Loading...

Xem các bài khác ở đây


Tập 055 – 种钱得钱


Lời + dịch

Loading...

第55集:种钱得钱

Dì 55 jí: Zhòng qián dé qián

Tập 55: Trồng tiền được tiền

 

Loading...

小迪: 老妈,我来帮忙吧

Xiǎo dí: Lǎo mā, wǒ lái bāngmáng ba

Tiểu Địch: Mẹ, con đến giúp mẹ nhé

吴贤慧:小迪, 今天表现不错,把酱油递给我吧

Wú xiánhuì: Xiǎo dí, jīntiān biǎoxiàn bùcuò, bǎ jiàngyóu dì gěi wǒ ba

Ngô Hiền Tuệ: Tiểu Địch, hôm nay biểu hiện khá đấy, đưa xì dầu cho mẹ.

Loading...

小迪:那先给我压岁钱

Xiǎo dí: Nà xiān gěi wǒ yāsuìqián

Tiểu Địch: Thế cho con tiền mừng tuổi trước đi.

吴贤慧:一边玩去

Wú xiánhuì: Yībiān wán qù

Loading...

Ngô Hiền Tuệ: Đi ra chỗ khác chơi.

小迪:大迪姐姐

Xiǎo dí: Dà dí jiějiě

Tiểu Địch: Chị đại Địch

浩浩:大迪姐姐,姐姐,等等

Hào hào: Dà dí jiějiě, jiějiě, děng děng

Loading...

Hào Hào: Chị Đại Địch, chị, đợi một chút.

大迪:你们想干什么

Dà dí: Nǐmen xiǎng gànshénme?

Đại Địch: Các em muốn làm gì?

小迪:我们不是要压岁钱

Xiǎo dí: Wǒmen bùshì yào yāsuìqián

Tiểu Địch: Chúng em không phải là đòi tiền mừng tuổi.

Loading...

大迪:那我就放心了,有什么直说吧

Dà dí: Nà wǒ jiù fàngxīn le, yǒu shénme zhí shuō ba.

Đại Địch: Thế thì chị yên tâm rồi, có gì cứ nói thẳng ra đi.

小迪:我们。。。

Xiǎo dí: Wǒmen…

Tiểu Địch: Bọn em ….

浩浩:我们不是要压岁钱,是要红包,最好厚一点

Hào hào: Wǒmen bùshì yào yāsuìqián, shì yào hóngbāo, zuì hǎo hòu yīdiǎn

Hào Hào: Bọn em không phải là đòi tiền mừng tuổi, mà muốn lì xì, tốt nhất là dày một chút.

大迪:红包也一样,一边去

Dà dí: Hóngbāo yě yīyàng, yībiān qù

Đại Địch: Lì xì cũng thế mà, đứng sang một bên.

陈卫霖:快尝一尝,我们新鲜推出的炸鸡。外酥里嫩,浓香四溢。浩浩,小迪,过年不高兴啊?

Chénwèilín: Kuài cháng yī cháng, wǒmen xīnxiān tuīchū de zhá jī. Wài sū lǐ nèn, nóng xiāng sì yì. Hào hào, Xiǎo dí, guònián bù gāoxìng a.

Trần Vệ Lâm: Mau nếm thử món gà rán chúng ta mới làm ra nào. Ngoài thì giòn trong thì mềm, thơm lừng. Hạo Hạo, Tiểu Địch, đón năm mới không vui sao?

太奶奶:是想这个呢吗,拿去吧

Tài nǎinai: Shì xiǎng zhège ne ma, ná qù ba.

Cụ: Muốn cái này phải không, cầm đi này.

浩浩:压岁钱

Hào hào: Yāsuìqián

Hào Hào: Tiền mừng tuổi

小迪:每天过年就好了

Xiǎo dí: Měitiān guònián jiù hǎole

Tiểu Địch: Mỗi ngày đều đón năm mới có phải tốt không chứ.

浩浩: 难道这就是传说中的数钱数到手软

Hào hào: Nándào zhè jiùshì chuánshuō zhōng de sh ǔ qián sh ǔ dào shǒuruǎn

Hào Hào: Lẽ nào đây chính là đếm tiền đếm đến nhũn cả tay trong truyền thuyết.

小迪:太奶奶,种这个干吗

Xiǎo dí: Tài nǎinai, zhòng zhège gànma?

Tiểu Địch: Cụ ơi, trồng cái này làm gì?

太奶奶:这是花生。现在把小树苗种下去,过不久就会开花,发芽,结果,长出你们平时吃的花生

Tài nǎinai: Zhè shì huāshēng. Xiànzài bǎ xiǎo shùmiáo zhòng xiàqù, guò bù jiǔ jiù huì kāihuā, fāyá, jièguǒ, zhǎng chū nǐmen píngshí chī de huāshēng.

