[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #131 – 小心!中国人会谈论的话题 (Xiǎoxīn! Zhōngguó rén huì tánlùn de huàtí) – Cẩn thận! Những đề tài mà người Trung Quốc sẽ bàn luận

0
952

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #131 – 小心!中国人会谈论的话题 (Xiǎoxīn! Zhōngguó rén huì tánlùn de huàtí) – Cẩn thận! Những đề tài mà người Trung Quốc sẽ bàn luận

小心!中国人会谈论的话题 (Xiǎoxīn! Zhōngguó rén huì tánlùn de huàtí) – Cẩn thận! Những đề tài mà người Trung Quốc sẽ bàn luận

小心!中国人会谈论的话题

刚到中国的外国人,可能会对中国朋友之间谈论的一些话题感到尴尬,甚至觉得被侵犯了隐私。下面几个问题,你的中国朋友有没有问过你呢?

1、你这件衣服真好看,什么牌子的?多少钱买的?

2、你住的那个地方房租很贵吧?多少钱一个月?

3、听说外国人在中国的月薪很高,你的月薪是多少?

4、一上午你已经去了五次厕所了,是拉肚子了吗?

5、你最近是不是胖了?要多运动少吃油腻的食物哦!

上面这五个问题,是我的外国朋友曾经跟我抱怨过,他在中国被问到的尴尬问题。前三个是和金钱有关的,后两个是和健康有关的。与欧美国家的人相比,中国人普遍对隐私的意识比较弱,问这些问题的时候并没有恶意,只是一种聊天的方式。朋友之间的聊天就更加随意了。对于前三个问题,你可以只说个大约的数字,一般对方就不会再追问下去。第四个问题很有趣,在中国,人们会和比较亲近的朋友或者亲人说自己拉肚子了,并且不会感到不好意思。第五个问题一般也发生在好朋友之间,对方出于关心,提醒你注意体重变化,听到之后,你只要微笑着说“好知道了”就可以啦。

另外,对外国朋友们来说,除了金钱和健康,有关政治、宗教、种族的话题,一般也比较敏感。但可能一些中国人不明白这一点,问你一些相关的问题。如果你真的不愿意讨论,就可以委婉地表达不感兴趣,相信你的中国朋友都可以理解。你还被问到过其他尴尬的问题吗?欢迎在慢速中文网站留言,与我们分享讨论。

#131: Xiǎoxīn! Zhōngguó rén huì tánlùn de huàtí

Gāng dào zhōngguó de wàiguó rén, kěnéng huì duì zhōngguó péngyǒu zhī jiān tánlùn de yīxiē huàtí gǎndào gāngà, shènzhì juédé bèi qīnfànle yǐnsī. Xiàmiàn jǐ gè wèntí, nǐ de zhōngguó péngyǒu yǒu méiyǒu wènguò nǐ ne?

1, Nǐ zhè jiàn yīfú zhēn hǎokàn, shénme páizi de? Duōshǎo qián mǎi de?

2, Nǐ zhù de nàgè dìfāng fángzū hěn guì ba? Duōshǎo qián yīgè yuè?

3, Tīng shuō wàiguó rén zài zhōngguó de yuèxīn hěn gāo, nǐ de yuèxīn shì duōshǎo?

4, Yī shàngwǔ nǐ yǐjīng qùle wǔ cì cèsuǒle, shì lādùzi le ma?

5, Nǐ zuìjìn shì bùshì pàngle? Yào duō yùndòng shǎo chī yóunì de shíwù ó!

Shàngmiàn zhè wǔ gè wèntí, shì wǒ de wàiguó péngyǒu céngjīng gēn wǒ bàoyuàn guò, tā zài zhōngguó bèi wèn dào de gāngà wèntí. Qián sān gè shì hé jīnqián yǒuguān de, hòu liǎng gè shì hé jiànkāng yǒuguān de. Yǔ ōuměi guójiā de rén xiāng bǐ, zhōngguó rén pǔbiàn duì yǐnsī de yìshí bǐjiào ruò, wèn zhèxiē wèntí de shíhòu bìng méiyǒu èyì, zhǐshì yī zhǒng liáotiān de fāngshì. Hǎo péngyǒu zhī jiān de liáotiān jiù gèngjiā suíyìle. Duìyú qián sān gè wèntí, nǐ kěyǐ zhǐ shuō gè dàyuē de shùzì, yībān duìfāng jiù bù huì zài zhuīwèn xiàqù. Dì sì gè wèntí hěn yǒuqù, zài zhōngguó, rénmen huì hé bǐjiào qīnjìn de péngyǒu huòzhě qīnrén shuō zìjǐ lādùzile, bìngqiě bù huì gǎndào bù hǎoyìsi. Dì wǔ gè wèntí yībān yě fāshēng zài hǎo péngyǒu zhī jiān, duìfāng chū yú guānxīn, tíxǐng nǐ zhùyì tǐzhòng biànhuà, tīng dào zhīhòu, nǐ zhǐyào wéixiàozhe shuō “hǎo zhīdàole” jiù kěyǐ la.

