[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) – Từ ngữ có hương vị Trung Hoa

1
810

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) – Từ ngữ có hương vị Trung Hoa
最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) – Từ ngữ có hương vị Trung Hoa

最有中国味道的词语

最近,新浪微博上一个叫“扶苏公子”的网友发起了一个讨论。大意是:两个字的词语,你觉得最有中国味道的,是什么?我想到的是“江南”。小时候跟着外婆住,附近的几个村庄都有小河穿流而过。所以我很喜欢江南水乡。

大学时,第一次坐火车就是去著名的江南水乡:周庄和西塘。唐代诗人白居易有一首词《忆江南》:
江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

当然,现在著名的几个江南水乡都被开发出来,成了旅游景点了,游客越来越多。特别是接下来七、八月的暑假,人山人海,不建议大家假期去这些地方。

也有人说,最有中国味道的词语是“恭喜”,因为中国人在过年的时候都会说“恭喜发财”。还有人说是“长安”,长安就是现在的西安,在唐朝的时候,长安非常繁荣。我的一个朋友说是“红颜”,红颜指的是年轻漂亮的女子。我们说:红颜知己。如果你是男性,你有一个女性好友,她十分理解你的想法,就可以说她是你的红颜知己。

有人说最有中国味道的词语是“拆迁”或者“强拆”,因为很多国家都不会发生这样的事情。类似的还有“城管”。
上面提到的人们都把味道理解成了感觉,但是还有一部分人不是这么理解的。

有的人说最有中国味道的词语是“北京”,或者有人说是“雾霾”,其实他们想表达的意思都差不多,雾霾中的北京空气里面或许真的有“味道”。

无论是“拆迁”、“城管”,还是“雾霾”,这些都体现了网友们对中国现实的关注。这也是网络时代有趣的地方,有时候认认真真地讨论一个问题,随着加入的人越来越多,就渐渐变成了“吐槽大会”。大家就会借这个话题表达自己想表达的东西。

那么你呢?你觉得最有中国味道的词语是什么?

khau-ngu-thong-dung-trung-quoc-phan-2 [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) - Từ ngữ có hương vị Trung Hoa [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) - Từ ngữ có hương vị Trung Hoa [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) - Từ ngữ có hương vị Trung Hoa [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) - Từ ngữ có hương vị Trung Hoa [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) - Từ ngữ có hương vị Trung Hoa [Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #138: 最有中国味道的词语 (Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ) - Từ ngữ có hương vị Trung Hoa

#138: Zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ

zuìjìn, xīnlàng wēi bó shàng yīgè jiào “fú sū gōngzǐ” de wǎngyǒu fāqǐle yīgè tǎolùn. Dàyì shì: Liǎng gè zì de cíyǔ, nǐ juédé zuì yǒu zhòng guó wèidào de, shì shénme? Wǒ xiǎngdào de shì “jiāngnán”. Xiǎoshíhòu gēnzhe wàipó zhù, fùjìn de jǐ gè cūnzhuāng dōu yǒu xiǎohé chuān liú érguò. Suǒyǐ wǒ hěn xǐhuān jiāngnán shuǐxiāng.

Dàxué shí, dì yī cì zuò huǒchē jiùshì qù zhùmíng de jiāngnán shuǐxiāng: Zhōuzhuāng hé xītáng. Táng dài shīrén báijūyì yǒuyī shǒu cí “yì jiāngnán”:
Jiāngnán hǎo, fēngjǐng jiù céng ān. Rì chū jiāng huāhóng shèng huǒ, chūnlái jiāngshuǐ lǜ rú lán. Néng bù yì jiāngnán?

Dāngrán, xiànzài zhùmíng de jǐ gè jiāngnán shuǐxiāng dōu bèi kāifā chūlái, chéngle lǚyóu jǐngdiǎnle, yóukè yuè lái yuè duō. Tèbié shì jiē xiàlái qī, bā yuè de shǔjià, rénshānrénhǎi, bù jiànyì dàjiā jiàqī qù zhèxiē dìfāng.

