[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BẮT ĐẦU, KẾT THÚC MỘT CUỘC HỘI THOẠI trong tiếng Trung

0
3839

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BẮT ĐẦU, KẾT THÚC MỘT CUỘC HỘI THOẠI trong tiếng Trung

我可以问你一件事吗?wǒ kěyǐ wèn nǐ yī jiàn shì ma?
Tôi có thể hỏi bạn một việc không?
劳驾/抱歉, 请问/对不起Láojià/bàoqiàn, qǐngwèn/duìbùqǐ
Làm phiền/ cho hỏi/ xin lỗi
可以帮个忙吗?kěyǐ bāng gè máng ma?
Có thể giúp đỡ không?
可以,有什么事?Kěyǐ, yǒu shé me shì?
Có thể, có chuyện gì ?
有什么我可以帮你的?Yǒu shé me wǒ kěyǐ bāng nǐ de?
Có gì tôi có thể giúp bạn không?
对不起,我现在没空Duìbùqǐ, wǒ xiànzài méi kōng
Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh
有没有打火机/火柴?yǒu méiyǒu dǎhuǒjī/huǒchái?
Có hộp quẹt không?
cho-nguoi-du-lich
我可以加入(你们)吗?Wǒ kěyǐ jiārù (nǐmen) ma?
Tôi có thể tham gia không?
我可以照张相吗?Wǒ kěyǐ zhào zhāng xiāng ma?
Tôi có thể chụp một tấm hình không?
你可以给我/我们照张相吗?Nǐ kěyǐ gěi wǒ/wǒmen zhào zhāng xiāng ma?
Bạn có thể chụp giúp tôi/chúng tôi một tấm hình không?
别缠我/让我静一下Bié chán wǒ/ràng wǒ jìng yīxià
Đừng làm phiền tôi/ để tôi yên chút
走开!zǒu kāi!
Tránh ra!
你再不走我就大声喊了Nǐ zàibu zǒu wǒ jiù dàshēng hǎnle
Bạn còn không tránh ra tôi sẽ la lớn lên