[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ

  0
  1791

  [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ
  风水 (Fēngshuǐ) – Phong Thuỷ

  风水

  风水是中国古代历史悠久的一门学术。风就是元气和场能,水就是流动和变化。中国人认为,人是自然的一部分,自然也是人的一部分,古人认为达到“天人合一”就是最好的境界。所以,风水的中心就是人和自然的和谐共存,以达到趋吉辟邪的作用。下面我们就来学习一下家庭生活中的风水吧。

  首先从房屋的位置选择上来说:

  第一点:阳光充足。房子的风水最讲究阳光和空气,所以选择房屋,不但要空气清爽,还要阳光充足。如果房内的阳光始终很少,房子就会很“阴”,住在里面就会脾气不好,家人之间容易吵架,最重要的是,不利财。
  第二点:屋前有水。房子的前方叫做“明堂”,也就是窗户最多的那一面。窗外最好有海、河、湖或者游泳池,如果没有水,看得见公园或者球场也不错。“依山傍水”的地方更是最佳的选择,可使财运增加,人丁兴旺,生意更好。
  第三点:不要住在警察局、军营、寺庙和墓地的后面。住在这些地方的后面,会有很多“杀气”,非常不吉利,因此最好远离。

  说完了房屋的位置,我们来挨个看看屋里各个房间的安排:

  第一、要选择明亮的客厅,客厅的墙壁也不要太暗,地板应该平整,多用圆形的装饰物、绿色植物和喜庆的画。
  第二、卧室中的床不要对着镜子和大门,会让人与别人关系不好,并且头痛。床上不要有梁,不然会心神不定。卧室也最好不要铺地毯或者刷成粉红色。
  第三、厕所的位置最好不要在房子的中心,也最好不要在南方。不要让厕所的门对着家里的大门或者厨房。
  第四、厨房中的火炉是一个重要的地方,不要让火炉对着大门,也不要对着冰箱,否则会容易生病,常常头痛。最好不要在厨房里洗衣服,因为厨房有灶神,十分神圣,如果在这里清洗不干净的衣服,会影响运气。
  风水是一门历史悠久的学问,其中包含了很多各种各样的因素。虽然有一些并不完全正确,只能作为参考,但是也能给你的起居生活提供一些建议和帮助。

  free-download-mp3-pdf-giao-trinh-khau-ngu-cap-toc-quyen-so-cap [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #160: 风水 (Fēngshuǐ) - Phong Thuỷ giáo trình nghe tiếng trung

  #160: Fēngshuǐ

  Fēngshuǐ shì zhōngguó gǔdài lìshǐ yōujiǔ de yī mén xuéshù. Fēng jiùshì yuánqì hé chǎng néng, shuǐ jiùshì liúdòng hé biànhuà. Zhōngguó rén rènwéi, rén shì zìrán de yībùfèn, zìrán yěshì rén de yībùfèn, gǔrén rènwéi dádào “tiān rén hé yī” jiùshì zuì hǎo de jìngjiè. Suǒyǐ, fēngshuǐ de zhōngxīn jiùshì rén hé zìrán de héxié gòngcún, yǐ dádào qū jí bìxié de zuòyòng. Xiàmiàn wǒmen jiù lái xuéxí yīxià jiātíng shēnghuó zhōng de fēngshuǐ ba.

  Shǒuxiān cóng fángwū de wèizhì xuǎnzé shànglái shuō:

  Dì yī diǎn: Yángguāng chōngzú. Fángzi de fēngshuǐ zuì jiǎngjiù yángguāng hé kōngqì, suǒyǐ xuǎnzé fángwū, bùdàn yào kōngqì qīngshuǎng, hái yào yángguāng chōngzú. Rúguǒ fáng nèi de yángguāng shǐzhōng hěn shǎo, fángzi jiù huì hěn “yīn”, zhù zài lǐmiàn jiù huì píqì bù hǎo, jiārén zhī jiān róngyì chǎojià, zuì zhòngyào de shì, bùlì cái.
  Dì èr diǎn: Wū qián yǒu shuǐ. Fángzi de qiánfāng jiàozuò “míngtáng”, yě jiùshì chuānghù zuìduō dì nà yīmiàn. Chuāngwài zuì hǎo yǒu hǎi, hé, hú huòzhě yóuyǒngchí, rúguǒ méiyǒu shuǐ, kàn dé jiàn gōngyuán huòzhě qiúchǎng yě bùcuò.“Yī shān bàng shuǐ” dì dìfāng gèng shì zuì jiā de xuǎnzé, kě shǐ cáiyùn zēngjiā, rén dīng xīngwàng, shēngyì gèng hǎo.
  Dì sān diǎn: Bùyào zhù zài jǐngchá jú, jūnyíng, sìmiào hé mùdì de hòumiàn. Zhù zài zhèxiē dìfāng de hòumiàn, huì yǒu hěnduō “shāqì”, fēicháng bù jílì, yīncǐ zuì hǎo yuǎnlí.

