Lời tiếng Trung

Loading...

你是否被伤过心之后还会想着他

也许并没发现自己变得越来越傻

在放弃的路口你颤抖着双眸

还以为他能给一些问侯

Loading...

最近总是一个人坐在路边幻想

幻想两个人的幸福在这里兑现

突然整个世界都没有了太阳

不正好符合当时的绝望

谁没为爱流过泪

Loading...

谁曾在你的身边

留下的温柔再无法抵挡

其实都害怕寂寞也不需太逞强

又何必为了他逃亡

最近总是一个人坐在路边幻想

幻想两个人的幸福在这里兑现

Loading...

突然整个世界都没有了太阳

不正好符合当时的绝望

谁没为爱流过泪

谁曾在你的身边

留下的温柔再无法抵挡

Loading...

其实都害怕寂寞也不需太逞强

又何必为了他逃亡

谁让你爱那么深

谁让他对你说谎

一辈子也就受这一次伤

我们都害怕孤单也没那么坚强

Loading...

又何必为了他感伤

你何必为了他感伤

 


Lời Pinyin

Nǐ shìfǒu bèi shāngguò xīn zhīhòu hái huì xiǎngzhe tā

Loading...

yěxǔ bìng méi fāxiàn zìjǐ biàn dé yuè lái yuè shǎ

zài fàngqì de lùkǒu nǐ chàndǒuzhe shuāng móu

hái yǐwéi tā néng gěi yīxiē wèn hóu

zuìjìn zǒng shì yīgèrén zuò zài lù biān huànxiǎng

huànxiǎng liǎng gè rén de xìngfú zài zhèlǐ duìxiàn

túrán zhěnggè shìjiè dōu méiyǒule tàiyáng

bù zhènghǎo fúhé dāngshí de juéwàng

shuí méi wèi ài liúguò lèi

shuí céng zài nǐ de shēnbiān

liú xià de wēnróu zài wúfǎ dǐdǎng

qíshí dōu hàipà jìmò yě bù xū tài chěngqiáng

yòu hébì wèile tā táowáng

zuìjìn zǒng shì yīgèrén zuò zài lù biān huànxiǎng

huànxiǎng liǎng gè rén de xìngfú zài zhèlǐ duìxiàn

túrán zhěnggè shìjiè dōu méiyǒule tàiyáng

bù zhènghǎo fúhé dāngshí de juéwàng

shuí méi wèi ài liúguò lèi

shuí céng zài nǐ de shēnbiān

liú xià de wēnróu zài wúfǎ dǐdǎng

qíshí dōu hàipà jìmò yě bù xū tài chěngqiáng

yòu hébì wèile tā táowáng

shuí ràng nǐ ài nàme shēn

shuí ràng tā duì nǐ shuōhuǎng

yībèizi yě jiù shòu zhè yīcì shāng

wǒmen dōu hàipà gūdān yě méi nàme jiānqiáng

yòu hébì wèile tā gǎnshāng

nǐ hébì wèile tā gǎnshāng

 


Lời dịch tiếng Việt

Cô dâu không phải em

Anh đã từng bị tổn thương mà vẫn nhớ đến người ấy chưa?

Có lẽ anh không hề biết mình càng ngày càng ngốc

Đôi mắt anh run rẩy … dừng lại hay bước tiếp?

Anh còn cho rằng cô ấy có thể nhớ đến và hỏi han anh?

Dạo này em hay ngồi một mình và tưởng tượng

Tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc của chúng ta ở nơi này

Đột nhiên cả thế giới này mất đi ánh mặt trời

Giống như sự tuyệt vọng lúc đó của em

Ai đã yêu mà chưa từng rơi lệ?

Ai đã từng ở bên cạnh anh

Lưu lại sự quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng

Chúng ta đều sợ cô đơn cũng không cần

mạnh mẽ kiên cường quá làm gì

Và cũng không cần vì người như thế mà

đánh mất chính mình

Dạo này em hay ngồi một mình và tưởng tượng

Tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc của chúng ta ở nơi này

Đột nhiên cả thế giới này mất đi ánh mặt trời

Giống như sự tuyệt vọng lúc đó của em

Ai đã yêu mà chưa từng rơi lệ?

Ai đã từng ở bên cạnh anh

Lưu lại sự quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng

Chúng ta đều sợ cô đơn cũng không cần

mạnh mẽ kiên cường quá làm gì

Và cũng không cần vì người như thế mà

đánh mất chính mình

Ai bắt mình phải yêu sâu đậm như thế chứ?

Ai khiến anh ấy phải nói dối mình

Cuộc đời này một lần tổn thương là quá đủ!

Chúng ta đều sợ cô đơn và em không mạnh mẽ được như mình tưởng

Vì sau phải vì người như thế mà làm tổn thương tình cảm của mình …

Vì sau phải vì người như thế mà làm tổn thương tình cảm của mình …