[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) – Nói về cuộc gặp Mã Tập

0
909

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) – Nói về cuộc gặp Mã Tập
说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) – Nói về cuộc gặp Mã Tập
Loading...

说说习马会

在过去的几个月里,习大大真忙啊。九月在美国和奥巴马共进晚宴,十月在英国跟卡梅伦喝酒聊天,十一月飞到新加坡,跟马英九微笑握手。他们的双手一握,马上就成了各大新闻头条。原因很简单:这是自1949年中国内战结束之后,中国大陆和台湾领导人的首次会谈。

关于这次会面的历史意义和影响,中外媒体都已经进行了各种深度评论。如果你听腻了严肃的政治新闻,那网友们挖出的各种“内幕”一定会让你眼前一亮。

首先,有网友曝光了“习马会”的晚餐菜单。菜品都是简单清淡的家常菜,包括糯米饭、东坡肉和四川担担面。马英九还带来了他喜爱的台湾马祖老酒。马祖老酒很特别,饮用的时候常常会配上生姜丝、红糖等,很有“台湾味”。而且,为了体现平等原则,这次晚餐双方实行AA制。由于大陆和台湾一直拒绝承认对方政权的合法性,“习马会”之前,网友们都在猜测:习大大和马英九见面的时候,他们会怎么称呼对方?结果是:他们以“先生”称呼对方,回避了各自的元首称谓。
对于很多大陆人来说,“台湾”是一个既熟悉又陌生的词。说它“熟悉”,是因为台湾一直是电视新闻关注的焦点;说它“陌生”,是因为其实并没有多少人真正去过台湾,了解台湾。作为一个大陆人,我对台湾现状的了解,竟然大部分都是来自在美国的生活。来美国之前,我一个台湾人都不认识,对台湾的认识全部来自于新闻和课本。来了美国之后,我结交了很多台湾朋友。我跟台湾朋友说,课本曾经告诉我们,台湾同胞生活在水深火热之中,我们要去解放台湾。她大笑着说,她以前听说大陆人民穷得没有饭吃,只能吃香蕉皮。我说,很多大陆人觉得大陆好心好意想让两岸统一,可是台湾却总不领情。她无奈地说:“你们从小被教育‘台湾是中国的一部分’,而我们从小被教育‘台湾是一个独立的国家’,所以双方都很难妥协。”我们聊得越多,我越发现,复杂的政治导致了很多误解,而交流,是消除所有误解的最好办法。

跟台湾朋友在一起的时候,我们说同样的语言,讨论同样的中国历史人物,在同样的节日吃同样的传统美食,这种和谐与默契,很难被充满偏见的历史和政治改变。我想,习大大和马英九一起吃面喝酒的时候,应该也会有这份相似的和谐。

Loading...

giao-trinh-nghe-tieng-trung-quoc-slow-chinese-153 [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) - Nói về cuộc gặp Mã Tập [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) - Nói về cuộc gặp Mã Tập [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) - Nói về cuộc gặp Mã Tập [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) - Nói về cuộc gặp Mã Tập [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #156: 说说习马会(Shuō shuō xí mǎ huì) - Nói về cuộc gặp Mã Tập giáo trình nghe tiếng trung

#155: Shuō shuō xí mǎ huì

Zài guòqù de jǐ gè yuè lǐ, xí dàdà zhēn máng a. Jiǔ yuè zài měiguó hé àobāmǎ gòng jìn wǎnyàn, shí yuè zài yīngguó gēn kǎ méi lún hējiǔ liáotiān, shíyī yuè fēi dào xīnjiāpō, gēn mǎyīngjiǔ wéixiào wòshǒu. Tāmen de shuāngshǒu yī wò, mǎshàng jiù chéngle gè dà xīnwén tóutiáo. Yuányīn hěn jiǎndān: Zhè shì zì 1949 nián zhōngguó nèizhàn jiéshù zhīhòu, zhōngguó dàlù hé táiwān lǐngdǎo rén de shǒucì huìtán.

Guānyú zhè cì huìmiàn de lìshǐ yìyì hé yǐngxiǎng, zhōngwài méitǐ dōu yǐjīng jìnxíngle gè zhǒng shēndù pínglùn. Rúguǒ nǐ tīng nìle yánsù de zhèngzhì xīnwén, nà wǎngyǒumen wā chū de gè zhǒng “nèimù” yīdìng huì ràng nǐ yǎnqián yī liàng.

