[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #130: Made in China 好不好 (Made in China hǎo bù hǎo) – Sản xuất tại Trung Quốc tốt hay không tốt?

1
844

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #130: Made in China 好不好 (Made in China hǎo bù hǎo) – Sản xuất tại Trung Quốc tốt hay không tốt?

Loading...

Made in China 好不好 (Made in China hǎo bù hǎo) – Sản xuất tại Trung Quốc tốt hay không tốt?

 Made in China 好不好

大家好,今天我们来说一说中国制造,Made in China。Made in China的产品随处可见,但是它的质量却一直受到人们的质疑。那Made in China到底好不好?它为什么会变成今天这个样子?

中国被称为“世界工厂”。维基百科上说,全世界民用产品的20%都来自中国,刚好跟中国人占全世界人口的比例差不多。无论是衣服、鞋子,还是电脑、手机,很多产品上面都有Made in China这个标签。慢速中文也是Made in China。

Loading...

如果用欧洲的标准来看中国的产品,他们的质量可能不算很好。而且,出口到国外的产品一般比在国内销售的产品质量好一些。有一些中国工厂,他们的第一目标就是赚钱,第二目标才是做出好的产品。所以产品只做到“可以用”或“可以卖”的程度,就可以了。另外,由于设计教育比较落后,有一些中国工厂没有认识到设计的重要性,更不知道要尊重别人的设计。所以出现了很多“山寨”、“抄袭”的产品。但是,中国也有很好的工厂,他们认真地开发产品、制造产品。苹果的电脑和手机也是在中国制造的,这就说明中国也可以生产高质量的产品。

以前,中国的劳动力特别便宜,所以外国的产品在中国生产。但是现在,中国的劳动力不便宜了,外国的订单也越来越少。这个时候,中国的工厂必须生产自己的产品了。以后,Made in China可能会越来越少,但是Designed in China会越来越多。我希望中国的工厂、公司、企业,能够越来越重视设计和产品质量。这样Made in China才能让大家喜欢,同时,中国的设计师和老百姓也会越来越有信心。

#130: Made in China hǎo bù hǎo

Dàjiā hǎo, jīntiān wǒmen lái shuō yī shuō zhōngguó zhìzào, Made in China.Made in China de chǎnpǐn suíchù kějiàn, dànshì tā de zhìliàng què yīzhí shòudào rénmen de zhìyí. Nà Made in China dàodǐ hǎobù hǎo? Tā wèishéme huì biàn chéng jīntiān zhège yàngzi?

Zhōngguó bèi chēng wéi “shìjiè gōngchǎng”. Wéijī bǎikē shàng shuō, quán shìjiè mínyòng chǎnpǐn de 20% dōu láizì zhōngguó, gānghǎo gēn zhōngguó rén zhàn quán shìjiè rénkǒu de bǐlì chàbùduō. Wúlùn shì yīfú, xiézi, háishì diànnǎo, shǒujī, hěnduō chǎnpǐn shàngmiàn dōu yǒu Made in China zhège biāoqiān. Màn sù zhōngwén yěshì Made in China.

Loading...

Rúguǒ yòng ōuzhōu de biāozhǔn lái kàn zhòng guó de chǎnpǐn, tāmen de zhìliàng kěnéng bù suàn hěn hǎo. Érqiě, chūkǒu dào guówài de chǎnpǐn yībān bǐ zài guónèi xiāoshòu de chǎnpǐn zhìliàng hǎo yīxiē. Yǒu yīxiē zhōngguó gōngchǎng, tāmen de dì yī mùbiāo jiùshì zhuànqián, dì èr mùbiāo cái shì zuò chū hǎo de chǎnpǐn. Suǒyǐ chǎnpǐn zhǐ zuò dào “kěyǐ yòng” huò “kěyǐ mài” de chéngdù, jiù kěyǐ le. Lìngwài, yóuyú shèjì jiàoyù bǐjiào luòhòu, yǒu yīxiē zhōngguó gōngchǎng méiyǒu rènshí dào shèjì de zhòngyào xìng, gèng bù zhīdào yào zūnzhòng biérén de shèjì. Suǒyǐ chūxiànle hěnduō “shānzhài”,“chāoxí” de chǎnpǐn. Dànshì, zhōngguó yěyǒu hěn hǎo de gōngchǎng, tāmen rènzhēn de kāifā chǎnpǐn, zhìzào chǎnpǐn. Píngguǒ de diànnǎo hé shǒujī yěshì zài zhōngguó zhìzào de, zhè jiù shuōmíng zhōngguó yě kěyǐ shēngchǎn gāo zhìliàng de chǎnpǐn.