  Shuō wánliǎo fángwū de wèizhì, wǒmen lái āigè kàn kàn wū li gège fángjiān de ānpái:

  Dì yī, yào xuǎnzé míngliàng de kètīng, kètīng de qiángbì yě bùyào tài àn, dìbǎn yīnggāi píngzhěng, duōyòng yuán xíng de zhuāngshì wù, lǜsè zhíwù hé xǐqìng de huà.
  Dì èr, wòshì zhōng de chuáng bùyào duìzhe jìngzi hé dàmén, huì ràng rén yǔ biérén guānxì bù hǎo, bìngqiě tóutòng. Chuángshàng bùyào yǒu liáng, bùrán huì xīnshén bùdìng. Wòshì yě zuì hǎo bùyào pū dìtǎn huòzhě shuā chéng fěnhóng sè.
  Dì sān, cèsuǒ de wèizhì zuì hǎo bùyào zài fángzi de zhōngxīn, yě zuì hǎo bùyào zài nánfāng. Bùyào ràng cèsuǒ de mén duìzhe jiālǐ de dàmén huòzhě chúfáng.
  Dì sì, chúfáng zhōng de huǒlú shì yīgè zhòngyào dì dìfāng, bùyào ràng huǒlú duìzhe dàmén, yě bùyào duìzhe bīngxiāng, fǒuzé huì róngyì shēngbìng, chángcháng tóutòng. Zuì hǎo bùyào zài chúfáng lǐ xǐ yīfú, yīnwèi chúfáng yǒu zàoshén, shífēn shénshèng, rúguǒ zài zhèlǐ qīngxǐ bù gānjìng de yīfú, huì yǐngxiǎng yùnqì.
  Fēngshuǐ shì yī mén lìshǐ yōujiǔ de xuéwèn, qízhōng bāohánle hěnduō gè zhǒng gè yàng de yīnsù. Suīrán yǒu yīxiē bìng bù wánquán zhèngquè, zhǐ néng zuòwéi cānkǎo, dànshì yě néng gěi nǐ de qǐjū shēnghuó tígōng yīxiē jiànyì hé bāngzhù.

  #160:

  Phong thủy là một học thuật của lịch sử cổ đại Trung Quốc. Phong chính là nguyên khí và trường năng, thủy chính là luồng chảy và sự biến đổi. Người Trung Quốc tin rằng, con người là một phần của tự nhiên, tự nhiên cũng là một phần của con người, người xưa tin rằng, đến được “thiên đường” chính là cảnh giới tốt nhất. Do đó, trung tâm của phong thủy chính là sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, để có được vận may và tránh sự ảnh hưởng của điềm xấu. Dưới đây chúng ta tìm hiểu một chút về phong thủy trong cuộc sống gia đình.

  Đầu tiên việc chọn vị trí ngôi nhà nói lên:

  • Điểm thứ nhất: Ánh sáng mặt trời đầy đủ. Phong thủy nhất của ngôi nhà là ánh sáng mặt trời và không khí đầy đủ, vì vậy khi chọn nhà, không chỉ có không khí trong lành mà còn phải có ánh sáng đầy đủ. Nếu ánh sáng trong phòng quá ít, ngôi nhà sẽ rất “mây”, cuộc sống trong đó sẽ dẫn đến tính khí không tốt, dễ gây ra những cuộc tranh cãi của người trong gia đình, điều quan trọng nhất, bất lợi tài.
  • Điểm thứ hai: Phía trước nhà có nước. Phía trước của ngôi nhà gọi là “đại sảnh”, cũng chính là nơi nhiều cửa nhất. Tốt nhất ngoài cửa sổ nên có biển, sông, hồ hoặc hồ bơi, nếu không có nước, nhìn thấy công viên hay sân vận động cũng không tồi. Nơi “căn sơn bóng thủy” càng tốt hơn, có thể tăng sự giàu có, nhân đinh hưng thịnh, sinh ý tốt hơn.
  • Điểm thứ ba: Không được sống tại nơi có đồn cảnh sát, doanh trại quân đội,, phía sau đền chùa và nghĩa trang. Sống sau những nơi ấy, sẽ có rất nhiều “từ khí”, rất không may mắn, do đó tốt nhất là tránh xa.

  Nói xong vị trí của ngôi nhà, chúng ta cùng xem xét sự sắp xếp của từng phòng trong ngôi nhà:

  • Đầu tiên, phải chọn một phòng khách sáng sủa, tường của phòng cũng không được quá tối, sàn nhà nên bằng phẳng, dùng nhiều đồ trang trí, cây xanh và ảnh kỷ niệm.
  • Thứ hai, giường trong phòng ngủ không được đối diện với gương và cửa ra vào, sẽ khiến cho mối quan hệ với người khác xấu đi, và còn gây đau đầu. Trên giường không được có dầm, nếu không sẽ gây tinh thần bất định. Phòng ngủ tốt nhất không được trải thảm hoặc sơn màu hồng.
  • Thứ ba, vị trí của nhà vệ sinh tốt nhất là không nằm ở trung tâm của ngôi nhà, cũng không nên nằm ở phía Nam. Đừng đề cho cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa lớn hay nhà bếp.
  • Thứ tư, bếp giữa nhà bếp là một nơi quan trọng, không được để bếp đối diện cử lớn, cũng không được đối diện với tủ lạnh, nếu không sẽ dễ bị bệnh, thường đau đầu. Tốt nhất không để giặt quần áo trong nhà bếp, bởi vì nhà bếp có thần bếp, mười phần thần sinh. Nếu như ở đó giặt không sạch y phục, sẽ ảnh hưởng đến sự may mắn. Phong thủy là kiến thức của lịch sử lâu dài, trong đó bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau. Mặc dù có một số điều không hoàn toàn đúng, chỉ nên là một tài liệu tham khảo, nhưng cũng có thể cung cấp cho bạn một số lời khuyên và giúp đở cho cuộc sống hoàn hảo.