Shǒuxiān, yǒu wǎngyǒu pùguāngle “xí mǎ huì” de wǎncān càidān. Càipǐn dōu shì jiǎndān qīngdàn de jiācháng cài, bāokuò nuòmǐ fàn, dōng pō ròu hé sìchuān dàndàn miàn. Mǎyīngjiǔ hái dài láile tā xǐ’ài de táiwān mǎzǔ lǎojiǔ. Mǎzǔ lǎojiǔ hěn tèbié, yǐnyòng de shíhòu chángcháng huì pèi shàng shēngjiāng sī, hóngtáng děng, hěn yǒu “táiwān wèi”. Érqiě, wèile tǐxiàn píngděng yuánzé, zhè cì wǎncān shuāngfāng shíxíng AA zhì. Yóuyú dàlù hé táiwān yīzhí jùjué chéngrèn duìfāng zhèngquán de héfǎ xìng,“xí mǎ huì” zhīqián, wǎngyǒumen dōu zài cāicè: Xí dàdà hé mǎyīngjiǔ jiànmiàn de shíhòu, tāmen huì zěnme chēnghu duìfāng? Jiéguǒ shì: Tāmen yǐ “xiānshēng” chēnghu duìfāng, huíbìle gèzì de yuánshǒu chēngwèi.
Duìyú hěnduō dàlù rén lái shuō,“táiwān” shì yīgè jì shúxī yòu mòshēng de cí. Shuō tā “shúxī”, shì yīnwèi táiwān yīzhí shì diànshì xīnwén guānzhù de jiāodiǎn; shuō tā “mòshēng”, shì yīn wéi qíshí bìng méiyǒu duōshǎo rén zhēnzhèng qùguò táiwān, liǎojiě táiwān. Zuòwéi yīgè dàlù rén, wǒ duì táiwān xiànzhuàng de liǎojiě, jìngrán dà bùfèn dōu shì láizì zài měiguó de shēnghuó. Lái měiguó zhīqián, wǒ yīgè táiwān rén dōu bù rènshí, duì táiwān de rènshí quánbù láizì yú xīnwén hé kèběn. Láile měiguó zhīhòu, wǒ jiéjiāole hěnduō táiwān péngyǒu. Wǒ gēn táiwān péngyǒu shuō, kèběn céngjīng gàosù wǒmen, táiwān tóngbāo shēnghuó zài shuǐshēnhuǒrè zhī zhōng, wǒmen yào qù jiěfàng táiwān. Tā dà xiàozhe shuō, tā yǐqián tīng shuō dàlù rénmín qióng dé méiyǒu fàn chī, zhǐ néng chī xiāngjiāo pí. Wǒ shuō, hěnduō dàlù rén juédé dàlù hǎoxīn hǎoyì xiǎng ràng liǎng’àn tǒngyī, kěshì táiwān què zǒng bù lǐngqíng. Tā wúnài de shuō:“Nǐmen cóngxiǎo bèi jiàoyù ‘táiwān shì zhōngguó de yībùfèn’, ér wǒmen cóngxiǎo bèi jiàoyù ‘táiwān shì yīgè dúlì de guójiā’, suǒyǐ shuāngfāng dōu hěn nán tuǒxié.” Wǒmen liáo dé yuè duō, wǒ yuè fāxiàn, fùzá de zhèngzhì dǎozhìle hěnduō wùjiě, ér jiāoliú, shì xiāochú suǒyǒu wùjiě de zuì hǎo bànfǎ.

Loading...

Gēn táiwān péngyǒu zài yīqǐ de shíhòu, wǒmen shuō tóngyàng de yǔyán, tǎolùn tóngyàng de zhōngguó lìshǐ rénwù, zài tóngyàng de jiérì chī tóngyàng de chuántǒng měishí, zhè zhǒng héxié yǔ mòqì, hěn nán bèi chōngmǎn piānjiàn de lìshǐ hé zhèngzhì gǎibiàn. Wǒ xiǎng, xí dàdà hé mǎyīngjiǔ yīqǐ chī miàn hējiǔ de shíhòu, yīnggāi yě huì yǒu zhè fèn xiāngsì de héxié.

