[Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp)

0
2675

[Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp)

Loading...

31. 你让我大吃一惊。(Nǐ ràng wǒ dà chī yì jīng) – Bạn khiến tôi kinh ngạc

32. 你说什么?(Nǐ shuō shénme?) – Bạn nói gì?

33. 你跟我一起去吗?(Nǐ gēn wǒ yìqǐ qù ma?) – Bạn có đi cùng tôi không?

34. 你错了。(Nǐ cuòle。) – Bạn nhầm rồi.

35. 再来一个。(Zài lái yígè。) –  Thêm một cái nữa

Loading...

 

36. 别客气。(Bié kèqi。) – Đừng khách sáo

37. 告诉我。(Gàosu wǒ。) –  Nói cho tôi

38. 哇塞!(Wasài!) – Ồ

Loading...

39. 多坏的天气!(Duō huài de tiānqì!) – Thời tiết thật tệ!

40. 多少钱? (Duōshǎo qián?) –  Bao nhiêu tiền?

41. 多谢。(Duō xiè。) – Đa tạ

 

42. 够了。(Gòu le。) – Đủ rồi!

43. 太糟糕啦!(Tài zāogāo la! ) – Chết rồi!

Loading...

44. 她是我最好的朋友。(Tā shì wǒ zuì hǎo de péngyǒu。) – Cô ấy là bạn thân nhất của tôi

 

bi-mat-ben-trong-lang-mo-tan-thuy-hoang [Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp) [Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp) [Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp) [Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp) [Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp) [Khẩu ngữ tiếng Trung] Một số câu thông dụng trong tiếng Trung (tiếp)

45. 她真聪明。(Tā zhēn cōngmíng。) – Cô ấy thật thông minh

46. 对不起。(Duì bu qǐ。) – Xin lỗi

Loading...

47. 对了。(Duì le。) – Đúng rồi

 

48. 尽快。(Jìnkuài。) – Nhanh nhất có thể

49. 帮我一下。(Bāng wǒ yíxià。) – Hãy giúp tôi một chút

50. 很好。(Hěn hǎo。) – Rất tốt

Loading...

51. 很容易。(Hěn róngyì。) – Rất dễ

52. 很明显。(Hěn míngxiǎn。) – Rất rõ ràng

53. 很有趣。(Hěn yǒuqù。) – Rất thú vị

54. 很滑稽。(Hěn huájī。) –  Thật hài hước/buồn cười

 

55. 很远吗?(Hěn yuǎn ma?) – Có xa không?

56. 快到了吗? (Kuài dàole ma?) – Sắp tới chưa?

Loading...

57. 怎么啦?(Zěnme la?) – Làm sao vậy?

58. 恭喜恭喜。(Gōngxǐ gōngxǐ。) –  Chúc mừng

59. 慢点儿!(Màn diǎnr!) – Chậm một chút

 

60. 我一个人都不认识。(Wǒ yī gè rén dōu bú rènshi。) – Tôi không quen một người nào cả