[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #121 – 城管 (Chéngguǎn) – Quản lý thành phố

1
699

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #121 – 城管 (Chéngguǎn) – Quản lý thành phố

Loading...

城管 (Chéngguǎn) – Quản lý thành phố

城管

在中国,经常可以看到一些人推着三轮车,在路边、火车站或者旅游景点摆摊卖东西。这些摆摊的人叫做小贩。小贩一般都是农民或者农民工。虽然小摊很方便,但是在政府的眼里,这是一幅不好看的画面。这个时候,城管就出现了。

城管面对的,一般都是社会底层的人。城管开了罚单,还要把小摊搬走。所以小贩们看到城管又怕又恨。城管一来,马上就逃跑;被抓到的,就很倒霉。城管为了完成任务,也往往变得更加暴力,对小贩没有任何同情心。小贩觉得受到侮辱,也会和城管拼命。于是,冲突就一次又一次地爆发了,悲剧也就不可避免。

Loading...

2009年,夏俊峰和妻子在沈阳摆摊。来了十多名城管,由于他们的反抗,城管打翻了他们的小摊,还打了夏俊峰。后来还把夏俊峰带到城管的办公室继续打他。夏俊峰为了自卫,刺死了两名城管。于是夏俊峰被判处死刑。这件事情引起了很大的轰动,很多人为夏俊峰的死感到可惜,但是死去的城管队员也是值得人们同情的。

虽然很多人对城管没有好感,但作为城管,他们也是完成自己的任务。所以,归根结底,这个问题的原因,并不在他们本身。除了清除小摊,城管还参与拆除违章建筑等任务。在拆除的现场同样发生了很多很多的悲剧,腐败的官员和城管在一起,为了自己的经济利益,完全不在乎老百姓的生死。习近平当了国家主席之后,做的主要改革,就是要解决这种严重的腐败问题。

[/symple_box]

# 121:Chéngguǎn

Loading...

Zài zhōngguó, jīngcháng kěyǐ kàn dào yīxiē rén tuī zhe sānlúnchē, zài lù biān, huǒchē zhàn huòzhě lǚyóu jǐngdiǎn bǎi tān mài dōngxī. Zhèxiē bǎi tān de rén jiàozuò xiǎofàn. Xiǎofàn yībān dōu shì nóngmín huòzhě nóngmín gōng. Suīrán xiǎo tān hěn fāngbiàn, dànshì zài zhèngfǔ de yǎn lǐ, zhè shì yī fú bù hǎokàn de huàmiàn. Zhège shíhòu, chéngguǎn jiù chūxiànle.

Chéngguǎn miàn duì de, yībān dōu shì shèhuì dǐcéng de rén. Chéngguǎn kāile fádān, hái yào bǎ xiǎo tān bān zǒu. Suǒyǐ xiǎofànmen kàn dào chéngguǎn yòu pà yòu hèn. Chéngguǎn yī lái, mǎshàng jiù táopǎo; bèi zhuā dào de, jiù hěn dǎoméi. Chéngguǎn wèile wánchéng rènwù, yě wǎngwǎng biàn dé gèngjiā bàolì, duì xiǎofàn méiyǒu rènhé tóngqíng xīn. Xiǎofàn juédé shòudào wǔrǔ, yě huì hé chéngguǎn pīnmìng. Yúshì, chōngtū jiù yīcì yòu yīcì de bàofā le, bēijù yě jiù bùkě bìmiǎn.

2009 Nián, xiàjùnfēng hé qīzi zài shěnyáng bǎi tān. Láile shí duō míng chéngguǎn, yóuyú tāmen de fǎnkàng, chéngguǎn dǎ fānle tāmen de xiǎo tān, hái dǎle xiàjùnfēng. Hòulái hái bǎ xiàjùnfēng dài dào chéngguǎn de bàngōngshì jìxù dǎ tā. Xiàjùnfēng wèile zìwèi, cì sǐle liǎng míng chéngguǎn. Yúshì xiàjùnfēng bèi pànchǔ sǐxíng. Zhè jiàn shìqíng yǐnqǐle hěn dà de hōngdòng, hěnduō rén wèi xiàjùnfēng de sǐ gǎndào kěxī, dànshì sǐqù de chéngguǎn duìyuán yěshì zhídé rénmen tóngqíng de.