Lìngwài, duì wàiguó péngyǒumen lái shuō, chúle jīnqián hé jiànkāng, yǒuguān zhèngzhì, zōngjiào, zhǒngzú de huàtí, yībān yě bǐjiào mǐngǎn. Dàn kěnéng yīxiē zhōngguó rén bù míngbái zhè yīdiǎn, wèn nǐ yīxiē xiāngguān de wèntí. Rúguǒ nǐ zhēn de bù yuànyì tǎolùn, jiù kěyǐ wěiwǎn de biǎodá bùgǎn xìngqù, xiāngxìn nǐ de zhōngguó péngyǒu dōu kěyǐ lǐjiě. Nǐ hái bèi wèn dàoguò qítā gāngà de wèntí ma? Huānyíng zài màn sù zhōngwén wǎngzhàn liúyán, yǔ wǒmen fēnxiǎng tǎolùn.

#131: Cẩn thận! Những đề tài mà người Trung Quốc sẽ bàn luận

Những người nước ngoài mới tới Trung Quốc, đối với một vài vấn đề mà người Trung Quốc hay bàn tán có thể sẽ cảm thấy hơi ngại, thậm chí cảm thấy bị xâm phạm vào đời tư. Một số câu hỏi dưới đây đã có người bạn Trung Quốc nào hỏi bạn chưa?

  1. Bộ quần áo này của cậu đẹp thật, hãng gì đó? Mua bao nhiêu tiền vậy?
  2. Chỗ cậu ở tiền thuê đắt lắm nhỉ? Bao nhiêu tiền một tháng vậy?
  3. Nghe nói tiền lương tháng của người nước ngoài ở Trung Quốc cao lắm, lương tháng của cậu là bao nhiêu?
  4. Một buổi sáng mà đi vệ sinh 5 lần rồi, có phải bị Tào Tháo đuổi không đó?
  5. Có phải dạo này mày béo lên không vậy? Vận động nhiều lên ăn ít đồ dầu mỡ đi!

5 câu hỏi trên đây, là những câu hỏi rất khó xử mà người bạn nước ngoài của tôi phàn nàn là đã từng bị hỏi. 3 câu trên là có liên quan đến tiền bạc, 2 câu sau liên quan đến sức khỏe. So với những người dân ở các quốc gia Âu Mỹ, nhận thức về các vấn đề riêng tư của người Trung Quốc nhìn chung là thấp, khi hỏi những câu này họ hoàn toàn không có ác ý, chỉ là một cách để nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa bạn bè thân thiết thì lại càng thoải mái. Đối với 3 câu hỏi đầu tiên, bạn có thể chỉ nói một con số đại khái, thông thường đối phương cũng sẽ không hỏi tiếp nữa. Câu hỏi thứ 4 rất thú vị, ở Trung Quốc, mọi người sẽ nói với những người bạn thân thiết hoặc người thân là họ bị tào tháo đuổi mà không hề cảm thấy ngại hay xấu hổ. Câu hỏi thứ 5 thì thường hỏi giữa những người bạn thân, đối phương xuất phát từ sự quan tâm, nhắc nhở bạn nhớ chú ý đến sự thay đổi cân nặng, nghe xong, bạn chỉ cần mỉm cười nói “oh biết rồi” là được.

Ngoài ra, đối với các bạn ở nước ngoài, ngoài tiền bạc và sức khỏe, những vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo, chủng tộc cũng tương đối nhạy cảm. Nhưng có thể một vài người Trung Quốc không hiểu được điều này, hỏi bạn một vài câu hỏi liên quan. Nếu bạn thực sự không muốn bàn luận, thì có thể khéo léo thể hiện là bạn không mấy hứng thú, hãy tin là các bạn Trung Quốc đều có thể hiểu được. Bạn còn bị hỏi câu hỏi nào gây khó xử không? Hoan nghênh bạn để lại lời bình trên Slow Chinese, cùng chia sẻ thảo luận với chúng tôi.