[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) – Nghiện điện thoại

0
1007

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) – Nghiện điện thoại
手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) – Nghiện điện thoại
Loading...

手机依赖症

给大家讲一个笑话:一群人到海边度假,法国人看美女,德国人整天潜水,意大利人每天晒日光浴,而中国人会问:这里有WiFi吗?

的确,以前中国人的旅行方式是上车睡觉,下车吃饭、拍照、去卫生间,现在却变成了上车睡觉、玩手机、看视频,下车吃饭、玩手机、发微信刷微博。随着手机越来越智能化,功能越来越多,我们对手机的依赖性也越来越强了,都患上了手机依赖症。

在之前的播客中,我们介绍过一个社交应用,叫微信(WeChat)。现在几乎每个使用智能手机的中国人都会用微信和朋友们保持联络。最近的一项调查显示,中国成年人平均每人每天在微信上阅读的时间超过40分钟。如果你在中国坐地铁,会发现地铁上90%以上的人都在低头看手机。很多人去餐厅吃饭,菜上齐以后先拿手机拍照,再把这些诱人的照片传到微信朋友圈(the Moments of Wechat),即使在吃饭的时候也总想着看看朋友们的回复。我认为这样就丧失了人与人之间面对面交流的乐趣。有人开玩笑说,世界上最遥远的距离,莫过于我坐在你面前,你却在玩手机。

手机依赖症会给我们带来很多负面影响。比如看手机时间长了,眼睛过度疲劳,近视度数会增加。中国有大约77%的大学生近视,可能这个数字在其他国家远没有这么高。另外,现在越来越多的年轻人因为低头看手机得了颈椎病,低一会儿头就喊着脖子痛,严重的时候还会头晕。手机依赖症不仅影响健康,还会影响人们工作和学习的效率,把时间碎片化,分散人们的注意力。还有些人过度沉迷于虚拟世界,在社交网络上非常活跃,而在现实生活中,他们的语言表达和公共演讲能力非常差,这也和过度依赖社交软件有关。

Loading...

总之,为了自己的身心健康,快放下你的手机出去做做运动,见见朋友吧!让我们共同抵抗手机依赖症!

giao-trinh-nghe-tieng-trung-quoc-slow-chinese-137 [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #147: 手机依赖症 (Shǒujī yīlài zhèng) - Nghiện điện thoại giáo trình nghe tiếng trung

#147: Shǒujī yīlài zhèng

Gěi dàjiā jiǎng yīgè xiàohuà: Yīqún rén dào hǎibiān dùjià, fàguó rén kàn měinǚ, déguó rén zhěng tiān qiánshuǐ, yìdàlì rén měitiān shài rìguāngyù, ér zhōngguó rén huì wèn: Zhè li yǒu WiFi ma?

Díquè, yǐqián zhōngguó rén de lǚxíng fāngshì shì shàng chē shuìjiào, xià chē chīfàn, pāizhào, qù wèishēngjiān, xiànzài què biàn chéngle shàng chē shuìjiào, wán shǒujī, kàn shìpín, xià chē chīfàn, wán shǒujī, fā wēixìn shuā wēi bó. Suí zhuó shǒujī yuè lái yuè zhìnéng huà, gōngnéng yuè lái yuè duō, wǒmen duì shǒujī de yīlài xìng yě yuè lái yuè qiángle, dōu huàn shàngle shǒujī yīlài zhèng.

Loading...