Cụ: Đây là hạt lạc. Bây giờ trồng cây non xuống, không lâu sau sẽ ra hoa, nảy mầm, kết quả, lớn thành hạt lạc chúng ta ăn thường ngày.

小迪:好神奇呀

Xiǎo dí: Hǎo shénqí ya

Tiểu Địch: Thần kỳ quá .

太奶奶:对呀,种瓜得瓜。种豆得豆。播种就会有收获,这是大自然的规律

Tài nǎinai: Duì ya, zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu. Bōzhǒng jiù huì yǒu shōuhuò, zhè shì dà zìrán de guīlǜ.

Cụ: Đúng rồi, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Gieo hạt thì sẽ có thu hoạch, đây là quy luật của tự nhiên.

浩浩:一定有收获吗

Hào hào: Yīdìng yǒu shōuhuò ma?

Hào Hào: Chắc chắn có thu hoạch ạ?

太奶奶:当然了。只要努力做就会啊

Tài nǎinai: Dāngránle. Zhǐyào nǔlì zuò jiù huì a.

Cụ: Đương nhiên rồi. Chỉ cần nỗ lực làm thì sẽ có.

浩浩:种瓜得瓜,种豆得豆。那种钱不就可以得钱了吗?小迪姐姐,我进来了。小迪姐姐,我进来了。

Hào hào: Zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu. Nà zhòng qián bù jiù kěyǐ dé qiánle ma? Xiǎo dí jiějiě, wǒ jìnlái le. Xiǎo dí jiějiě, wǒ jìnlái le.

Hạo Hạo: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Vậy trồng tiền không phải là có thể hái được tiền sao? Chị Tiểu Địch, em vào nhé. Chị Tiểu Địch, em vào nhé.

小迪:什么事

Xiǎo dí: Shénme shì?

Tiểu Địch: Có việc gì thế?

浩浩:我有好事情和你分享

Hào hào: Wǒ yǒu hǎo shìqíng hé nǐ fēnxiǎng.

Hạo Hạo: Em có một chuyện tốt muốn chia sẻ với chị.

小迪:你能有什么好事,快出去,别打扰我看书

Xiǎo dí: Nǐ néng yǒu shénme hǎoshì, kuài chūqù, bié dǎrǎo wǒ kànshū.

Tiểu Địch: Em thì có thể có chuyện gì tốt, mau ra ngoài đi, đừng làm phiền chị đọc sách.

浩浩:那好吧。那我出去买玩具玩了。反正 我的压岁钱比你多。拜拜。

Hào hào: Nà hǎo ba. Nà wǒ chūqù mǎi wánjù wánle. Fǎnzhèng wǒ de yāsuìqián bǐ nǐ duō. Bàibài.

Hạo Hạo: Vậy được rồi. Vậy em ra ngoài mua đồ chơi chơi. Đằng nào tiền mừng tuổi của em cũng nhiều hơn của chị. Bye bye.

小迪:什么压岁钱比我多。不是一样的吗。难道是太奶奶偏心。太奶奶不疼我了

Xiǎo dí: Shénme yāsuìqián bǐ wǒ duō. Bùshì yīyàng de ma. Nándào shì tài nǎinai piānxīn. Tài nǎinai bù téng wǒ le.

Tiểu Địch: Tại sao tiền mừng tuổi của em lại nhiều hơn chị. Không phải là bằng nhau sao. Lẽ nào là cụ thiên vị. Cụ không thương chị nữa rồi.

浩浩:小迪姐姐,太奶奶没有偏心

Hào hào: Xiǎo dí jiějiě, tài nǎinai méiyǒu piānxīn

Hạo Hạo: Chị tiểu địch, không phải cụ thiên vị.

小迪:难道是爸爸妈妈给你的压岁钱多吗

Xiǎo dí: Nándào shì bàba māmā gěi nǐ de yāsuìqián duō ma?

Tiểu Địch: Chẳng nhẽ là tiền mừng tuổi ba mẹ cho em nhiều hơn?

浩浩: 哎呀 。都不是。我的压岁钱现在和你一样多。但是我有一个赚钱的方法,所以马上就会比你多了。

Hào hào: Āiyā. Dōu bùshì. Wǒ de yāsuìqián xiànzài hé nǐ yīyàng duō. Dànshì wǒ yǒu yīgè zhuànqián de fāngfǎ, suǒyǐ mǎshàng jiù huì bǐ nǐ duō le.

