[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #132 – 中国人吃狗吗?(Zhōngguó rén chī gǒu ma?) – Người Trung Quốc có ăn thịt chó không?

0
926

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #132 – 中国人吃狗吗?(Zhōngguó rén chī gǒu ma?) – Người Trung Quốc có ăn thịt chó không?

Loading...

中国人吃狗吗?(Zhōngguó rén chī gǒu ma?) – Người Trung Quốc có ăn thịt chó không?

 中国人吃狗吗?

“中国人吃狗吗?”,这个问题,无论是中国人还是外国人,都不是很喜欢。中国人会觉得,这个问题很不礼貌;对于外国人来说,“吃狗”是一件很可怕的事情。那么,中国人吃狗吗?

首先,必须承认,中国的汉族人以前是吃狗的。因为在古代的时候,除了鸡、鸭、猪之外,中国人也把狗作为食物的来源之一。狗肉是一种特别的美味,当有客人的时候,人们会拿出狗肉给客人吃,来表示自己的友好。吃狗在中国是一种传统的习惯。其实,中国还有一些其他的民族,他们是不吃狗的。蒙古族就不吃狗,因为狗能够帮助他们打猎,是很重要的朋友。

Loading...

在很多国家,狗是很好的朋友。它们这么可爱,为什么要吃掉它们?这是很多人不理解中国人吃狗的一个原因。其实现在大部分中国人,也特别爱狗。他们家里会养狗做宠物,所以很少人还会吃狗。只有在很少几个地方,还保留着吃狗的传统。

在吃狗这件事情上,中国人被批评,还有一个原因是一些人对待狗的方式非常残忍。特别是在一些小城市,人们还会捕捉街上的流浪狗,用很残忍地方式去杀死它们,这些都让爱狗的人觉得很难受。还有一些人会去解救被捕捉的流浪狗。

我们都觉得,如果有一个合理健康的狗肉产业,吃狗没有什么错。只是,如果用不人道的方式去对待狗,对待任何其他一种生命,都应该受到批评!

#132: Zhōngguó rén chī gǒu ma?

“Zhōngguó rén chī gǒu ma?”, Zhège wèntí, wúlùn shì zhōngguó rén háishì wàiguó rén, dōu bùshì hěn xǐhuān. Zhōngguó rén huì juédé, zhège wèntí hěn bù lǐmào; duìyú wàiguó rén lái shuō,“chī gǒu” shì yī jiàn hěn kěpà de shìqíng. Nàme, zhōngguó rén chī gǒu ma?

Loading...

Shǒuxiān, bìxū chéngrèn, zhōngguó de hànzú rén yǐqián shì chī gǒu de. Yīnwèi zài gǔdài de shíhòu, chúle jī, yā, zhū zhī wài, zhōngguó rén yě bǎ gǒu zuòwéi shíwù de láiyuán zhī yī. Gǒuròu shì yī zhǒng tèbié de měiwèi, dāng yǒu kèrén de shíhòu, rénmen huì ná chū gǒuròu gěi kèrén chī, lái biǎoshì zìjǐ de yǒuhǎo. Chī gǒu zài zhōngguó shì yī zhǒng chuántǒng de xíguàn. Qíshí, zhōngguó hái yǒu yīxiē qítā de mínzú, tāmen shì bù chī gǒu de. Ménggǔ zú jiù bù chī gǒu, yīnwèi gǒu nénggòu bāngzhù tāmen dǎliè, shì hěn zhòngyào de péngyǒu.

Zài hěnduō guójiā, gǒu shì hěn hǎo de péngyǒu. Tāmen zhème kě’ài, wèishéme yào chī diào tāmen? Zhè shì hěnduō rén bù lǐjiě zhōngguó rén chī gǒu de yīgè yuányīn. Qíshí xiànzài dà bùfèn zhōngguó rén, yě tèbié ài gǒu. Tāmen jiālǐ huì yǎng gǒu zuò chǒngwù, suǒyǐ hěn shǎo rén hái huì chī gǒu. Zhǐyǒu zài hěn shǎo jǐ gè dìfāng, hái bǎoliúzhe chī gǒu de chuántǒng.

