Loading...


Lời tiếng Trung

词曲:周宏涛
演唱:程响
和声:龙军
编曲:颜伟
混音:阿KEN
企宣:赵丽
出品:北京金翼龙唱片公司
如果不是她钱多 你会不会来娶我
你为何非走不可 不能留下来陪我
你对我是真心的 抵不过名利的诱惑
你难道不担心我 没有你不能活

男朋友结婚了 新娘却不是我
就算眼泪再多 也没人心疼我
我想要的不多 你的爱就够了
千万别怕养不起我

Loading...

男朋友结婚了 新娘却不是我
所有你想要的 唯独缺我一个
有手有脚拼搏 总想不劳而获
没有我要钱干什么

你对我是真心的 抵不过名利的诱惑
你难道不担心我 没有你不能活

男朋友结婚了 新娘却不是我
就算眼泪再多 也没人心疼我
我想要的不多 你的爱就够了
千万别怕养不起我

男朋友结婚了 新娘却不是我
所有你想要的 唯独缺我一个
有手有脚拼搏 总想不劳而获
没有我要钱干什么

 

Loading...


Lời Pinyin

“Xīnniáng bùshì wǒ”

cíqǔ: Zhōuhóngtāo
yǎnchàng: Chéng xiǎng
hé shēng: Lóng jūn
biān qǔ: Yán wěi
hǔn yīn: Ā KEN
qǐ xuān: Zhào lì
chūpǐn: Běijīng jīnyìlóng chàngpiàn gōngsī
rúguǒ bùshì tā qián duō nǐ huì bù huì lái qǔ wǒ
nǐ wèihé fēi zǒu bùkě bùnéng liú xiàlái péi wǒ
nǐ duì wǒ shì zhēnxīn de dǐ bùguò mínglì de yòuhuò
nǐ nándào bù dānxīn wǒ méiyǒu nǐ bùnéng huó

nán péngyǒu jiéhūnle xīnniáng què bùshì wǒ
jiùsuàn yǎnlèi zài duō yě méi rén xīnténg wǒ
wǒ xiǎng yào de bù duō nǐ de ài jiù gòule
qiān wàn bié pà yǎng bù qǐ wǒ

Loading...

nán péngyǒu jiéhūnle xīnniáng què bùshì wǒ
suǒyǒu nǐ xiǎng yào de wéi dú quē wǒ yīgè
yǒu shǒu yǒu jiǎo pīnbó zǒng xiǎng bùláo’érhuò
méiyǒu wǒ yào qián gànshénme

nǐ duì wǒ shì zhēnxīn de dǐ bùguò mínglì de yòuhuò
nǐ nándào bù dānxīn wǒ méiyǒu nǐ bùnéng huó

nán péngyǒu jiéhūnle xīnniáng què bùshì wǒ
jiùsuàn yǎnlèi zài duō yě méi rén xīnténg wǒ
wǒ xiǎng yào de bù duō nǐ de ài jiù gòule
qiān wàn bié pà yǎng bù qǐ wǒ

nán péngyǒu jiéhūnle xīnniáng què bùshì wǒ
suǒyǒu nǐ xiǎng yào de wéi dú quē wǒ yīgè
yǒu shǒu yǒu jiǎo pīnbó zǒng xiǎng bùláo’érhuò
méiyǒu wǒ yào qián gànshénme

 

Loading...


Lời dịch tiếng Việt

Cô dâu không phải em

Nếu như không phải cô ấy giàu có
Thì anh có tới cưới em không
Tại sao anh không thể không đi
Sao không thể ở lại bên em
Anh đối với em là thật lòng
Nhưng không chống nổi cám dỗ lợi danh
Lẽ nào anh không quan tâm đến em
Không có anh, em không thể sống

Loading...

Người yêu em kết hôn rồi
Nhưng cô dâu chẳng phải là em
Nước mắt rơi nhiều hơn nữa
Cũng chẳng ai tiếc thương em
Điều em muốn đâu có nhiều
Chỉ tình yêu anh là đủ
Anh đừng có sợ nuôi chẳng nổi em

Người yêu em kết hôn rồi
Nhưng cô dâu nào có phải em
Tất cả những gì anh muốn
Lại chỉ thiếu mỗi mình em
Có chân có tay để sống
Nhưng chỉ muốn không làm mà hưởng
Không có em, anh cần tiền làm chi