[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) – Vấn đề bản quyền

0
1632

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) – Vấn đề bản quyền
版权问题(Bǎnquán wèntí) – Vấn đề bản quyền

版权问题

前阵子,新浪微博上有一个名叫王源宗的自由摄影师发了一条微博,说他拍摄的西藏风景录像被中央电视台盗用了。他打电话联系电视台,但是对方却以各种理由推卸责任,甚至不承认盗用的事实。后来,他只好把电话录音放到了网上,很多人关注和转发,大家都表示支持他维护自己的权利。最后,电视台栏目组向他道了歉,并支付了一笔费用。

这样的结局已经很难得,大部分人即使把事情发布在网络上也很难得到很多人的关注,因为这种事情太常见了。阅读过他的微博之后,我了解到,这不是他第一次被别人盗用素材了。而且在此之前他尝试维权都很少成功。在中国,知识产权的保护意识还很薄弱。不只是照片、录像,原创的音乐和书籍被盗用也很常见。你可以在网络上下载到免费的音乐,免费的图片,甚至书籍,你写的文章可能被别人直接拿去用,对方可能不会注明出处和作者,这样的事情屡见不鲜。

很多年前,有一起关于知识产权的案子很有名。郭敬明在2003年出版的小说《梦里花落知多少》抄袭了作家庄羽的《圈里圈外》。最终法院判定抄袭的罪名成立,但是郭敬明始终没有道歉。这么多年了,事情就这么过去了。郭敬明后来还写了几本书,还当了导演,拍了电影《小时代》。他成名之后,就很少有人再提起这些事情了。不过在我看来,抄袭就是抄袭,他再出名也不能掩盖他抄袭的事实。而且,他抄了不止一本书。后来他出版了一本《幻城》也被读者认出来是抄袭了别人的作品。有些讽刺的是,听说最近这部小说也要拍成电视剧了。

有时候,我觉得这些发生在中国的事情,我作为一个中国人也很难理解。很多人可能会认为遇到这样的事情可以通过法律途径解决。现实是,很多人被抄袭了,花费了很多心血去维权,最后也没有什么用,什么也得不到。希望随着中国经济的发展,法律也能逐步健全,这样的事情不再发生

khau-ngu-thong-dung-trung-quoc-phan-2 [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) - Vấn đề bản quyền [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) - Vấn đề bản quyền [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) - Vấn đề bản quyền [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) - Vấn đề bản quyền [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #157: 版权问题(Bǎnquán wèntí) - Vấn đề bản quyền giáo trình nghe tiếng trung

#157: Bǎnquán wèntí

Qián zhènzi, xīnlàng wēi bó shàng yǒu yīgè míng jiào wángyuánzōng de zìyóu shèyǐng shī fāle yītiáo wēi bó, shuō tā pāishè de xī cáng fēngjǐng lùxiàng bèi zhōngyāng diànshìtái dàoyòngle. Tā dǎ diànhuà liánxì diànshìtái, dànshì duìfāng què yǐ gè zhǒng lǐyóu tuīxiè zérèn, shènzhì bù chéngrèn dàoyòng de shìshí. Hòulái, tā zhǐhǎo bǎ diànhuà lùyīn fàng dàole wǎngshàng, hěnduō rén guānzhù hé zhuǎnfā, dàjiā dōu biǎoshì zhīchí tā wéihù zìjǐ de quánlì. Zuìhòu, diànshìtái lánmù zǔ xiàng tā dàole qiàn, bìng zhīfùle yī bǐ fèiyòng.

Zhèyàng de jiéjú yǐjīng hěn nándé, dà bùfèn rén jíshǐ bǎ shìqíng fābù zài wǎngluò shàng yě hěn nán dédào hěnduō rén de guānzhù, yīnwèi zhè zhǒng shìqíng tài chángjiànle. Yuèdúguò tā de wéi bó zhīhòu, wǒ liǎojiě dào, zhè bùshì tā dì yī cì bèi biérén dàoyòng sùcáile. Érqiě zài cǐ zhīqián tā chángshì wéiquán dōu hěn shǎo chénggōng. Zài zhōngguó, zhīshì chǎnquán de bǎohù yìshí hái hěn bóruò. Bùzhǐshì zhàopiàn, lùxiàng, yuánchuàng de yīnyuè hé shūjí bèi dàoyòng yě hěn chángjiàn. Nǐ kěyǐ zài wǎngluò shàng xiàzài dào miǎnfèi de yīnyuè, miǎnfèi de túpiàn, shènzhì shūjí, nǐ xiě de wénzhāng kěnéng bèi biérén zhíjiē ná qù yòng, duìfāng kěnéng bù huì zhù míng chūchù hé zuòzhě, zhèyàng de shìqíng lǚjiànbùxiān.