Yěyǒurén shuō, zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ shì “gōngxǐ”, yīn wéi zhōngguó rén zài guònián de shíhòu dūhuì shuō “gōngxǐ fācái”. Hái yǒurén shuō shì “cháng’ān”, cháng’ān jiùshì xiànzài de xī’ān, zài táng cháo de shíhòu, cháng’ān fēicháng fánróng. Wǒ de yīgè péngyǒu shuō shì “hóngyán”, hóngyán zhǐ de shì niánqīng piàoliang de nǚzǐ. Wǒmen shuō: Hóngyán zhījǐ. Rúguǒ nǐ shì nánxìng, nǐ yǒu yīgè nǚxìng hǎoyǒu, tā shí fèn lǐjiě nǐ de xiǎngfǎ, jiù kěyǐ shuō tā shì nǐ de hóngyán zhījǐ.

Yǒurén shuō zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ shì “chāiqiān” huòzhě “qiángchāi”, yīnwèi hěnduō guójiā dōu bù huì fāshēng zhèyàng de shìqíng. Lèisì de hái yǒu “chéngguǎn”.
Shàngmiàn tí dào de rénmen dōu bǎ wèidào lǐjiě chéngle gǎnjué, dànshì hái yǒu yībùfèn rén bùshì zhème lǐjiě de.

Yǒu de rén shuō zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ shì “běijīng”, huòzhě yǒu rén shuō shì “wù mái”, qíshí tāmen xiǎng biǎodá de yìsi dōu chàbùduō, wù mái zhōng de běijīng kōngqì lǐmiàn huòxǔ zhēn de yǒu “wèidào”.

Wúlùn shì “chāiqiān”,“chéngguǎn”, háishì “wù mái”, zhèxiē dōu tǐxiànle wǎngyǒumen duì zhōngguó xiànshí de guānzhù. Zhè yěshì wǎngluò shídài yǒuqù dì dìfāng, yǒu shíhòu rèn rènzhēn zhēn dì tǎolùn yīgè wèntí, suízhe jiārù de rén yuè lái yuè duō, jiù jiànjiàn biàn chéngle “tǔcáo dàhuì”. Dàjiā jiù huì jiè zhège huàtí biǎodá zìjǐ xiǎng biǎodá de dōngxī.

Nàme nǐ ne? Nǐ juédé zuì yǒu zhòng guó wèidào de cíyǔ shì shénme?

#138:

Gần đây, một cư dân mạng có tên “Phù Tô công tử” đã đề xuất một vấn đề thảo luận trên trang Weibo của Sina. Đại ý là: Từ ngữ có hai chữ, bạn cảm thấy từ nào đậm chất Trung Quốc nhất, là từ nào? Tôi nghĩ đến là từ “Giang Nam”. Thưở nhỏ sống cùng bà ngoại, mấy làng lân cận đều có sông hồ chảy qua. Vì thế tôi thích vùng sông nước Giang Nam.

Thời đại học, lần đầu tiên ngồi xe lửa đi đến Chu Trang và Tây Đường của vùng sông nước Giang Nam nổi tiếng. Nhà thơ Bạch Cư Dị thời Đường có bài thơ “Ức Giang Nam” (Nhớ Giang Nam): Giang Nam hảo, phong cảnh cựu tằng am. Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả, xuân lại giang thủy lục như lam, năng bất ức Giang Nam? (Tạm dịch: Giang Nam đẹp, cảnh xưa đã từng nhớ. Mặt trời mọc trên sông hoa đỏ rực rỡ, mùa xuân nước sông xanh tựa màu tràm. Sao lại không nhớ Giang Nam?)

Đương nhiên, mấy vùng sông nước nổi tiếng ở Giang Nam ngày nay đều được khai thác, trở thành cảnh điểm du lịch, du khách càng ngày cành nhiều. Đặc biệt là kỳ nghỉ hè vào tháng 7- 8, người đông nghìn nghịt, kiến nghị mọi người không nghỉ lễ ở đây.

Cũng có người nói, từ ngữ đậm chất Trung Quốc nhất là “cung hỉ”, vì người Trung Quốc vào dịp tết đều nói “cung hỉ phát tài”. Còn có người nói là “Trường An”, Trường An là Tây An ngày nay, vào triều đại nhà Đường, Trường An vô cùng phồn vinh. Một người bạn của tôi nói là “hồng nhan”, hồng nhan chỉ người con gái trẻ đẹp. Chúng tôi nói: hồng nhan tri kỉ. Nếu bạn là nam giới, bạn có người bạn thân là nữ, cô ấy vô cùng thấu hiểu suy nghĩ của bạn, có thể nói cô ấy là hồng nhan tri kỉ của bạn.