Hạo Hạo: Ây za. Đều không phải. Tiền mừng tuổi của em bây giờ nhiều bằng của chị. Nhưng em có một cách kiếm tiền, nên sẽ nhanh chóng có nhiều hơn chị thôi.

小迪:什么。。。赚钱

Xiǎo dí: Shénme…. Zhuànqián?

Tiểu Địch: Cái gì…kiếm tiền?

浩浩:对呀。你知道种瓜得瓜,种豆得豆吧

Hào hào: Duì ya. Nǐ zhīdào zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu ba?

Hào Hào: Đúng. Chị biết là trồng dưa hái dưa, trồng đậu hái đậu chứ?

小迪:我当然知道啊,然后呢

Xiǎo dí: Wǒ dāngrán zhīdào a, ránhòu ne?

Tiểu Địch: Đương nhiên là biết rồi, rồi sao?

浩浩:那种钱不就得钱了吗。那么 简单的道理,你不会不知道吧

Hào hào: Nà zhòng qián bù jiù dé qiánle ma? Nàme jiǎndān de dàolǐ, nǐ bù huì bù zhīdào ba?

Hạo Hạo: Vậy trồng tiền không phải là hái ra tiền sao? Cái đạo lý đơn giản như thế, chị không lẽ nào không biết đấy chứ?

小迪:倒是有点道理 ,可是

Xiǎo dí: Dàoshì yǒudiǎn dàolǐ, kěshì

Tiểu Địch: Cũng hơi có lý, nhưng…

浩浩:别可是了。你把你的压岁钱给我。我保证给你赚回更多的

Hào hào: Bié kěshì le. Nǐ bǎ nǐ de yāsuìqián gěi wǒ. Wǒ bǎozhèng gěi nǐ zhuàn huí gèng duō de.

Hạo Hạo: Đừng nhưng nữa. Chị đưa tiền mừng tuổi của chị cho em. Em đảm bảo kiếm được càng nhiều tiền cho chị.

小迪:真的能种出更多的钱吗

Xiǎo dí: Zhēn de néng zhòng chū gèng duō de qián ma?

Tiểu Địch: Thực sự có thể trồng ra càng nhiều tiền à?

浩浩:当然了。太奶奶都说一定有收获 的。等我赚了钱就可以去找爸爸了

Hào hào: Dāngrán le. Tài nǎinai dōu shuō yīdìng yǒu shōuhuò de. Děng wǒ zhuànle qián jiù kěyǐ qù zhǎo bàba le.

Hạo Hạo: Đương nhiên rồi. Cụ đã nói chắc chắn có thu hoạch mà. Đợi em kiếm được tiền rồi là có thể đi tìm ba.

小迪:好吧。那我就信你一次。给,一百块

Xiǎo dí: Hǎo ba. Nà wǒ jiù xìn nǐ yīcì. Gěi, yībǎi kuài

Tiểu Địch: Được rồi. Vậy chị tin em một lần. Tiền đây, 100 tệ.

浩浩:你放心。就等着我的好消息吧, 小迪姐。就是这,上次我在这里捡到过十块钱。这可是我的幸运树呢。小迪姐姐的一百。还有我的一百.马上就可以见到爸爸了

Hào hào: Nǐ fàngxīn. Jiù děngzhe wǒ de hǎo xiāoxī ba, xiǎo dí jiě. Jiùshì zhè, shàng cì wǒ zài zhèlǐ jiǎn dào guò shí kuài qián. Zhè kěshì wǒ de xìngyùn shù ne. Xiǎo dí jiějiě de yībǎi. Hái yǒu wǒ de yībǎi. Mǎshàng jiù kěyǐ jiàn dào bàba le.

Hạo Hạo: Chị yên tâm. Cứ đợi tin tốt của em đi, chị Tiểu Địch. Chính là đây, lần trước mình nhặt được 10 tệ ở đây. Đây đúng là cái cây may mắn của mình. 100 tệ của chị Tiểu Địch. Còn có 100 tệ của mình. Sắp có thể gặp được ba mình rồi.

小迪:明明我只给了浩浩一百块。现在竟然有两百块。难道真的能赚钱。既然这样,我就再放两百。一共四百岂不能种出八百块。我简直是世界上最聪明的小孩

Xiǎo dí: Míngmíng wǒ zhǐ gěile hào hào yībǎi kuài. Xiànzài jìngrán yǒu liǎng bǎi kuài. Nándào zhēn de néng zhuànqián. Jìrán zhèyàng, wǒ jiù zài fàng liǎng bǎi. Yīgòng sìbǎi qǐ bùnéng zhòng chū bābǎi kuài. Wǒ jiǎnzhí shì shìjiè shàng zuì cōngmíng de xiǎohái.

