn jiào rén guòyìbùqù.
  Các bạn vẫn đi tiễn điều trị bệnh sỏi thận tôi trong lúc bận trăm công ngàn việc làm tôi áy náy vô cùng.
  _ 本来刘先生也要来给你们送行的,因为临时有事。来不了了。他祝你们旅途愉快。
  Běnlái liú xiānshēng yě yào lái gěi nǐmen sòngxíng de, yīnwèi línshí yǒushì. Lái bu liǎo liǎo. Tā zhù nǐmen lǚtú yúkuài.
  Đáng lẽ ông Lưu cũng đi tiễn các bạn, song vì có việc đột xuất nên không đến được. Ông ấy chúc các bạn chuyến du lịch vui vẻ.
  _ 我来不及向刘先生当面辞行,感到十分抱歉。请向他转达我的谢意。
  Wǒ láibují xiàng liú xiānshēng dāngmiàn cíxíng, gǎndào shífēn bàoqiàn. Qǐng xiàng tā zhuǎndá wǒ de xièyì.
  van-hoa-kinh-doanh
  Tôi không kịp nói lời từ biệt với ông Lưu, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Xin hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến ông ấy.
  _ 我希望你能有机会再来中国。
  Wǒ xīwàng nǐ néng yǒu jīhuì zàilái zhōngguó.
  Tôi hy vọng rằng ông có dịp lại đến thăm Trung Quốc.
  _ 我相信我们一定会在见面的。
  Wǒ xiāngxìn wǒmen yīdìng huì zài jiànmiàn de.
  Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.