Yǐqián, zhōngguó de láodònglì tèbié piányi, suǒyǐ wàiguó de chǎnpǐn zài zhōngguó shēngchǎn. Dànshì xiànzài, zhōngguó de láodònglì bù piányi le, wàiguó de dìngdān yě yuè lái yuè shǎo. Zhège shíhòu, zhōngguó de gōngchǎng bìxū shēngchǎn zìjǐ de chǎnpǐn le. Yǐhòu, Made in China kěnéng huì yuè lái yuè shǎo, dànshì Designed in China huì yuè lái yuè duō. Wǒ xīwàng zhōngguó de gōngchǎng, gōngsī, qǐyè, nénggòu yuè lái yuè zhòngshì shèjì hé chǎnpǐn zhìliàng. Zhèyàng Made in China cáinéng ràng dàjiā xǐhuān, tóngshí, zhōngguó de shèjìshī hé lǎobǎixìng yě huì yuè lái yuè yǒu xìnxīn.

#130: Sản xuất tại Trung Quốc tốt hay không tốt?

Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta nói một chút về các sản phẩm của Trung Quốc nhé, Made in China. Các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc thì đâu đâu cũng có thể bắt gặp, nhưng chất lượng của chúng lại luôn bị mọi người hoài nghi. Vậy hàng sản xuất tại Trung Quốc rốt cuộc là tốt hay hay không tốt? Sao chúng lại trở nên như ngày hôm nay?

Trung Quốc được gọi là “công xưởng của thế giới”. Wikipedia nói, các đồ dân dụng trên toàn thế giới 20% là đến từ Trung Quốc, vừa bằng tỷ lệ dân số Trung Quốc so với thế giới. Bất luận là quần áo, giày dép hay là máy tính, điện thoại, rất nhiều sản phẩm đều có nhãn mác Trung Quốc. Slow Chinese cũng là của Trung Quốc.

Nếu dùng các tiêu chuẩn châu Âu để đánh giá sản phẩm của Trung Quốc, chất lượng của chúng không thể nói là rất tốt. Hơn nữa, sản phẩm xuất khẩu sang nước ngoài thường có chất lượng tốt hơn sản phẩm tiêu thụ trong nước một chút. Có một vài nhà máy Trung Quốc, mục tiêu số 1 của họ là kiếm tiền, mục tiêu số 2 mới là làm ra sản phẩm tốt. Cho nên sản phẩm sản xuất ra đến độ “có thể dùng” hoặc “có thể bán” là OK rồi. Ngoài ra, do vấn đề thiết kế còn nhiều lạc hậu, có một vài nhà máy không nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế, lại càng không biết tôn trọng thiết kế của người khác nữa. Vì thế mới xuất hiện rất nhiều hàng lậu, hàng nhái. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có nhiều nhà máy rất tốt, họ nghiêm túc phát triển sản phẩm, tạo ra sản phẩm. Máy tính và điện thoại Apple cũng là sản xuất tại Trung Quốc, điều này chứng minh rằng Trung Quốc cũng có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao.

Loading...

Trước kia, sức lao động ở Trung Quốc rất rẻ, vì thế sản phẩm của nước ngoài sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay, lao động ở Trung Quốc đã không còn rẻ nữa, đơn đặt hàng từ nước ngoài cũng càng ngày càng ít. Lúc này, các nhà máy của Trung Quốc bắt buộc phải sản xuất sản phẩm của riêng mình. Sau này, Made in China có thể sẽ càng ngày càng ít đi, nhưng Designed in China sẽ càng ngày càng nhiều. Tôi hy vọng các nhà máy, công ty, xí nghiệp sẽ ngày càng coi trọng hơn vào thiết kế và chất lượng sản phẩm. Có như vậy Made in China mới có thể khiến mọi người ưa chuộng, đồng thời, các nhà thiết kế của Trung Quốc và người dân sẽ càng có lòng tin vào nhau hơn.

slow chinese: #130: made in china 好不好 (made in china hǎo bù hǎo) - sản xuất tại trung quốc tốt hay không tốt?