Xem các bài khác ở đây


Tập 047 – 小演员浩浩


Lời + dịch

第47集:小演员浩浩

Dì 47 jí: Xiǎo yǎnyuán hào hào

Tập 47: Tiểu diễn viên Hạo Hạo

 

陈卫霖:浩浩,有什么事情让你这么开心

Chénwèilín: Hào hào, yǒu shénme shìqíng ràng nǐ zhème kāixīn?

Trần Vệ Lâm: Hạo Hạo, có chuyện gì khiến cháu vui thế hả?

 

浩浩:我们学校准备演成语故事,我们班要演 “守株待兔”,老师就让我去演一只可爱的小兔子

Hào hào: Wǒmen xuéxiào zhǔnbèi yǎn chéngyǔ gùshì, wǒmen bān yào yǎn “shǒuzhūdàitù”, lǎoshī jiù ràng wǒ qù yǎn yī zhī kě’ài de xiǎo tùzi

Hạo Hạo: Trường chúng cháu chuẩn bị diễn các câu chuyện thành ngữ, lớp cháu sẽ diễn “Ôm cây đợi thỏ”, thầy giáo bảo cháu diễn một chú thỏ đáng yêu.

 

陈卫霖:这样很好,那你知道怎么去演一只兔子吗

Chénwèilín: Zhèyàng hěn hǎo, nà nǐ zhīdào zěnme qù yǎn yī zhī tùzi ma?

Trần Vệ Lâm: Như thế rất tốt, vậy cháu biết diễn một chút thỏ thế nào không?

 

浩浩:不知道

Hào hào: Bù zhīdào

Hạo Hạo: Cháu không biết.

 

陈卫霖:那,你就要去请教兔子了,演兔子,那兔子就会是你最好的老师

Chénwèilín: Nà, nǐ jiù yào qù qǐngjiào tùzi le, yǎn tùzi, nà tùzi jiù huì shì nǐ zuì hǎo de lǎoshī.

 

Trần Vệ Lâm: Vậy, cháu phải đi thỉnh giáo con thỏ rồi, diễn con thỏ, thì con thỏ sẽ chính là người thầy tốt nhất của cháu.

 

浩浩:一只兔子怎么可能会是老师呢

Hào hào: Yī zhī tùzi zěnme kěnéng huì shì lǎoshī ne?

Hạo Hạo: Một con thỏ làm sao có thể làm thầy giáo được?

 

陈卫霖:傻孩子,自己动动脑筋,好好地想一想吧

Chénwèilín: Shǎ háizi, zìjǐ dòng dòng nǎojīn, hǎohǎo de xiǎng yī xiǎng ba

Trần Vệ Lâm: Cháu ngốc, tự động não một chút, nghĩ kỹ một chút đi nhé.

 

吴贤慧:这是怎么回事啊

Wú xiánhuì: Zhè shì zěnme huí shì a?

Ngô Hiền Tuệ: Chuyện này là sao đây?

 

小迪:我也不知道,我回家就这样子了

Xiǎo dí: Wǒ yě bù zhīdào, wǒ huí jiā jiù zhèyàngzi le

Tiểu Địch: Con cũng không biết, con về nhà thì đã thế này rồi.

 

陈卫霖:都是我的错,我什么都没说,什么都没说呀

Chénwèilín: Dōu shì wǒ de cuò, wǒ shénme dōu méi shuō, shénme dōu méi shuō ya

Trần Vệ Lâm: Đều là lỗi của anh, anh không nói gì đâu nhé, không nói gì đâu nhé.

 

吴贤慧:浩浩,这是怎么回事

Wú xiánhuì: Hào hào, zhè shì zěnme huí shì?

Ngô Hiền Tuệ: Hạo Hạo, chuyện này là thế nào đây?

 

浩浩:阿姨,我要演一只小兔子,正在学呢

Hào hào: Āyí, wǒ yào yǎn yī zhī xiǎo tùzi, zhèngzài xué ne

Hạo Hạo: Dì, cháu sắp phải diễn một chú thỏ, cháu đang học đây ạ.

 

吴贤慧:敢在太岁头上动土,我警告你,赶快下来。浩浩,快让它下来

Wú xiánhuì: Gǎn zài tàisuì tóu shàng dòngtǔ, wǒ jǐnggào nǐ, gǎnkuài xiàlái. Hào hào, kuài ràng tā xiàlái.