#156:

Trong mấy tháng qua, Tập Đại Đại thật sự rất bận rộn. Tháng 9 ở Mỹ cùng ăn tối với Obama, tháng 10 ở Anh uống rượu nói chuyện với David Cameron, tháng 11 bay đến Singapore, tay bắt mặt mừng với Mã Anh Cửu. Cánh tay của họ vừa giơ ra để bắt tay, thì lập tức trở thành tin nóng trong các bản tin. Nguyên nhân rất đơn giản: Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan sau khi chiến tranh nội chiến Trung Quốc kết thúc từ năm 1949.

Liên quan đến ý nghĩa lịch sử và sự ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ này, giới truyền thông đào sâu “nội tình” nhất định sẽ khiến bạn mở mang tầm mắt

Trước tiên, cư dân mạng hé lộ thực đơn ăn tối trong “cuộc gặp gỡ của Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu”. Món ăn đều là món ăn thông thường đạm bạc, gồm xôi nếp, thịt Đông Pha và mì đảm đảm Tứ Xuyên. Mã Anh Cửu còn mang cả loại rượu Mã Tổ Đài Loan lâu năm mà ông yêu thích. Rượu Mã Tổ lâu đời rất đặc biệt, khi uống thường ăn chung với gừng sợi, đường mật, … mang “hương vị Đài Loan”. Vả lại, để thể hiện nguyên tắc bình đẳng, hai bên ăn tối thực hiện chế độ AA (chia đôi). Do đó Trung Quốc và Đài Loan luôn từ chối thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền đối phương, trước “cuộc gặp gỡ của Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu”, cư dân mạng dự đoán: Khi Tập Đại Đại và Mã Anh Cửu gặp gỡ, họ sẽ gọi đối phương thế nào? Kết quả là: Họ dùng từ “tiên sinh” gọi đối phương, tránh gọi thủ tướng của mỗi người.

Đối với nhiều người Trung Quốc mà nói, “Đài Loan” là một từ vừa quen lại vừa lạ. Nói nó “quen thuộc”, là vì Đài Loan luôn là tiêu điểm quan trọng của tin truyền hình; Nói nó “lạ”, là kỳ thực không có bao nhiêu người thực sự đi Đài Loan, hiểu về Đài Loan. Là một người Trung Quốc, sự hiểu biết của tôi về Đài Loan là phần lớn đều có từ cuộc sống ở bên Mỹ. Trước khi đến Mỹ, tôi một quen biết một người Đài Loan nào cả, đối với sự hiểu biết về Đài Loan toàn bộ đều từ tin tức và sách vở. Sau khi đến Mỹ, tôi kết giao với nhiều người bạn Đài Loan. Tôi nói với những người bạn Đài Loan, trong sách vở đã từng nói với chúng tôi, cuộc sống của đồng bào Đài Loan trong khổ cực lầm than. chúng ta phải đi giải phóng cho Đài Loan. Cô ấy cười to, cô còn bảo trước kia nghe nói người dân Trung Quốc nghèo đói đến nỗi không có cơm ăn, chỉ ăn được vỏ chuối. Tôi nói, nhiều người Trung Quốc cảm thấy Trung Quốc có ý tốt muốn hai bờ thống nhất, nhưng Đài Loan dứt khoát không tiếp nhận. Cô ấy đành nói: “Các bạn từ nhỏ bị giáo dục là ‘Đài Loan là một phần của Trung Quốc’, nhưng chúng tôi từ nhỏ được dạy là ‘Đài Loan là một quốc gia độc lập’, do đó hai bên đều rất khó thoả hiệp.” Chúng tôi nói với nhau càng nhiều, tôi càng phát hiện, chính trị phức tạp gây ra nhiều hiểu lầm, nhưng khi giao lưu, là cách tốt nhất xoá bỏ hiểu lầm.

Loading...