Tiểu Địch: Rõ ràng mình chỉ đưa cho Hạo Hạo 100 tệ. Bây giờ lại có những 200 tệ. Lẽ nào thật sự có thể kiếm tiền? Nếu đã thế này, mình để thêm 200 tệ nữa. Tổng cộng 400 tệ chẳng phải có thể trồng ra 800 tệ sao? Mình đúng là đứa trẻ thông minh nhất thế giới.

浩浩:成功了,我成功了。我简直是世界上最聪明的小孩,可是四百应该不够去找爸爸的吧,四加四等于八。八加八,八加八等于。。。等于。。。反正大于十。太好了,终于可以去找爸爸了

Hào hào: Chénggōng le, wǒ chénggōng le. Wǒ jiǎnzhí shì shìjiè shàng zuì cōngmíng de xiǎohái, kěshì sìbǎi yìng gāi bùgòu qù zhǎo bàba de ba, sì jiā sì děngyú bā. Bā jiā bā, bā jiā bā děngyú… děngyú… Fǎnzhèng dàyú shí. Tài hǎo le, zhōngyú kěyǐ qù zhǎo bàba le.

Hạo Hạo: Thành công rồi, mình thành công rồi. Mình đúng là đứa trẻ thông minh nhất thế giới, nhưng chắc 400 tệ không đủ để đi tìm ba, 4 cộng 4 bằng 8. 8 cộng 8, 8 cộng 8 bằng…bằng…dù sao cũng lớn hơn 10. Tốt quá rồi, cuối cùng có thể đi tìm ba rồi.

小迪:看一眼,我就看一眼。在这,快点。

Xiǎo dí: Kàn yīyǎn, wǒ jiù kàn yīyǎn. Zài zhè, kuài diǎn.

Tiểu Địch: Mhìn một mắt, mình sẽ nhìn một mắt. Ở đây, nhanh lên chút.

A:小迪,叫我们来什么事啊

A: Xiǎo dí, jiào wǒmen lái shénme shì a?

A:Tiểu địch, gọi bọn tớ đến có chuyện gì thế?

小迪:大家都到了。那我就说了,我和浩浩,发现了一个赚钱很快的方法,只要一会时间,就可以赚到两倍的钱,稳赚不赔

Xiǎo dí: Dàjiā dōu dào le. Nà wǒ jiù shuō le, wǒ hé hào hào, fāxiàn le yīgè zhuànqián hěn kuài de fāngfǎ, zhǐyào yī huǐ shíjiān, jiù kěyǐ zhuàn dào liǎng bèi de qián, wěn zhuàn bù péi.

Tiểu Địch: Mọi người đều tới rồi. Vậy thì tớ sẽ nói, tớ và Hạo Hạo, phát hiện một phương pháp kiếm tiền rất nhanh, chỉ cần một chút thời gian, tiền sẽ tăng gấp đôi, kiếm tiền ổn định mà không mất gì cả.

B:根据我爸爸的经验,世界上没有什么方法是稳赚不赔的

B: Gēnjù wǒ bàba de jīngyàn, shìjiè shàng méiyǒu shénme fāngfǎ shì wěn zhuàn bù péi de.

B: Theo kinh nghiệm của ba tớ, trên thế giới này không có phương pháp nào kiếm tiền ổn định mà không mất cái gì cả.

小迪:那你走好了,反正你不缺钱花

Xiǎo dí: Nà nǐ zǒu hǎo le, fǎnzhèng nǐ bù quē qián huā

Tiểu Địch: Vậy cậu đi được rồi, đằng nào cậu cũng chẳng thiếu tiền.

C:什么方法这么厉害

C: Shénme fāngfǎ zhème lìhài?

C: Phương pháp gì mà lợi hại như vậy?

浩浩:这可是秘密,说出来就不灵了

Hào hào: Zhè kěshì mìmì, shuō chūlái jiù bù líng le

Hạo Hạo: Cái này là bí mật, nói ra ngoài sẽ không còn linh nghiệm nữa.

小迪:你们都放心吧,我和浩浩早实验过了,不会有假的

Xiǎo dí: Nǐmen dōu fàngxīn ba, wǒ hé hào hào zǎo shíyàn guò le, bù huì yǒu jiǎ de

Tiểu Địch: Các bạn cứ yên tâm đi, tớ và Hạo Hạo đã thực nghiệm từ lâu rồi, không có giả đâu.

C:你不会偏我们吧

C: Nǐ bù huì piān wǒmen ba?

C: Cậu sẽ không lừa chúng tớ đấy chứ?

A:我看会吧

A: Wǒ kàn huì ba.

A: Mình nghĩ có thể đấy.