Hěnduō nián qián, yǒu yīqǐ guānyú zhīshì chǎnquán de ànzi hěn yǒumíng. Guōjìngmíng zài 2003 nián chūbǎn de xiǎoshuō “mèng lǐ huā luò zhī duōshǎo” chāoxíle zuòjiā zhuāng yǔ de “quān lǐ quān wài”. Zuìzhōng fǎyuàn pàndìng chāoxí de zuìmíng chénglì, dànshì guōjìngmíng shǐzhōng méiyǒu dàoqiàn. Zhème duōniánle, shìqíng jiù zhème guòqùle. Guōjìngmíng hòulái hái xiěle jǐ běn shū, hái dāngle dǎoyǎn, pāile diànyǐng “xiǎo shídài”. Tā chéngmíng zhīhòu, jiù hěn shǎo yǒurén zài tíqǐ zhèxiē shìqíngle. Bùguò zài wǒ kàn lái, chāoxí jiùshì chāoxí, tā zài chūmíng yě bùnéng yǎngài tā chāoxí de shìshí. Érqiě, tā chāo liǎo bù zhǐ yī běn shū. Hòulái tā chūbǎnle yī běn “huànchéng” yě bèi dúzhě rèn chūlái shì chāoxíle biérén de zuòpǐn. Yǒuxiē fèngcì de shì, tīng shuō zuìjìn zhè bù xiǎoshuō yě yào pāi chéng diànshìjùle.

Yǒu shíhòu, wǒ juédé zhèxiē fāshēng zài zhōngguó de shìqíng, wǒ zuòwéi yīgè zhōngguó rén yě hěn nán lǐjiě. Hěnduō rén kěnéng huì rènwéi yù dào zhèyàng de shìqíng kěyǐ tōngguò fǎlǜ tújìng jiějué. Xiànshí shì, hěnduō rén bèi chāoxíle, huāfèile hěnduō xīnxuè qù wéiquán, zuìhòu yě méiyǒu shé me yòng, shénme yě dé bù dào. Xīwàng suízhe zhōngguó jīngjì de fǎ zhǎn, fǎlǜ yě néng zhúbù jiànquán, zhèyàng de shìqíng bù zài fāshēng

#157: Vấn đề bản quyền

Trước đây, trên Xinlang Weibo có một bài đăng của một nhiếp ảnh gia tự do tên Vương Nguyên Tông, nói anh ta hình ảnh Tây Tạng anh ta chụp bị đài truyền hình trung ương dùng trộm. Anh ta gọi điện thoại tới đài truyền hình, nhưng đài lại viện đủ các lý do để từ chối trách nhiệm, thậm chí không thừa nhận việc sử dụng trộm kia. Sau đó, tổ tiết mục của đài truyền hình đã xin lỗi anh ta, và chi một khoản phí bồi thường.
Kết quả này đã rất hiếm có, đại phần mọi người dù có đăng chuyện này lên mạng cũng rất khí có được sự chú ý của nhiều người, vì chuyện này quá là thường gặp. Sau khi đọc qua weibo của anh ta, tôi hiểu được, đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị người khác ăn trộm tài nguyên. Hơn nữa trước chuyện này anh ta thường thử dùng luật bản quyền nhưng rất ít thành công. Ở Trung Quốc, ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn rất yếu. Không chỉ có ảnh chụp, ghi hình, nhạc gốc và sách bị dùng trộm cũng rất hay gặp. Bạn có thể tải được nhạc, hình ảnh, thậm chí là sách miễn phí từ trên mạng, tác phẩm bạn viết có thể bị người khác trực tiếp đem đi sử dụng, đối phương có thể không ghi lại xuất xứ và tác giả, chuyện như thế này hoàn toàn không mới.
Rất nhiều năm trước, có một vụ án liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ rất nổi tiếng. Cuốn tiểu thuyết “Trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu” được xuất bản năm 2003 của Quách Kính Minh đã đạo văn cuốn “Vòng trong vòng ngoài” của tác giả Trang Vũ. Cuối cùng tòa án ra phán quyết thành lập tội danh đạo văn, nhưng Quách Kính Minh từ đầu đến cuối vẫn không hề xin lỗi. Nhiều năm trôi qua, sự việc cứ thế trôi qua. Sau này Quách Kính Minh còn viết mấy cuốn sách nữa, còn làm đạo diễn, quay bộ phim “Tiểu thời đại”. Sau khi ông thành danh, rất hiếm khi có người còn nhắc lại sự việc này nữa. Nhưng theo tôi thấy, đạo văn chính là đạo văn, ông ta có nổi tiếng cũng không thể che đậy được sự thực ông ta đạo văn. Hơn nữa, ông ta không chỉ đạo một cuốn. Sau này ông xuất bản một cuốn “Ảo Thành” cũng bị độc giả nhận ra là trộm tác phẩm của người khác. Có hơi châm chọc là, nghe nói cuối cùng cuốn tiểu thuyết này cũng sắp được quay thành phim rồi.
Có lúc, tôi cảm thấy những chuyện xảy ra ở Trung Quốc này, thân là một người Trung Quốc tôi cũng rất khó hiểu. Rất nhiều người có thể cho là khi gặp phải trường hợp này có thể giải quyết bằng con đường luật pháp. Thực tế là, rất nhiều người đã bị đạo văn, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết đi đòi bảo vệ sở hữu trí tuệ, cuối cùng cũng không có tác dụng gì, không nhận được gì cả. Hi vọng theo sự phát triển của kinh tế ở Trung Quốc, luật pháp cũng có thể dần kiện toàn, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

