[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #124 – 中国人的红与白 (Zhōngguó rén de hóng yǔ bái) – Màu đỏ và màu trắng đối với người Trung Quốc

0
1029

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #124 –  中国人的红与白 (Zhōngguó rén de hóng yǔ bái) – Màu đỏ và màu trắng đối với người Trung Quốc

中国人的红与白 (Zhōngguó rén de hóng yǔ bái) – Màu đỏ và màu trắng đối với người Trung Quốc

中国人的红与白

大家都知道,中国人特别喜欢红色。以前,中国人结婚的时候,新娘和新郎都会穿上红色的礼服,戴着红色的花。新娘的头上还要盖一块红色的布,坐着红色的轿子来到新郎家。新娘和新郎的房间也是红色的。墙上贴着红的“喜”字,人们会放红色的鞭炮,新郎和新娘的床单、被子也常常是红色的。客人们会把钱放在红色的信封里面,做成“红包”,送给新娘和新郎。中国人这么喜欢红色是为什么呢?今天,我们就来说一说,红和白这两种颜色,在中国文化中的意义。

在中国文化传统中,红色是太阳的颜色,象征着生命。红色在中国代表:高兴、热闹、幸运和成功。在过年的时候,中国人喜欢把祝福的话写在红色的纸上,贴在门前,叫做“春联”。在2010年上海世博会上,中国馆是大红色的,也显示出中国人对红色的喜爱。再比如,在中文里,“红人”的意思是受欢迎的人,“走红”的意思就是变得受欢迎。此外,红色还象征着革命。所以,中国的国旗也是红色的。

在中国文化传统中,人们认为白色象征着死亡和疾病。在传统的葬礼上,人们要穿上白色的衣服,把一切都打扮成白色。此外,白色还有失败、愚蠢的意思。比如,“白痴”、”白费力”等等,都是不太好的词汇。

当然,红色和白色的好与坏并没有那么绝对。随着时间的推移,它们的意义也在发生改变。比如,现在大多数中国年轻人结婚时,都选择穿白色的婚纱。所以,明白颜色在文化中的意义,可以让我们更加了解一个国家。

#124: Zhōngguó rén de hóng yǔ bái

Dàjiā dōu zhīdào, zhōngguó rén tèbié xǐhuān hóngsè. Yǐqián, zhōngguó rén jiéhūn de shíhòu, xīnniáng hé xīnláng dōuhuì chuān shàng hóngsè de lǐfú, dàizhe hóngsè de huā. Xīnniáng de tóu shàng hái yào gài yīkuài hóngsè de bù, zuòzhe hóngsè de jiàozi lái dào xīnláng jiā. Xīnniáng hé xīnláng de fángjiān yěshì hóngsè de. Qiáng shàng tiēzhe hóngsè de “xǐ” zì, rénmen huì fàng hóngsè de biānpào, xīnláng hé xīnniáng de chuángdān, bèizi yě chángcháng shì hóngsè de. Kèrénmen huì bǎ qián fàng zài hóngsè de xìnfēng lǐmiàn, zuò chéng “hóngbāo”, sòng gěi xīnniáng hé xīnláng. Zhōngguó rén zhème xǐhuān hóngsè shì wèishéme ne? Jīntiān, wǒmen jiù lái shuō yī shuō, hóng hé bái zhè liǎng zhǒng yánsè, zài zhōngguó wénhuà zhōng de yìyì.

Zài zhōngguó wénhuà chuántǒng zhōng, hóngsè shì tàiyáng de yánsè, xiàngzhēngzhe shēngmìng. Hóngsè zài zhōngguó dàibiǎo: Gāoxìng, rènào, xìngyùn hé chénggōng. Zài guònián de shíhòu, zhōngguó rén xǐhuān bǎ zhùfú dehuà xiě zài hóngsè de zhǐ shàng, tiē zài mén qián, jiàozuò “chūnlián”. Zài 2010 nián shànghǎi shìbóhuì shàng, zhōngguó guǎn shì dà hóngsè de, yě xiǎnshì chū zhōngguó rén duì hóngsè de xǐ’ài. Zài bǐrú, zài zhōngwén lǐ,“hóng rén” de yìsi shì shòu huānyíng de rén,“zǒuhóng” de yìsi jiùshì biàn dé shòu huānyíng. Cǐwài, hóngsè hái xiàngzhēngzhe gémìng. Suǒyǐ, zhōngguó de guóqí yěshì hóngsè de.