Có người nói từ ngữ đậm chất Trung Quốc là “sách thiên” (tháo gỡ) hoặc “cưỡng sách” (tan vỡ), vì rất nhiều quốc gia không thể phát sinh sự việc này. Tương tự còn có “thành quản” (quản lý đô thị). Những người đã đề cập ở trên đều hiểu sự đậm chất là do cảm giác, nhưng còn một bộ phận người không phải hiểu như vậy.

Có người nói từ ngữ đậm chất Trung Quốc là “Bắc Kinh” hoặc có người nói là “vụ mai” (khói mù), kỳ thực ý nghĩa thể hiện của họ đều na ná nhau, trong không khí Bắc Kinh có mây mù hoặc thật sự chấp nhận có “đậm chất”.

Bất luận là “sách thiên”, “thành quản”, hay là “vụ mai”, những từ này đều thể hiện sự quan tâm thực sự của cư dân mạng. Đây cũng là điểm lý thú của thời đại internet, có lúc nghiêm túc thảo luận một vấn đề, người gia nhập theo dõi càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành “đại hội bát nháo”. Mọi người sẽ mượn đề tài này diễn đạt những thứ mình muốn.

Còn bạn thì sao? Bạn cảm thấy từ ngữ đậm chất Trung Quốc là từ nào?

#137: The most Chinese word

Recently on Sinlang Weibo, a netizen called Fusu Gongzi(1) initiated a discussion. The gist of it is as follows: which two character words have the most Chinese flavour? What came to my mind is Jiangnan. When I was young I lived with my grandmother. The neighbouring villages all had streams flowing through them so I really like the region of rivers and lakes in Jiangnan.

While I was at university the first time I ever caught a train was to go to the famous water-land areas of Jiangnan – Zhouzhuang and Xitang. The Tang Dynasty poet Bai Juyi has a poem Dreaming of Jiangnan.

Dreaming of the Southern Shore
Bai Juyi
Fair Southern shore,
With scenes I adore.
At sunrise riverside flowers redder than fire,
In spring green waves grow as blue as sapphire,
Which I can’t but admire.
(Translated by Xu Yuanchong)

Of course now, several of the famous areas of Jiangnan have seen development and have become scenic attractions for travellers so more and more tourists can be seen there. Especially in the summer holidays, after July and August, there are hordes of people so I don’t recommend anyone going there on holiday.

Also someone has said that the word with the most Chinese flavour is ‘gongxi’ (2) because Chinese always say ‘gongxi facai’ (3) at New Year. Others say it is ‘chang’an’. Chang’an is present day ‘Xi’an’. During the Tang Dynasty, Chang’an really flourished. One friend of mine says that it is ‘hongyan’ (4); ‘hongyan’ refers to young and beautiful girls. We have the expression: ‘hongyanzhiji’ (5). If you are male and have a really good female friend who completely understands your way of thinking then you can say she is your ‘hongyanzhiji’.

Some people say the word with the most Chinese flavour is ‘qiangchai’ (6), because in many countries this would not happen. A word in the same vein is ‘chengguan’(7). Those mentioned above take ‘flavour’ to mean ‘feeling’ but there are some people that don’t understand it in this way.

Some people say the word with the most Chinese flavour is ‘Beijing’ or others say it is ‘wumai’ (8). In fact the meaning they convey is about the same. The Beijing air in ‘wumai’ really does have ‘flavour’.

Whether ‘chaiqian’ (9), ‘chengguan’ or ‘wumai’, these all embody the interest that these netizens have for Chinese reality. This is an interesting aspect of the Internet age, sometimes a problem is discussed seriously but as the number of people entering the discussion becomes more and more it gradually turns into a meeting convened to ridicule the subject matter. So everyone can use this question to express whatever they wish to express.

So what about you? What do you think the word with the most Chinese flavour is?

1. People create a fake name for themselves on social media, so we can just use “Fusu Gongzi”. 扶苏公子 is also a person from Qin Dynasty.
2. congratulations – also used in New Year’s wishes
3. the most common New Year’s greeting.
4. the colour red
5. zhiji = a bosom friend
6. this refers to the forcible tearing down of houses
7. municiple police officers, often in charge of carrying out the above
8. ‘wumai’ is a relatively recent word used to describe the particular type of fog/smog/haze afflicting many Chinese cities
9. to pull down an old house and move its occupants elsewhere

Robert Budzul (robert@budzul.com)