Suīrán hěnduō rén duì chéngguǎn méiyǒu hǎogǎn, dàn zuòwéi chéngguǎn, tāmen yěshì wánchéng zìjǐ de rènwù. Suǒyǐ, guīgēnjiédǐ, zhège wèntí de yuányīn, bìng bùzài tāmen běnshēn. Chúle qīngchú xiǎo tān, chéngguǎn hái cānyù chāichú wéizhāng jiànzhù děng rènwù. Zài chāichú de xiànchǎng tóngyàng fāshēngle hěnduō hěnduō de bēijù, fǔbài de guānyuán hé chéngguǎn zài yīqǐ, wèile zìjǐ de jīngjì lìyì, wánquán bùzàihū lǎobǎixìng de shēngsǐ. Xíjìnpíng dāngle guójiā zhǔxí zhīhòu, zuò de zhǔyào gǎigé, jiùshì yào jiějué zhè zhǒng yánzhòng de fǔbài wèntí.

#121: Quản lý thành phố

Ở Trung Quốc, thường có thể nhìn thấy một vài người đẩy xe xích lô, bên đường, trạm tàu hỏa hay những điểm du lịch, bày sạp bán hàng. Những người bày sạp bán hàng này gọi là “người bán hàng rong”. Người bán hàng rong thường đều là nông dân hoặc những công nhân di cư. Tuy những sạp hàng nhỏ rất tiện lợi, nhưng trong mắt chính phủ, đây là cảnh tượng không được đẹp. Lúc này, quản lý thành phố sẽ xuất hiện.

Loading...

Người mà quản lý thành phố phải đối diện thường đều là những người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội. Quản lý thành phố lập biên bản phạt, còn phải dời những sạp hàng đó đi. Cho nên những người bán hàng rong nhìn thấy quản lý thành phố thì vừa sợ vừa hận. Quản lý vừa tới, họ lập tức tháo chạy; những người bị bắt đều rất đen đủi. Quản lý thành phố vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng thường trở nên bạo lực hơn, không có chút lòng thông cảm nào với những người bán rong. Những người bán rong cảm thấy bị xúc phạm, cũng liều mạng với quản lý thành phố. Sau đó, xung đột cứ nổ ra hết lần này đến lần khác, bi kịch cũng không thể tránh khỏi.

Năm 2009, Hạ Tuấn Phong và vợ bày sạp hàng ở Thẩm Dương. Mười quản lý thành phố ập đến, do sự phản kháng của họ, quản lý thành phố đã đánh đổ sạp hàng của họ, còn đánh cả Hạ Tuấn Phong. Sau đó còn đưa Hạ Tuấn Phong đến văn phòng của quản lý thành phố đánh tiếp. Hạ Tuấn Phong vì tự vệ đã đâm chết hai vị quản lý. Thế là Hạ Tuấn Phong bị xử tử hình. Sự việc này đã gây nên chấn động lớn, rất nhiều người cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Hạ Tuấn Phong, nhưng những thành viên đã chết trong ban quản lý thành phố cũng đáng được mọi người thông cảm.

Tuy rất nhiều người không có thiện cảm gì với quản lý thành phố, nhưng làm quản lý, họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Do đó, suy cho cùng, nguyên nhân của vấn đề này vốn không nằm ở bản thân họ. Ngoài việc loại bỏ sạch những sạp hàng rong, quản lý thành phố còn nhiệm vụ tham dự triệt phá những công trình kiến trúc vi phạm quy định. Ở những nơi cần phá dỡ cũng xảy ra rất nhiều rất nhiều bi kịch như vậy, những viên chức và quản lý thành phố hủ bại thối nát, vì lợi ích kinh tế của bản thân, hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của nhân dân bách tính. Sau khi Tập Cận Bình lên làm Chủ tịch nước, thực hiện những cải cách chủ yếu chính là giải quyết vấn đề hủ bại nghiêm trọng này

Slow chinese: #121 - 城管 (Chéngguǎn) - Quản lý thành phố
Loading...