小迪:雷达

Xiǎo dí: Léidá

Tiểu Địch: Lôi Đạt

A:我走还不行吗

A: Wǒ zǒu hái bùxíng ma?

A: Tớ đi vẫn chưa được sao?

小迪:大鹏,小方,你看我是多么善良的孩子,浩浩也是,难道大家不想要更多的压岁钱吗

Xiǎo dí: Dà péng, Xiǎo fāng, nǐ kàn wǒ shì duōme shànliáng de háizi, hào hào yěshì, nándào dàjiā bùxiǎng yào gèng duō de yāsuìqián ma?

Tiểu Địch: Đại Bằng, Tiểu Phương, cậu xem tớ là đứa lương thiện biết bao nhiêu, Hạo Hạo cũng thế, lẽ nào mọi người không muốn có càng nhiều tiền mừng tuổi hơn sao?

D:想啊,我很想买一个布娃娃,可是我的压岁钱不够

D: Xiǎng a, wǒ hěn xiǎng mǎi yīgè bù wáwá, kěshì wǒ de yāsuìqián bùgòu.

D: Muốn chứ, tớ rất muốn mua một con búp bê vải, nhưng tiền mừng tuổi của tớ không đủ.

E:我也是啊,我想要那套最新的“科学大全”,可是好贵呀

E: Wǒ yěshì a, wǒ xiǎng yào nà tào zuìxīn de “kēxué dàquán”, kěshì hǎo guì ya.

E:mình cũng vậy,mình cũng muốn một tâp sách mới “Bác khoa toàn thư”, nhưng nó đắt quá

浩浩:大家都别犹豫了,光想是不行的,相信我们吧

Hào hào: Dàjiā dōu bié yóuyù le, guāng xiǎng shì bùxíng de, xiāngxìn wǒmen ba.

Hạo Hạo: Mọi người đừng do dự nữa, chỉ nghĩ thôi thì không được, tin chúng tớ đi.

小迪的朋友:好吧

Xiǎo dí de péngyǒu: Hǎo ba

Bạn Tiểu Địch: Okie

小迪:大家明天下午两点准时在这里集合,见证奇迹出现

Xiǎo dí: Dàjiā míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn zhǔnshí zài zhèlǐ jíhé, jiànzhèng qíjī chūxiàn.

Tiểu Địch: Mọi người chiều mai đúng 2 giờ tập hợp tại đây, chứng kiến kỳ tích xuất hiện.

浩浩:小迪姐,等等

Hào hào: Xiǎo dí jiě, děng děng.

Hạo Hạo: Chị tiểu Địch, đợi chút.

小迪:干吗

Xiǎo dí: Gànma?

Tiểu Địch: Làm gì?

浩浩:电视上说,植物长到一半被嫁接的话,很可能会长出怪胎,钱应该也是这样吧,万一我们一嫁接,结果长出报纸,卫生纸,餐巾纸怎么办

Hào hào: Diànshì shàng shuō, zhíwù zhǎng dào yībàn bèi jiàjiē dehuà, hěn kěnéng huì zhǎng chū guài tāi, qián yīnggāi yěshì zhèyàng ba, wànyī wǒmen yī jiàjiē, jiéguǒ zhǎng chū bàozhǐ, wèishēngzhǐ, cānjīnzhǐ zěnme bàn?

Hạo Hạo: Trên tivi nói, thực vật lớn đến một nửa nếu được ghép cành, rất có thể sẽ tạo ra quái thai, tiền có lẽ cũng như thế, ngộ nhỡ chúng ta vừa gộp thêm, kết quả tạo ra báo, giấy vệ sinh, giấy ăn thì làm thế nào?

小迪:万一长出美金,英镑呢

Xiǎo dí: Wàn yī zhǎng chū měijīn, yīngbàng ne?

Tiểu Địch: Ngộ nhỡ ra được đôla Mỹ, bảng Anh thì sao?

浩浩:美金英镑是什么

Hào hào: Měijīn yīngbàng shì shénme?

Hạo Hạo: Đôla Mỹ, bảng Anh là cái gì?

小迪:美国和英国人的钱。我听姐姐说更值钱,可。。。还是保险一点吧。万一真的长出报纸,卫生纸怎么办

Xiǎo dí: Měiguó hé yīngguó rén de qián. Wǒ tīng jiějiě shuō gèng zhíqián, kě… Háishì bǎoxiǎn yīdiǎn ba. Wàn yī zhēn de zhǎng chū bàozhǐ, wèishēngzhǐ zěnme bàn?