Zài zhōngguó wénhuà chuántǒng zhōng, rénmen rènwéi báisè xiàngzhēngzhe sǐwáng hé jíbìng. Zài chuántǒng de zànglǐ shàng, rénmen yào chuān shàng báisè de yīfú, bǎ yīqiè dōu dǎbàn chéng báisè. Cǐwài, báisè hái yǒu shībài, yúchǔn de yìsi. Bǐrú,“báichī”,” bái fèilì” děng děng, dōu shì bù tài hǎo de cíhuì.

Dāngrán, hóngsè hé báisè de hǎo yǔ huài bìng méiyǒu nàme juéduì. Suízhe shíjiān de tuīyí, tāmen de yìyì yě zài fāshēng gǎibiàn. Bǐrú, xiànzài dà duōshù zhōngguó niánqīng rén jiéhūn shí, dōu xuǎnzé chuān báisè de hūnshā. Suǒyǐ, míngbái yánsè zài wénhuà zhōng de yìyì, kěyǐ ràng wǒmen gèngjiā liǎojiě yīgè guójiā.

#124: Màu đỏ và màu trắng đối với người Trung Quốc

Mọi người đều biết, người Trung Quốc đặc biệt thích màu đỏ. Trước đây, khi người Trung Quốc kết hôn, cô dâu và chú rể đều mặc lễ phục màu đỏ, cầm hoa màu đỏ. Trên đầu cô dâu còn chùm một tấm vải màu đỏ, ngồi trên một chiếc kiệu đỏ đến nhà chú rể. Phòng của cô dâu và chú rể cũng màu đỏ. Trên tường còn dán chữ “Hỷ” đỏ, mọi người còn đốt pháo đỏ, ga trải giường và chăn của cô dâu chú rể cũng thường là màu đỏ. Khách khứa để tiền mừng trong phong bao đỏ, gọi là “lì xì đỏ”, gửi tặng cô dâu và chú rể. Người Trung Quốc thích màu đỏ đến vậy là vì sao? Hôm nay, chúng ta nói một chút ý nghĩa của hai màu đỏ và trắng trong văn hóa Trung Quốc.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, màu đỏ là màu của thái dương, tượng trưng cho sinh mệnh. Màu đỏ ở Trung Quốc là tiêu biểu cho: vui vẻ, náo nhiệt, may mắn và thành công. Khi đón năm mới, người Trung Quốc thích viết những lời chúc phúc trên giấy đỏ, dán ở trước cửa, gọi là “câu đối xuân”. Triển lãm thế giới (World Expo) tại Thượng Hải năm 2010, gian triển lãm của Trung Quốc là màu đỏ, thể hiện sự yêu thích của người Trung Quốc đối với màu đỏ. Ví dụ thêm, trong tiếng Trung, ý nghĩa của từ “hồng nhân” là chỉ người được chào đón, hoan nghênh, ý nghĩa của từ “走红(zǒuhóng)” là trở nên được yêu mến. Ngoài ra, màu đỏ còn tượng trưng cho cách mạng. Do đó, quốc kỳ của Trung Quốc cũng là màu đỏ.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, mọi người cho rằng màu trắng tượng trưng cho cái chết và bệnh tật. Trong các tang lễ truyền thống, mọi người đều phải mặc đồ trắng, tất cả đều trang trí thành màu trắng. Ngoài ra, màu trắng còn mang ý nghĩa thất bại, ngớ ngẩn. Ví dụ, ăn mất công (báichī), phí công (bái fèilì), …, đều là những từ mang nghĩa không tốt đẹp.

Tất nhiên, cái tốt xấu của màu đỏ và màu trắng đều không phải là tuyệt đối. Theo thời gian, ý nghĩa của chúng cũng sẽ thay đổi. Ví dụ, hiện nay đại đa số người trẻ tuổi ở Trung Quốc khi kết hôn, đều chọn mặc váy cô dâu màu trắng. Do đó, hiểu được ý nghĩa của màu sắc trong văn hóa, có thể giúp chúng ta càng hiểu thêm về một quốc gia.

Slow chinese: #124: 中国人的红与白 (Zhōngguó rén de hóng yǔ bái) - Màu đỏ và màu trắng đối với người Trung Quốc