Ngô Hiền Tuệ: Dám liều lĩnh vuốt râu hùm, tao cảnh cáo mày, xuống mau. Hạo Hạo, mau bảo nó xuống đi.

 

浩浩:它不会听我的话的, 它是我的老师

Hào hào: Tā bù huì tīng wǒ dehuà de, tā shì wǒ de lǎoshī

Hạo Hạo: Nó sẽ không nghe lời cháu đâu, nó là thầy giáo của cháu.

 

吴贤慧:老公,小迪,你们快来帮忙

Wú xiánhuì: Lǎogōng, xiǎo dí, nǐmen kuài lái bāngmáng

Ngô Hiền Tuệ: Chồng ơi, Tiểu Địch ơi, mọi người mau đến giúp đi.

 

小迪:下来

Xiǎo dí: Xiàlái

Tiểu Địch: Xuống

 

吴贤慧:好。。。小白兔,我不警告你了,我哀求你,赶快下来吧

Wú xiánhuì: Hǎo… Xiǎo bái tù, wǒ bù jǐnggào nǐ le, wǒ āiqiú nǐ, gǎnkuài xiàlái ba

Ngô Hiền Tuệ: Được rồi…chú thỏ trắng nhỏ ơi, tao không cảnh cáo mày nữa, tao van xin mày, mau xuống đi.

 

太奶奶:这是一只 “疯狂兔子”

Tài nǎinai: Zhè shì yī zhī “fēngkuáng tùzi”

Cụ: Đây là một con “thỏ điên”

 

吴贤慧:这又是什么怪东西呀

Wú xiánhuì: Zhè yòu shì shénme guài dōngxī ya?

Ngô Hiền Tuệ: Đây lại là thứ quái quỷ gì vậy?

 

太奶奶:你们真是什么都不去关注,现在有谁不知道 “疯狂兔子”,这只兔子在网上很出名了,它太厉害了,能把一个家里从人,到猫,到狗,到老鼠,到蟑螂,到蚂蚁,全都弄得神经崩溃进精神病院

Tài nǎinai: Nǐmen zhēn shi shénme dōu bù qù guānzhù, xiànzài yǒu shuí bù zhīdào “fēngkuáng tùzi”, zhè zhī tùzi zài wǎngshàng hěn chūmíng le, tā tài lìhài le, néng bǎ yīgè jiālǐ cóng rén, dào māo, dào gǒu, dào lǎoshǔ, dào zhāngláng, dào mǎyǐ, quándōu nòng dé shénjīng bēngkuì jìn jīngshénbìng yuàn.

Cụ: Mấy đứa đúng là không quan tâm đến cái gì hết, bây giờ còn ai không biết “thỏ điên”, con thỏ này rất nổi tiếng trên mạng đó, nó quá lợi hại, có thể khiến một nhà từ người, đến mèo, đến chó, đến chuột, đến gián, đến kiến, đều tan nát mà vào viện tâm thần đó.

 

吴贤慧:那它怎么会跑到我们家来了

Wú xiánhuì: Nà tā zěnme huì pǎo dào wǒmen jiā lái le?

Ngô Hiền Tuệ: Vậy sao nó lại đến được nhà chúng ta?

 

太奶奶:这么明显的情况,你们都看不出来,被浩浩领养回来了,完了。。。这才第一天,明天该谁第一个进医院呢

Tài nǎinai: Zhème míngxiǎn de qíngkuàng, nǐmen dōu kàn bù chūlái, bèi hào hào lǐngyǎng huílái le, wánle… Zhè cái dì yī tiān, míngtiān gāi shuí dì yī gè jìn yīyuàn ne.

Cụ: Tình hình rõ mồn một thế này mà mọi người không nhìn ra à, được Hạo Hạo nhận về nuôi đó, xong rồi…Đây mới là ngày đầu tiên, ngày mai ai sẽ là người đầu tiên vào viện đây.

 

吴贤慧:那只 “疯狂兔子” 呢,浩浩

Wú xiánhuì: Nà zhī “fēngkuáng tùzi” ne, hào hào?

Ngô Hiền Tuệ: Con “thỏ điên” đó đâu rồi, Hạo Hạo?