Tiểu Địch: Tiền của người Mỹ và Anh đó. Chị nghe chị gái nói những tiền đó càng có giá trị, nhưng…tốt nhất vẫn nên bảo đảm một chút. Ngộ nhỡ tạo ra báo, giấy vệ sinh thật thì làm thế nào?

浩浩:那我们就种到第六棵树底下吧

Hào hào: Nà wǒmen jiù zhòng dào dì liù kē shù dǐxià ba.

Hạo Hạo: Vậy chúng ta trồng xuống gốc cây thứ 6 nhé.

小迪:见证奇迹的时刻到了。你们看,怎么了,老鼠,怎么了

Xiǎo dí: Jiànzhèng qíjī de shíkè dào le, nǐmen kàn, zěnme le, lǎoshǔ, zěnme le?

Tiểu Địch: Thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi, mọi người nhìn xem, sao thế này, chuột, sao thế này?

浩浩:小迪姐,钱没有变成报纸,餐巾纸,卫生纸。。。变成了老鼠

Hào hào: Xiǎo dí jiě, qián méiyǒu biàn chéng bàozhǐ, cānjīnzhǐ, wèishēngzhǐ… Biàn chéngle lǎoshǔ.

Hạo Hạo: Chị Tiểu Địch, tiền không biến thành báo, giấy ăn, giấy vệ sinh…mà biến thành chuột rồi.

小迪:不可能

Xiǎo dí: Bù kěnéng

Tiểu Địch: Không thể nào.

B:你真的骗了我们

B: Nǐ zhēn de piànle wǒmen

B: Cậu lừa bọn tớ thật.

D:小迪,你怎么能这样,我的压岁钱。。。。

D: Xiǎo dí, nǐ zěnme néng zhèyàng, wǒ de yāsuìqián….

D: Tiểu Địch, sao cậu có thể như thế, tiền mừng tuổi của tớ…

小迪的朋友: 小迪是骗子。还我们压岁钱

Xiǎo dí de péngyǒu: Xiǎo dí shì piànzi. Huán wǒmen yāsuìqián

Bạn Tiểu Địch: Tiểu Địch là đồ lừa đảo. Trả lại tiền mừng tuổi cho bọn tớ.

小迪:我真的没有骗大家,我也不知道是怎么回事

Xiǎo dí: Wǒ zhēnde méiyǒu piàn dàjiā, wǒ yě bù zhīdào shì zěnme huí shì

Tiểu Địch: Tớ không lừa mọi người thật mà, tớ cũng không biết là chuyện gì nữa.

D:你把我们的压岁钱拿哪去了

D: Nǐ bǎ wǒmen de yāsuìqián ná nǎ qùle?

D: Cậu cầm tiền mừng tuổi của bọn tớ đi đâu rồi?

小迪:我真的没有拿

Xiǎo dí: Wǒ zhēnde méiyǒu ná.

Tiểu Địch: Tớ thực sự không cầm mà.

浩浩:哥哥姐姐们,这不能全怪我们,小花小草都会种死的,那钱被种死。也很正常吧

Hào hào: Gēgē jiějiěmen, zhè bùnéng quán guài wǒmen, xiǎohuā xiǎo cǎo dōuhuì zhòng sǐ de, nà qián bèi zhòng sǐ, yě hěn zhèngcháng ba.

Hạo Hạo: Các anh các chị, chuyện này không thể toàn trách bọn em, hoa cỏ trồng đều có thể chết, vậy tiền trồng mà chết cũng rất bình thường mà.

马林蜀:怎么回事啊,小朋友

Mǎ lín shǔ: Zěnme huí shì a, xiǎopéngyǒu?

Mã Lâm Thục: Chuyện gì vậy, các bạn nhỏ?

E:他们俩骗走了我们的压岁钱

E: Tāmen liǎ piàn zǒule wǒmen de yāsuìqián.

E: Hai người họ lừa mất tiền mừng tuổi của bọn em.

马林蜀:是吗,浩浩

Mǎ lín shǔ: Shì ma, hào hào?

Mã Lâm Thục: thật không, Hạo Hạo?

浩浩:不是的,土豆 哥哥,我们把钱种在土里,之前都会有种出钱来。可是不知道为什么这一次失败了

Hào hào: Bùshì de, tǔdòu gēgē, wǒmen bǎ qián zhòng zài tǔ lǐ, zhīqián dōu huì yǒu zhòng chū qián lái. Kěshì bù zhīdào wèishéme zhè yīcì shìbài le.

Hạo Hạo: Không phải ạ, anh khoai tây, chúng em trồng tiền xuống đất, lúc trước đều có thể trồng ra tiền. Nhưng không biết tại sao lần này thật bại ạ.

马林蜀:种钱

Mǎ lín shǔ: Zhòng qián?