#157: A Copyright Problem

A while back, on Sina Weibo, a freelance photographer called Wang Yuanzong, sent a Weibo message saying that a film that he’d made of Tibetan scenery had been pirated by CCTV. He contacted the tv station by phone but the person at the other end of the line used every argument to avoid taking responsibility and wouldn’t even admit to the ‘douyong’ (2). Afterwards he was forced to (1) release his recording of the phone call onto the internet and many people took an interest in it and resent the message. Everyone supported him in defending his rights. Finally the television station apologised and paid him a sum of money in compensation.

This sort of outcome is quite rare. Even if a lot of people send messages about this sort of thing in the internet it’s still hard for this to capture everyone’s attention because this sort of thing has become too common. After reading his microblog I found out that this is not the first time that someone had ‘douyong’ed his material. And also previously he had had little success in defending his legal rights. In China awareness of the protection of intellectual property rights is very weak. One often sees not only photos but videos, original music and books being ‘douyang’ed. On the internet you can download music for free, pictures for free and even books for free; the essay you’ve written has possibly been directly taken and used and the user quite possibly will not give any clear indication of the source and author. This sort of thing is nothing new.

Many years ago there was a (3) famous case concerning intellectual property rights. The novel by Guo Jingming published in 2003 ‘梦里花落知多少’ (4) was a plagiarism of ‘圈里圈外’ by Zhuang Yu. Finally the court determined that the charge of plagiarism was upheld but Guo Jingming never at any time apologised. And so with all these years the incident has just died away. Afterwards, Guo Jingming still wrote several books, even directed and made the movie ‘小时代i’. After he became famous very few people mentioned this matter again. But in my opinion plagiarism is plagiarism. Having later on become famous doesn’t cover up the fact that he did plagiarise. What’s more, he didn’t stop at plagiarising one book. Later on he published a book ‘幻城’ which was recognised by readers as a plagiarised work of someone else. There have been jokes to the nature of ‘have you heard that they want to make of film of this book.’

Sometimes I think that even I as a Chinese person cannot understand these things that occur in China. (5) It’s possible that many people believe that on encountering things such as this they can but solved using judicial means. But the reality is that many have been plagiarised and have spent a lot of effort to protect thier legal rights but in the end it was no use and didn’t achieve anyting. I hope that along with China’s economic progress, the law can also progressively be strengthened and that such things won’t happen again.

(1) 只好: I find it strange that this doesn’t seem to be taught early in grammar books. For anyone not familar with it it’s worth consulting a good dictionary. Above all, if not aware one won’t realise that it means more than it’s literal meaning.
(2) 盗用: I’m just going to use the Chinese word here. The meaning’s pretty obvious and it’s a great example of the way Chinese can so easily combine a couple of characters to form a new word, the meaning of which might be obvious but really difficult to translate.
(3) 有一起关于: note that 起 here is a measure word. It’s worth remembering that every now and again if you have trouble making sense of a sentence… it might contain a measure word that you’ve not recognised.
(4) I’ve decided to give up translating titles. If there’s an English name it can easily be googled. If there isn’t then it’s often too difficult to translate. And in terms of making sense of an essay it makes no difference.
(5) 我觉得这些发生在中国的事情,我作为一个…: tricky as there’s no ‘that’ to signal the subordinate clause, it has the Chinese relative clause structure which also has no specific word for ‘which/who’ and the subject of the relative clase is the object of the clase that follow it.

Robert Budzul (robert@budzul.com)
Zak Gray (zak_lives@hotmail.com)

giáo trình nghe tiếng trung