Ngữ pháp tiếng Trung: Cách dùng “却”

0
811

http://diendanngoaingu.vn/
Nguồn


 Cách dùng “却”


却 [ què ]: trái lại, nhưng lại

+ ” 却 ” là phó từ biểu thị sự chuyển ý, đứng sau chủ ngữ.

Ví dụ:

– 他没上过大学,却成了大学教授。

Tā méi shàngguo dàxué, què chéngle dàxué jiàoshòu.

Anh ấy không có học qua đại học, nhưng lại trở thành giáo sư đại học.

– 他想说什么却不好意思说。

Tā xiǎng shuō shénme què bù hǎoyìsi shuō.

Anh ấy hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại nói ra.

– 以前用半月的时间来完成这个任务, 现 在却用两个月的时间就可以完成了。

Yǐqián yòng bànyuè de shíjiān lái wánchéng zhège rènwù, xiànzài què yòng liǎng gè yuè de shíjiān jiù kěyǐ wánchéng le.

Trước đây phải cần thời gian nữa năm để hoàn thành nhiệm vụ này nhưng trái lại bây giờ chỉ cần hai tháng là có thể hoàn thành.

– 我有许多话要说,一时却说不出来。

Wǒ yǒu xǔduō huà yào shuō, yīshí què shuō bù chūlái.

Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng mà trong một lúc không nói hết được.

+ Có lúc trong câu đã có các liên từ biểu thị sự chuyển ý ” 但是 ” , “可是 ” đồng thời vẫn dùng ” 却 ” để nhấn mạnh.

Ví dụ:

– 这篇课文字数不多,但意思却很深。

Zhè piān kè wén zì shǔ bù duō, dàn yìsi què hěn shēn.

Bài văn này không dài nhưng nội dung thật hay thật ý nghĩa.

– 那个青年才十五岁,可是 却上了大学。

Nàgè qīngnián cái shíwǔ suì, kěshì què shàngle dàxué.

Người thanh niên này mới mười lăm tuổi nhưng đã học đại học rồi.

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...