Mã Lâm Thục: Trồng tiền?

小迪:我作证,浩浩说的是真的,真的会种出钱来的

Xiǎo dí: Wǒ zuòzhèng, hào hào shuō de shì zhēn de, zhēn de huì zhòng chū qián lái de.

Tiểu Địch: Em làm chứng, Hạo Hạo nói đều là thật ạ, thực sự có thể trồng ra tiền mà.

D:那钱在哪里

D: Nà qián zài nǎlǐ?

D: Vậy tiền ở đâu?

E:还我的压岁钱

E: Huán wǒ de yāsuìqián

E: Trả lại tiền mừng tuổi cho tớ.

马林蜀:这样吧,小朋友们,哥哥还给你们。来。。。大迪啊大迪,这下你明白我对你的爱了吧

Mǎ lín shǔ: Zhèyàng ba, xiǎopéngyǒumen, gēgē huán gěi nǐmen. Lái… Dà dí a dà dí, zhè xià nǐ míngbái wǒ duì nǐ de ài le ba

Mã Lâm Thục: Thế này nhé, các bạn nhỏ, anh sẽ trả cho các em. Nào…Đại Địch ơi là Đại Địch, lần này em hiểu được tình yêu của anh với em rồi chứ.

浩浩:土豆哥哥,我在也不捉弄你了,我的压岁钱怎么也没有了,昨天明明还在的

Hào hào: Tǔdòu gēgē, wǒ zài yě bù zhuōnòng nǐ le, wǒ de yāsuìqián zěnme yě méiyǒule, zuótiān míngmíng hái zài de.

Hạo Hạo: Anh khoai tây, em sẽ không chọc ghẹo anh nữa, tiền mừng tuổi của em có thế nào cũng không còn nữa rồi, hôm qua rõ ràng vẫn còn mà.

小迪:我知道了,浩浩,你才是大骗子。不光骗了我,还骗了大家

Xiǎo dí: Wǒ zhīdàole, hào hào, nǐ cái shì dà piànzi. Bùguāng piànle wǒ, hái piànle dàjiā.

Tiểu Địch: Chị biết rồi, Hạo Hạo, em mới là kẻ lừa bịp. Không chỉ lừa chị, còn lừa mọi người nữa.

浩浩:反正不是我 ,是你

Hào hào: Fǎnzhèng bùshì wǒ, shì nǐ

Hạo Hạo: Dù sao cũng không phải em, là chị ấy.

小迪:是你

Xiǎo dí: Shì nǐ

Tiểu Địch: Là em.

马林蜀:好了。。。。你们先别吵。世界上不可能有这种种钱得钱的事

Mǎ lín shǔ: Hǎole…. Nǐmen xiān bié chǎo. Shìjiè shàng bù kěnéng yǒu zhè zhǒng zhòng qián dé qián de shì.

Mã Lâm Thục: Được rồi…các em đừng có cãi nhau nữa. Trên thế giới này không thể có chuyện trồng tiền ra tiền được.

浩浩:有,我亲眼看见的

Hào hào: Yǒu, wǒ qīnyǎn kànjiàn de.

Hạo Hạo: Có, em tận mắt nhìn thấy mà.

小迪:我也亲眼看见了,而且现在不翼而飞了

Xiǎo dí: Wǒ yě qīnyǎn kànjiàn le, érqiě xiànzài bù yì ér fēi le

Tiểu Địch: Em cũng tận mắt nhìn thấy mà, nhưng bây giờ cũng không cánh mà bay rồi.

马林蜀:好吧,那可能你们的压岁钱,被这棵树当成养分给吸收了

Mǎ lín shǔ: Hǎo ba, nà kěnéng nǐmen de yāsuìqián, bèi zhè kè shù dàngchéng yǎngfèn gěi xīshōu le.

Mã Lâm Thục: Được rồi, vậy có lẽ tiền mừng tuổi của bọn em, bị cái cây này coi là dưỡng chất hấp thụ vào rồi.

小迪:当成养分

Xiǎo dí: Dàngchéng yǎngfèn

Tiểu Địch: Coi là dưỡng chất.

浩浩:吸收了

Hào hào: Xīshōu le

Hào Hào: Hấp thụ rồi ak?

马林蜀:有可能

Mǎ lín shǔ: Yǒu kěnéng

Mã Lâm Thục: Có khả năng thế.

小迪:树上的花好像有点不一样

Xiǎo dí: Shù shàng de huā hǎoxiàng yǒudiǎn bù yīyàng

Tiểu Địch: Hoa trên cây hình như hơi khác.

