[Mp3, PDF] Giáo trình tiếng Trung KHẨU NGỮ CẤP TỐC – Quyển Tiền Trung Cấp

0
2606

[Mp3, PDF] Giáo trình tiếng Trung KHẨU NGỮ CẤP TỐC – Quyển Tiền Trung Cấp
汉语口语速成 (北语)

Loading...

Bộ giáo trình cực đỉnh cao gồm 5 trình độ: Dành cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp & nâng cao.

1. Cho người bắt đầu: Thích hợp cho các bạn chưa từng học & người mới bắt đầu học. Quyển Sơ Cấp Gồm 30 bài, được chia làm 2 tập, từ bài 1 đến bài 5 cung cấp phần ngữ âm có tính hệ thống cao. Từ bài 6 đến bài 30 là phần bài học chính, trong đó có các mẫu câu, từ vựng, từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp và những tình huống giao tiếp thực tế cơ bản nhất trong cuộc sống hằng ngày như học tập, làm việc, xã giao v.v.v

2. Sơ cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe, nói cơ bản, nắm được các mẫu câu đơn giản & có vốn từ vựng khoảng 800 từ. Gồm 25 bài, chủ yếu giới thiệu về từ ngữ thông dụng, các mẫu câu điển hình, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc, và các tình huống giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt, học tập, xã giao thường ngày v.v.v dựa trên từ vựng tương đương trình độ A.

3. Tiền trung cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói sơ cấp, nắm vững các mẫu câu thông dụng, các loại câu phức hợp trong tiếng Trung Quốc và sở hữu vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Gồm 24 bài, phần từ vựng, các nội dung cấu trúc ngữ pháp tương đương trình độ A, B & các tình huống giao tiếp thông thường trong đời sống, học tập, công việc, xã hội, v.v.v

4. Trung cấp (sẽ phát hành trong thời gian tới).

Loading...

5. Nâng cao (sẽ phát hành trong thời gian tới).

[Mp3, PDF] Giáo trình tiếng Trung KHẨU NGỮ CẤP TỐC – Quyển Tiền Trung Cấp
汉语口语速成 (北语)

File trong folder:

  • HanYu KouYu SuCheng – TiGaoPian Ver 2 – Kienthuctiengtrung.com.pdf
  • KouYu SuCheng – 3-QianZhongJiPian – 0105+F – Kienthuctiengtrung.com.rar
  • KouYu SuCheng – 3-QianZhongJiPian – 0610+F – Kienthuctiengtrung.com.rar
  • KouYu SuCheng – 3-QianZhongJiPian – 1115+F – Kienthuctiengtrung.com.rar
  • KouYu SuCheng – 3-QianZhongJiPian – 1620+F – Kienthuctiengtrung.com.rar

[wpdm_package id=’13579′]

Loading...

Loading...