 

浩浩:我已经把它送回家了

Hào hào: Wǒ yǐjīng bǎ tā sòng huí jiā le

Hạo Hạo: Cháu đưa nó về nhà rồi.

 

陈卫霖:这是为什么

Chénwèilín: Zhè shì wèishéme?

Trần Vệ Lâm: Đây là vì sao vậy?

 

浩浩:老师说不要我来演兔子了,说我学的兔子,没有别的同学学得像

Hào hào: Lǎoshī shuō bù yào wǒ lái yǎn tùzi le, shuō wǒ xué de tùzi, méiyǒu bié de tóngxué xué dé xiàng

Hạo Hạo: Thầy giáo không muốn cháu diễn thỏ nữa, thầy nói chú thỏ mà cháu học diễn, không giống bằng các bạn khác.

 

陈卫霖:没关系,浩浩,其实演农夫也是可以的

Chénwèilín: Méiguānxì, hào hào, qíshí yǎn nóngfū yěshì kěyǐ de

Trần Vệ Lâm: Không sao, Hạo Hạo, thực ra diễn anh nông dân cũng được mà.

 

浩浩:不是农夫,这次让我演的是树

Hào hào: Bùshì nóngfū, zhè cì ràng wǒ yǎn de shì shù

Hạo Hạo: Không phải nông dân, lần này thầy bảo cháu diễn cái cây cơ.

 

陈卫霖:树。。。哪来的树

Chénwèilín: Shù… Nǎ lái de shù?

Trần Vệ Lâm: Cây…Cây nào?

 

浩浩:就是。。。就是兔子撞死的那棵树

Hào hào: Jiùshì… Jiùshì tùzi zhuāng sǐ de nà kē shù

Hạo Hạo: Chính là…chính là cái cây mà con thỏ xô vào rồi chết đó.

 

陈卫霖:那树也可以

Chénwèilín: Nà shù yě kěyǐ

Trần Vệ Lâm: Vậy cây cũng được.

 

浩浩:不,我不要,我要演兔子我不要演树

Hào hào: Bù, wǒ bùyào, wǒ yào yǎn tùzi wǒ bùyào yǎn shù

Hạo Hạo: Không, cháu không muốn, cháu muốn diễn thỏ, cháu không muốn diễn cây.

 

陈卫霖:浩浩,马林蜀哥哥说过,角色不分大小,那要不要找他来给你上上课

Chénwèilín: Hào hào, mǎ lín shǔ gēgē shuōguò, juésè bù fēn dàxiǎo, nà yào bùyào zhǎo tā lái gěi nǐ shàng shàngkè

Trần Vệ Lâm: Hạo Hạo, anh Mã Lâm Thục từng nói, vai diễn không phân lớn nhỏ, có muốn anh ấy đến dạy cháu không?

 

吴贤慧:不要

Wú xiánhuì: Bùyào

Ngô Hiền Tuệ: Không được.

 

吴贤慧:浩浩还没起来吗

Wú xiánhuì: Hào hào hái méi qǐlái ma?

Ngô Hiền Tuệ: Hạo Hạo còn chưa dậy cơ à?

 

大迪:肯定没有了,我向大家宣布,浩浩同学肯定已经忘了演树的这回事情了

Dà dí: Kěndìng méiyǒu le, wǒ xiàng dà jiā xuānbù, hào hào tóngxué kěndìng yǐjīng wàngle, yǎn shù de zhè huí shìqíng le.

Đại Địch: Chắc chắn là chưa rồi, con tuyên bố với cả nhà, Hạo Hạo chắc chắn đã quên chuyện diễn cái cây lần này rồi.

 

吴贤慧:那家里总算是安宁了,小迪,快去叫醒浩浩出来吃早餐吧

Wú xiánhuì: Nà jiālǐ zǒngsuàn shì ānníng le, xiǎo dí, kuài qù jiào xǐng hào hào chūlái chī zǎocān ba

Ngô Hiền Tuệ: Vậy trong nhà coi như yên ổn rồi, Tiểu Địch, mau đi gọi Hạo Hạo dậy ra ăn sáng đi.

 

小迪:妈妈。。。浩浩不见了

Xiǎo dí: Māmā… Hào hào bùjiàn le

Tiểu Địch: Mẹ…Hạo Hạo không thấy đâu cả.

 

吴贤慧:什么。奶奶,你看到浩浩了吗

Wú xiánhuì: Shénme? Nǎinai, nǐ kàn dào hào hào le ma?