Zài zhīqián de bòkè zhōng, wǒmen jièshàoguò yīgè shèjiāo yìngyòng, jiào wēixìn (WeChat). Xiànzài jīhū měi gè shǐyòng zhìnéng shǒujī de zhōngguó rén dūhuì yòng wēixìn hé péngyǒumen bǎochí liánluò. Zuìjìn de yī xiàng diàochá xiǎnshì, zhōngguó chéngnián rén píngjūn měi rén měitiān zài wēixìn shàng yuèdú de shíjiān chāoguò 40 fēnzhōng. Rúguǒ nǐ zài zhōngguó zuò dìtiě, huì fāxiàn dìtiě shàng 90%yǐshàng de rén dōu zài dītóu kàn shǒujī. Hěnduō rén qù cāntīng chīfàn, cài shàng qí yǐhòu xiān ná shǒujī pāizhào, zài bǎ zhèxiē yòu rén de zhàopiàn chuán dào wēixìn péngyǒu quān (the Moments of Wechat), jíshǐ zài chīfàn de shíhòu yě zǒng xiǎngzhe kàn kàn péngyǒumen de huífù. Wǒ rènwéi zhèyàng jiù sàngshīle rén yǔ rén zhī jiān miànduìmiàn jiāoliú de lèqù. Yǒurén kāiwánxiào shuō, shìjiè shàng zuì yáoyuǎn de jùlí, mò guòyú wǒ zuò zài nǐ miànqián, nǐ què zài wán shǒujī.

Shǒujī yīlài zhèng huì gěi wǒmen dài lái hěnduō fùmiàn yǐngxiǎng. Bǐrú kàn shǒujī shíjiān zhǎngle, yǎnjīng guòdù píláo, jìnshì dùshu huì zēngjiā. Zhōngguó yǒu dàyuē 77%de dàxuéshēng jìnshì, kěnéng zhège shùzì zài qítā guójiā yuǎn méiyǒu zhème gāo. Lìngwài, xiànzài yuè lái yuè duō de niánqīng rén yīnwèi dītóu kàn shǒujī déliǎo jǐngchuí bìng, dī yīhuǐ’er tóu jiù hǎnzhe bózi tòng, yánzhòng de shíhòu hái huì tóuyūn. Shǒujī yīlài zhèng bùjǐn yǐngxiǎng jiànkāng, hái huì yǐngxiǎng rénmen gōngzuò hé xuéxí de xiàolǜ, bǎ shíjiān suìpiàn huà, fēnsàn rénmen de zhùyì lì. Hái yǒuxiē rén guòdù chénmí yú xūnǐ shìjiè, zài shèjiāo wǎngluò shàng fēicháng huóyuè, ér zài xiànshí shēnghuó zhōng, tāmen de yǔyán biǎodá hé gōnggòng yǎnjiǎng nénglì fēicháng chà, zhè yě hé guòdù yīlài shèjiāo ruǎnjiàn yǒuguān.

Zǒngzhī, wèile zìjǐ de shēnxīn jiànkāng, kuài fàngxià nǐ de shǒujī chūqù zuò zuò yùndòng, jiàn jiàn péngyǒu ba! Ràng wǒmen gòngtóng dǐkàng shǒujī yīlài zhèng!

#147:

Kể cho mọi người nghe một chuyện vui: Một nhóm người đến bãi biển nghỉ mát, người Pháp thì ngắm gái đẹp, người Đức thì đắm mình dưới nước, người Ý thì tắm nắng, còn người Trung Quốc thì hỏi: Ở đây có WiFi không?

Đích thực, cách thức đi du lịch ngày trước của người Trung Quốc là lên xe ngủ, xuống xe ăn cơm, chụp hình, đi vệ sinh, ngày nay thì trở thành lên xe ngủ, chơi điện thoại, xem video, xuống xe ăn cơm, chơi điện thoại, gửi tin nhắn wechat, lướt weibo. Điện thoại di động mang theo càng ngày càng thông minh, chức năng càng ngày càng nhiều, chúng ta ỷ lại vào di động càng ngày càng lớn, đều mắc tật ỷ lại vào điện thoại di động.

Loading...