Zài chī gǒu zhè jiàn shìqíng shàng, zhōngguó rén bèi pīpíng, hái yǒu yīgè yuányīn shì yīxiē rén duìdài gǒu de fāngshì fēicháng cánrěn. Tèbié shì zài yīxiē xiǎo chéngshì, rénmen hái huì bǔzhuō jiē shàng de liúlàng gǒu, yòng hěn cánrěn de fāngshì qù shā sǐ tāmen, zhèxiē dōu ràng ài gǒu de rén juédé hěn nánshòu. Hái yǒu yīxiē rén huì qù jiějiù bèi bǔzhuō de liúlàng gǒu.

Wǒmen dōu juédé, rúguǒ yǒu yīgè hélǐ jiànkāng de gǒuròu chǎnyè, chī gǒu méiyǒu shé me cuò. Zhǐshì, rúguǒ yòng bùréndào de fāngshì qù duìdài gǒu, duìdài rènhé qítā yī zhǒng shēngmìng, dōu yīnggāi shòudào pīpíng!

#132: Người Trung Quốc có ăn chó không?

“Người Trung Quốc có ăn thịt chó không?” Câu hỏi này, bất luận là người Trung Quốc hay người nước ngoài đều rất thích. Người Trung Quốc sẽ cảm thấy, câu hỏi này rất bất lịch sự; đối với người nước ngoài mà nói, “ăn thịt chó” là một việc rất đáng sợ. Vậy, người Trung Quốc ăn thịt chó không?

Loading...

Trước tiên, phải thừa nhận rằng, người dân tộc Hán của Trung Quốc trước đây có ăn thịt chó. Bởi vì thời kỳ cổ đại, ngoài gà, vịt, lợn ra, người Trung Quốc cũng coi chó là một trong những nguồn thực phẩm. Thịt chó là một món ăn có hương vị đặc biệt, khi có khách, mọi người thường lấy thịt chó ra đãi khách, thể hiện sự thân thiện của mình. Ăn thịt chó là một thói quen truyền thống ở Trung Quốc. Thực ra, Trung Quốc còn có một vài dân tộc khác, họ không ăn thịt chó. Dân tộc Mông Cổ không ăn thịt chó, bởi vì chó có thể giúp họ săn bắt, là người bạn quan trọng của họ.

Ở rất nhiều quốc gia, chó là người bạn rất thân thiết. Chúng đáng yêu như vậy, tại sao lại ăn chúng? Đây là một nguyên nhân khiến rất nhiều người không hiểu về việc người Trung Quốc ăn thịt chó. Thực ra hiện giờ đại bộ phần người Trung Quốc cũng rất yêu chó. Nhà họ cũng nuôi chó như thú cưng, vì thế rất ít người còn ăn thịt chó. Chỉ có ở một số rất ít vùng, còn giữ truyền thống ăn thịt chó.

Về việc ăn thịt chó, người Trung Quốc bị phê bình, vẫn còn một nguyên nhân nữa là vì một ố ngời đối xử với chó vô cùng tàn nhẫn. Đặc biệt là ở một số thành phố nhỏ, người ta còn bắt chó lang thang ngoài đường, dùng những cách rất tàn nhẫn để giết chết chúng, những việc này đều khiến những người yêu chó cảm thấy khó chịu. Còn có một vài người đi giải cứu những chú chó lang thang bị bắt.

Chúng ta đều cảm thấy, nếu có một ngành công nghiệp thịt chó hợp lý và tốt cho sức khỏe, thì ăn thịt chó không có gì sai. Chỉ là, nếu dùng những cách không nhân đạo để đối xử với chó, đối xử với bất cứ một sinh mạng nào khác, hẳn sẽ đều phải chịu sự phê bình!

Slow chinese: #132: 中国人吃狗吗?(Zhōngguó rén chī gǒu ma?) - Người Trung Quốc có ăn thịt chó không?
Loading...