Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 06

1
1180

Giải nghĩa, Pinyin bộ tập viết tiếng Trung 4580 chữ – Trang 06

bo-san-pham-tap-viet-tieng-trung-4580-chu (1) copy bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ

[table1 caption=”” width=”100%” colwidth=”10%|30%|30%|30%” colalign=”center|center|center|center”] ,Câu 1,Câu 2,Câu 3
1,七上八下,  七手八脚,  七嘴八舌

,Qī shàng bā xià, qī shǒu bā jiǎo, qī zuǐ bā shé

,Thất Thượng Bát Hạ, Thất Thủ Bát Cước, Thất Chuỷ Bát Thiệt

,Lòng thấp thỏm không yên, Ba chân bốn cẳng (số đông hoảng loạn), Bảy miệng tám lưỡi (tranh nhau nói)

2,四通八达,  五花八门,  半斤八两

,sìtōngbādá, wǔhuābāmén, bànjīnbāliǎng

,Tứ Thông Bát Đạt, Ngũ Hoa Bát Môn, Bán Cân Bát Lạng

, Thông suốt (không trở ngại), Màu sắc loè loẹt, Kẻ tạm lạng người nửa cân (ngang tài ngang sức)

3,八面玲珑,  八面威风,  四平八稳

,bāmiànlínglóng, bā miàn wēifēng, sìpíngbāwěn

,Bát Diện Linh Lung, Bát Diện Uy Phong, Tứ Bình Bát Ổn

,Hoàn hảo tuyệt vời, Oai phong lẫm liệt, Sóng yên biển lặng

4,九牛一毛,  九死一生,  九霄云外

,jiǔniúyīmáo, jiǔsǐyīshēng, jiǔxiāoyúnwài

, Cửu Ngọ Nhất Mao, Cửu Tử Nhất Sinh, Cửu Tiêu Vân Ngoại

,Chín trâu mất một sợi lông (muối bỏ biển),Nguy hiểm vô cùng, Ngoài chín tầng mây (Nơi rất cao xa)

5,一言九鼎,  三六九等,  十拿九稳

,yī yán jiǔdǐng, sānliùjiǔ děng, shínájiǔwěn

,Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Tam Lục Cửu Đẳng, Thập Nã Cửu Ổn

,Lời nói có trọng lượng, Ba mươi chín bậc, Mười phần chắc chín

6,十万火急,  十年窗下, 十载寒窗

,shíwànhuǒjí, shí nián chuāng xià, shí zài hánchuāng

, Thập Vạn Hoả Cấp, Thập Niên Song Hạ, Thập Tải Hàn Song

, vô cùng khẩn cấp, một quãng thời gian rất lâu, nghèo khổ trong thời gian dài

7,十里长亭, 十全十美, 十指连心

,shílǐ chángtíng, shíquánshíměi, shízhǐ lián xīn

, Thập Lý Trường Đình, Thập Toàn Thập Mỹ, Thập Chỉ Liên Tâm

,nơi tiễn biệt chuẩn bị xa cách vạn dặm, hoàn hảo, tay đứt ruột xót – mười ngón tay nói liền bàn tay

8,百读不厌, 百发百中, 百感交集

,bǎi dú bùyàn, bǎifābǎizhòng, bǎigǎn jiāojí

,Bách Độc Bất Yếm, Bách Phát Bách Trúng, Bách Cảm Giao Tập

,Đọc trăm lần cũng không chán, bắn trăm phát trúng cả trăm, phát sinh nhiều tình cảm một lúc

9,百年好合, 百思不解, 百战百胜

,bǎinián hǎo hé, bǎisībùjiě, bǎi zhàn bǎishèng

,Bách Niên Hảo Hợp, Bách Tư Bất Giải,Bách Chiến Bách Thắng

, trăm năm hoà hợp, Nghĩ hoài không ra, đánh trăm trận thắng cả trăm

10,千载难逢, 千叮万嘱, 千里迢迢

,qiānzǎinánféng, qiān dīng wàn zhǔ, qiānlǐ tiáotiáo

,Thiên Tải Nan Phùng,Thiên Định Vạn Chúc, Thiên Lý Điều Điều

, ngàn năm khó gặp,Lời nói quan trọng như lời cuối cùng, cái nhìn xa xôi

11,千锤百炼, 千方百计, 千奇百怪

,qiānchuíbǎiliàn, qiānfāngbǎijì, qiānqíbǎiguài

,Thiên Chuy Bách Luyện, Thiên Phương Bách Kế, Thiên Kì Bách Quái

,tập luyện gian khổ nhiều năm, Trăm ngàn mưu kế, nhiều chuyện kì quái

12,千军万马, 千钓一发, 千山万水

,qiān jūn wàn mǎ, qiān diào yī fà, qiān shān wàn shuǐ

,Thiên Quân Vạn Mã, Thiên Điếu Nhất Phát, Thiên Sơn Vạn Thuỷ

,Nhiều quân lính, Ngàn cân treo sợi tóc, Núi non trùng điệp

13,千秋万代, 千变万化, 千红万紫

,qiānqiū wàndài, qiānbiànwànhuà, qiān hóng wàn zǐ

, Thiên Thu Vạn Đại, Thiên Biến Vạn Hoá, Thiên Hồng Vạn Tử

,Thời gian rất lâu, Biến hoá khôn lường, Màu sắc rực rỡ

14,万无一失, 万众一心, 万劫不复

,wànwúyīshī, wànzhòngyīxīn, wànjiébùfù

,Vạn Vô Nhất Thất, Vạn Chúng Nhất Tâm, Vạn Kiếp Bất Phục

,Hoàn hảo không sai sót, Vạn người chung một lòng, Ngàn năm không phục

15,万里长城, 万事大吉, 万中无一

,Wànlǐ chángchéng, wànshìdàjí, wàn zhōng wú yī

,Vạn Lý Trường Thành, Vạn Sự Đại Cát, Vạn Trung Vô Nhất

,Địa danh của Trung Quốc, Mọi việc đều may mắn, độc nhất vô nhị

[/table1]

trang 6 bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ

bộ tập viết tiếng trung 4580 chữ