Khi đi cùng những người bạn Đài Loạn, chúng ta nói cùng ngôn ngữ, thảo luận cùng nhân vật lịch sử Trung Quốc, trong lễ hội giống nhau thì cùng nhau ăn các món ngon truyền thống, kiểu này cũng hoà nhập và ngầm hiểu, rất khó thay đổi những thành kiến về chính trị và lịch sử. Tôi nghĩ, Tập Đại Đại và Mã Anh Cửu khi cùng ăn mì uống rượu, cũng sẽ có chút giao hảo tương đồng.

#156:About the Xi-Ma Meeting

Over the last few months, Uncle Xi has been really busy. A joint banquet with Obama in America in September, drinks and a chat with Cameron in the UK in October, and a flight to Singapore in November where he smiled at and shook hands with Ma Ying-jeou (President of Taiwan). Their two hands grasped together soon became a major news headline. The reason is very simple: these were the first talks between the leaders of Mainland China and Taiwan since the end of the Civil War in 1949.

Chinese and foreign media have already begun various kinds of thorough discussions in regards to the historical significance and influence of this meeting. If you are tired of listening to serious political news, then the ‘inside story’ uncovered by netizens will definitely interest you.

First, a netizen revealed the dinner menu of the ‘Xi-Ma meeting’. The dishes were all simple and light home-style food, including glutinous rice, ‘Dongpo rou’ [1] and Sichuan ‘dandan’ noodles [2]. Ma Ying-jeou also brough along his favourite ‘Matsu aged liquor’ [3]. ‘Matsu aged liquor’ is very special, as when it is drunk it is often accompanied by shredded ginger and brown sugar, having a strong ‘Taiwan flavour’. Futhermore, in order to reflect the principle of equality, both sides paid their own way. Because both the PRC and Taiwan refuse to recognise the legitimacy of the other, before the meeting of Xi and Ma, netizens made guesses about how Uncle Xi and Ma Yingjeou would address each other when they met. It turned out that they referred to each other as ‘Mister’ avoiding their respective titles as heads of state.

Loading...

According to many mainland Chinese, Taiwan is both a familar and an unknown word. They say that it is ‘familiar’ because Taiwan is continually the focus of television news; they say that it is ‘unknown’ because not a lot of people have been to Taiwan or really understand Taiwan. As a person from mainland China, I understand the current situation as regards Taiwan but stangely enough I learnt most of it while I was living in the US. Before coming to the US, I had never known anyone from Taiwan and my knowledge of Taiwan came solely from the news and textbooks. After coming to the US I made many Taiwanese friends. I told a Taiwanese friend that our textbooks told us that the Taiwanese lived under terrible conditions and we must go and liberate Taiwan. She laughed and said that she had heard that mainland Chinese are so poor that they have nothing to eat and are thus forced to eat banana peel. I said that many mainland Chinese feel that the PRC wants to unite the PRC with Taiwan out of kindness and good intentions but that Taiwan doesn’t appreciate this kindness. She could only say: ‘you’re taught from a young age that Taiwan is part of China whereas we are taught that Taiwan is an independant country so it’s very difficult for both sides to reach a compromise.’ The longer we chatted, the more I discovered that these complicated politics had led to many misunderstandings and that communication is the best method of eliminating all misunderstandings.

When I’m with my Taiwanese friends we speak a common language, discuss the same figures from Chinese history and eat the same traditional foods during the same festivals. This harmony and implicit recognition can only with difficulty be disturbed by a history and politics full of prejudice. I believe that when Uncle Xi and Ma Yingjeou ate noodles and drank together there would have been a similar feeling of harmony.

[1] a stir-fried pork dish named after famous Song Dynasty writer, Su Shi (a.k.a. Su Dongpo)
[2] Sichuan noodles served only with a spicy and numbing sauce, usually from a street vender.
[3] Rice wine made by Matsu Distillery on the Matsu Islands (group of Islands just off the coast of Mainland China, administered by Taiwan).
[4] 腻: a great word used in a similar way to form an expression meaning ‘I’ve eaten so much of this that I’m now sick of it’… 吃腻了 – it can be used with many verbs to convey a similar meaning.
[5] 竟然: I keep coming across this word that doesn’t really have a direct translation into English – unexpectedly, to one’s suprise.

Translation by:
Robert Budzul (robert@budzul.com)
Zak Gray (zak_lives@hotmail.com)

giáo trình nghe tiếng trung
Loading...