  (bài dịch của Ninh Trần)

  Bản chỉnh sửa của Toàn Thắng

  Phong thủy là một học thuật trongcủa lịch sử cổ đại Trung Quốc. Phong chính là nguyên khí và trường năng lượng, thủy chính là luồng chảy và sự biến đổi. Người Trung Quốc tin rằng, con người là một phần của tự nhiên, tự nhiên cũng là một phần của con người, người xưa tin rằng, đến được “thiên đườngthiên nhân hợp nhất” chính là cảnh giới tốt nhất. Do đó, trung tâm của phong thủy chính là sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, để đạt được tác dụng lánh dữ tìm lànhcó được vận may và tránh sự ảnh hưởng của điềm xấu. Dưới đây chúng ta tìm hiểu một chút về phong thủy trong cuộc sống gia đình.

  Đầu tiên nói về việc chọn vị trí ngôi nhà nói lên:

  Điểm thứ nhất: Ánh nắng sáng mặt trời đầy đủ. Phong thủy nhất của ngôi nhà chú trọng nhất là ánh nắng sáng mặt trời và không khí đầy đủ, vì vậy khi chọn nhà, không chỉ cầncó không khí trong lành mà còn phải có ánh sáng đầy đủ. Nếu ánh nắngsáng trong phòng luôn quá ít, ngôi nhà sẽ rất “âmmây”, cuộcsinh sống trong đó sẽ dẫn đến tính khí không tốt, dễ gây ra những cuộc tranh cãi của người trong gia đình, điều quan trọng nhất, bất không lợi về đường tài lộc.

  Điểm thứ hai: Phía trước nhà có nước. Phía trước của ngôi nhà gọi là “minh đườngđại sảnh”, cũng chính là nơi mặt có nhiều cửa sổ nhất. Tốt nhất ngoài cửa sổ nên có biển, sông, hồ hoặc hồ bơi, nếu không có nước, nhìn thấy công viên hay sân bóng vận động cũng tạm được không tồi. Nơi “dựa núi cạnh nướccăn sơn bóng thủy” càng là lựa chọn tốt nhấthơn, có thể gia tăng tài lộc sự giàu có, con cháu đông đúc nhân đinh hưng thịnh, làm ăn phát đạt sinh ý tốt hơn.

  Điểm thứ ba: Không được sống tại nơi có ở phía sau đồn cảnh sát, doanh trại quân đội, phía sau đền chùa và nghĩa trang. Sống sau những nơi ấy, sẽ có rất nhiều “từsát khí”, rất không may mắn, do đó tốt nhất là tránh xa.

  Nói xong vị trí của ngôi nhà, chúng ta cùng xem xét sự sắp xếp của từng phòng trong ngôi nhà:

  Đầu tiên, phải chọn một phòng khách sáng sủa, tường của phòng cũng không được quá tối, sàn nhà nên bằng phẳng, dùng nhiều đồ trang trí hình tròn, cây xanh và ảnh kỷ niệmvui vẻ.

  Thứ hai, giường trong phòng ngủ không được đối diện với gương và cửa ra vào, sẽ khiến cho mối quan hệ với người khác xấu đi, và còn gây đau đầu. Trên giường không được có dầm, nếu không sẽ gây tinh thần bất ổnđịnh. Phòng ngủ tốt nhất không được trải thảm hoặc sơn màu hồng.

  Thứ ba, vị trí của nhà vệ sinh tốt nhất là không nằm ở trung tâm của ngôi nhà, cũng không nên nằm ở phía Nam. Đừng để cho cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa lớn hay nhà bếp.

  Thứ tư, bếp tronggiữa nhà bếp là một nơi quan trọng, không được để bếp đối diện cửa lớn, cũng không được đối diện với tủ lạnh, nếu không sẽ dễ bị bệnh, thường đau đầu. Tốt nhất không để giặt quần áo trong nhà bếp, bởi vì nhà bếp có thần bếp, vô cùng thần thánhmười phần thần sinh. Nếu như ở đó giặt quần áo bẩnkhông sạch y phục, sẽ ảnh hưởng đến sự may mắn.

  Phong thủy là một môn học kiến thức của lịch sử lâu dài, trong đó bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau. Mặc dù có một số điều không hoàn toàn đúng, chỉ nên là một tài liệu có thể xem như tham khảo, nhưng cũng có thể cung cấp cho bạn một số gợi ýlời khuyên và giúp đở cho cuộc sốnghoàn hảo.

  giáo trình nghe tiếng trung