Trong lần phát sóng trước, chúng tôi giới thiệu qua một ứng dụng xã hội gọi là We Chat. Hiện nay hầu như mỗi người Trung Quốc sử dụng điện thoại thông minh đều có thể giữ liên lạc bạn bè thông qua we chat. Hạng mục điều tra gần nhất cho thấy, thời gian bình quân mỗi người Trung Quốc ở độ tuổi trưởng thành xem we chat chiếm hơn 40 phút. Nếu bạn ngồi tàu điện ngầm ở Trung Quốc, sẽ nhận thấy trên 90% người đều cắm đầu vào điện thoại. Rất nhiều người đi ra quán ăn cơm, sau khi lên món ăn đầy đủ thì trước tiên là lấy điện thoại chụp hình, rồi đem những hình ảnh cám dỗ người ta đăng lên những khoảnh khắc của người sử dụng wechat (the Moments of Wechat), dù trong lúc ăn cũng muốn xem sự phản hồi của chúng bạn. Tôi cho rằng như thế là đánh mất niềm vui giao lưu giữa tình người với người khi đối mặt với nhau. Có người nói đùa rằng, khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là tôi ngồi trước mặt bạn, mà bạn cứ mải chơi điện thoại.

Tật ỷ lại vào điện thoại di động mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ xem điện thoại trong thời gian dài, mắt sẽ quá mệt mỏi, độ cận thị sẽ tăng lên. Trung Quốc có khoảng 77% sinh viên cận thị, có lẽ con số này ở quốc gia khác không cao như thế. Ngoài ra, hiện này càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi vì cắm đầu vào điện thoại mà mắc bệnh xương cổ, cúi đầu xuống một chút thì kêu đau cổ, lúc nghiêm trọng hơn là sẽ bị nhức đầu. Tật ỷ lại vào điện thoại di động không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và làm việc, thời gian bị chia nhỏ, phân tán sức tập trung của con người. Còn có người quá đắm chìm vào thế giới hư ảo, trên mạng xã hội rất hoạt bát, nhưng trong cuộc sống thực tế, ngôn ngữ biểu đạt và diễn thuyết cộng đồng của họ vô cùng tệ, đây cũng là việc có liên quan đến ỷ lại phần mềm mạng xã hội.

Cuối cùng, vì tinh thần sức khoẻ của bản thân, hãy bỏ điện thoại di động mà vận động, gặp gỡ bạn bè nhé! Để chúng ta cùng chống lại tật bệnh ỷ lại điện thoại di động!

#147:The disease of cellphone dependence

I’ll tell you all a joke: a group of people are on holiday by the sea. The Frenchman looks at pretty girls, the German goes diving all day, the Italian sunbathes every day but the Chinese person will ask: is there wifi here?

Loading...

Certainly, the way Chinese used to travel was to get on the bus and sleep, get off the bus and eat, take some photos and go to the toilet, but things have now changed into: get on the bus and sleep, play with their mobile phone, watch some videos, get off the bus and eat, play around with their mobile phone, send some wechat messages and spend some time on Weibo. As phones have become more and more intelligent and have more and more features we have become more and more dependant on our phones and everyone has contracted the phone dependency disease.

In a previous podcast, we spoke about a social networking app called wechat. Nowadays just about everyone Chinese that uses a smart phone uses wechat to keep in touch with friends. The most recent survey shows that among Chinese adults, on average each person, each day spends more than forty minutes reading on wechat. If you catch the subway in China you will discover that over 90% of the people will have their heads bowed looking at their phones.

Cellphone dependence disease has many bad effects on us. For example, after looking at our phones for too long our eyes will become excessively tired and the degree of myopia will be increased. In China about 77% of university students are short sighted; it’s possible that the figure in other countries is far from being this high. In addition, because of bending their necks to look at their phones more and more young people have problems with the vertebrae in their neck. After bending their heads for a while they cry out that their neck is sore, and when it’s really serious they become dizzy. Telephone dependency sickness not only affects the health. It also affects efficiency at work and study by splitting up your time and dispersing your attention span. There are also people that overly indulge in virtual reality and are extremely animated on social networks but in actual life their spoken expression and public speaking are really poor. This also is related to phone dependency sickness.

Anyway, for soundness in mind and body hurry up and put down your phones and go out and do some exercise, visit some friends! Let’s resist this phone dependency disease together.

——————-

Note: 刷微博: this is not a set expression but is used here in a jocular way as the verb 刷 depicts the motion of the finger when on 微博.

Loading...

Robert Budzul robert@budzul.com
Zak Gray zak_lives@hotmail.com

giáo trình nghe tiếng trung