浩浩:这些花以前好像是白色的,怎么现在变成红色的了

Hào hào: Zhèxiē huā yǐqián hǎoxiàng shì báisè de, zěnme xiànzài biàn chéng hóngsè de le?

Hạo Hạo: Hoa này hồi trước hình như là màu trắng, sao bây giờ lại biến thành đỏ rồi?

马林蜀:对了。一百块钱是什么颜色的

Mǎ lín shǔ: Duìle. Yībǎi kuài qián shì shénme yánsè de?

Mã Lâm Thục: Đúng rồi. Đồng tiền 100 tệ là màu gì?

浩浩:红色。。。。

Hào hào: Hóngsè….

Hạo Hạo: Màu đỏ…

小迪:这么说真的被当成养分吸收了。园丁伯伯,你给小树浇水吗

Xiǎo dí: Zhème shuō zhēn de bèi dàngchéng yǎngfèn xīshōu le. Yuándīng bóbo, nǐ gěi xiǎo shù jiāo shuǐ ma?

Tiểu Địch: Nói vậy thì thật sự là bị coi thành dưỡng chất hấp thụ mất rồi. Bác làm vườn ơi, bác tưới nước cho cây ạ?

G:这可不是水。这是农药。最近这片花坛都遭遇虫害。今天早上把害了虫的树木和土壤都给移走了。你们现在看到的都是重新种上的。这不,洒点农药预防虫害

G: Zhè kě bùshì shuǐ. Zhè shì nóngyào. Zuìjìn zhè piàn huātán dōu zāoyù chónghài. Jīntiān zǎoshang bǎ hàile chóng de shùmù hé tǔrǎng gěi yí zǒule. Nǐmen xiànzài kàn dào de dōu shì chóngxīn zhòng shàng de. Zhè bù, sǎ diǎn nóngyào yùfáng chónghài.

G: Đây không phải là nước. Đây là thuốc trừ sâu. Gần đây luống hoa này đều bị sâu hại. Sáng nay chuyển hết đất và cây bị sâu hại đi rồi. Cây mà các cháu nhìn thấy giờ đều là cây mới trồng lại. Chính là thế đó, rắc ít thuốc sâu để phòng ngừa sâu hại.

马林蜀:原来如此。那。。那以前的土壤呢

Mǎ lín shǔ: Yuánlái rúcǐ. Nà.. Nà yǐqián de tǔrǎng ne?

Mã Lâm Thục: Hóa ra là vậy. Vậy…Vậy đất cũ đâu ạ?

G:不就在那吗

G: Bù jiù zài nà ma?

G: Không phải là ở đó sao ?

马林蜀:还不快追。你们的压岁钱都在那辆卡车上了

Mǎ lín shǔ: Hái bùkuài zhuī. Nǐmen de yāsuìqián dōu zài nà liàng kǎchē shàng le.

Mã Lâm Thục: Còn không mau đuổi theo. Tiền mừng tuổi của các em đều trên cái xe tải đó đấy.

浩浩:土豆哥哥你骗人。你不是说变成养分了吗

Hào hào: Tǔdòu gēgē nǐ piàn rén. Nǐ bùshì shuō biàn chéng yǎngfènle ma?

Hạo Hạo: Anh khoai tây anh lừa người. Không phải anh nói là đã biến thành dưỡng chất rồi sao?

马林蜀:你们不相信真理,我只好给你们讲童话了

Mǎ lín shǔ: Nǐmen bù xiāngxìn zhēnlǐ, wǒ zhǐhǎo gěi nǐmen jiǎng tónghuà le.

Mã Lâm Thục: Bọn em không tin chân lý, thì anh đành phải kể chuyện chuyện cổ tích cho các em thôi.

小迪:压岁钱还是锁在抽屉里最保险。以后打死也不要种钱得钱了

Xiǎo dí: Yāsuìqián háishì suǒ zài chōutì lǐ zuì bǎoxiǎn. Yǐhòu dǎ sǐ yě bùyào zhòng qián dé qián le.

Tiểu Địch: Tiền mừng tuổi cứ khóa trong ngăn kéo là chắc cú nhất. Sau này có đánh chết cũng không trồng tiền để hái ra tiền nữa.


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa


Danh sách ngẫu nhiên thành viên Kenh7.vn Group

[show-team orderby=’rand’ limit=’20’ category=’bien-tap-bai-viet,code-web,dich-thuat,encode-hardsub-video,nghe-2,thiet-ke-do-hoa,tong-hop,webmaster’ layout=’pager’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,thumbs-left,img-above’ display=’photo,position,social,email,name,filter’]


Video hoạt hình Gia Đình Vui Vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – Phần 2 - Tập 055 - 种钱得钱 - Trồng tiền được tiền