Ngô Hiền Tuệ: Cái gì? Bà ơi, bà thấy Hạo Hạo không?

 

太奶奶:没有啊,他不是在吃早饭吗

Tài nǎinai: Méiyǒu a, tā bùshì zài chī zǎofàn ma?

Cụ: Không thấy, không phải nó đang ăn sáng à?

 

吴贤慧:这下肯定出大事了,快,大家跟我去找浩浩,快

Wú xiánhuì: Zhè xià kěndìng chū dàshì le, kuài, dàjiā gēn wǒ qù zhǎo hào hào, kuài

Ngô Hiền Tuệ: Lần này nhất định xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh, mọi người cùng mẹ đi tìm Hạo Hạo, mau.

 

太奶奶:等等我,我和你们一起去找

Tài nǎinai: Děng děng wǒ, wǒ hé nǐmen yīqǐ qù zhǎo

Cụ: Đợi cụ tí, cụ đi tìm cùng mọi người.

 

大迪:大家说,要不要去报警

Dà dí: Dàjiā shuō, yào bùyào qù bàojǐng

Đại Địch: Cả nhà nói xem, có cần đi báo cảnh sát không?

 

小迪:不用了,你们大家快点看

Xiǎo dí: Bùyòngle, nǐmen dàjiā kuài diǎn kàn

Tiểu Địch: Không cần đâu, cả nhà mau nhìn nè.

 

吴贤慧:浩浩

Wú xiánhuì: Hào hào

Ngô Hiền Tuệ: Hạo Hạo

 

浩浩:阿姨

Hào hào: Āyí

Hạo Hạo: Dì

 

吴贤慧:你又在这里干什么呀

Wú xiánhuì: Nǐ yòu zài zhèlǐ gànshénme ya?

Ngô Hiền Tuệ: Cháu lại ở đây làm cái gì thế hả?

 

浩浩:我在学当一棵树啊,这次我一定会演得更好的

Hào hào: Wǒ zàixué dāng yī kē shù a, zhè cì wǒ yīdìng huìyǎn dé gèng hǎo de

Hạo Hạo: Cháu đang học làm một cái cây, lần này cháu nhất định sẽ diễn tốt hơn nữa.

 

陈卫霖:幸亏他演的 是树,不是房子

Chénwèilín: Xìngkuī tā yǎn de shì shù, bùshì fángzi

Trần Vệ Lâm: May mà nó diễn cây, không phải cái nhà.

 

吴贤慧:大迪,快把马林蜀叫来,快。。。

Wú xiánhuì: Dà dí, kuài bǎ mǎ lín shǔ jiào lái, kuài…

Ngô Hiền Tuệ: Đại Địch, mau gọi Mã Lâm Thục đến đây, nhanh lên…

 

大迪:好。。。

Dà dí: Hǎo…

Đại Địch: Vâng ạ!

 

马林蜀:我们就开始吧,其实演树呢,并不难,主要是要用心,用心,要用自已的生命去爱,她开心的时候,你要跟着一起开心,她难过的时候呢,你要想办法要她开心起来,我如果爱你,绝不像攀援的凌霄花,借你的高枝炫耀自已,我如果爱你,绝不学痴情的鸟儿,为绿荫重复单调的歌曲,我如果爱。。。

Mǎ lín shǔ: Wǒmen jiù kāishǐ ba, qíshí yǎn shù ne, bìng bù nán, zhǔyào shì yào yòngxīn, yòngxīn, yào yòng zìyǐ de shēngmìng qù ài, tā kāixīn de shíhòu, nǐ yào gēnzhe yīqǐ kāixīn, tā nánguò de shíhòu ne, nǐ yào xiǎng bànfǎ yào tā kāixīn qǐlái, wǒ rúguǒ ài nǐ, jué bù xiàng pānyuán de língxiāohuā, jiè nǐ de gāozhī xuànyào zìyǐ, wǒ rúguǒ ài nǐ, jué bù xué chīqíng de niǎor, wèi lǜ yīn chóngfù dāndiào de gēqǔ, wǒ rúguǒ ài…

Mã Lâm Thục: Chúng ta bắt đầu nhé, thực ra diễn cây, không có gì khó cả, chủ yếu là phải dụng tâm, dụng tâm, phải dùng cả tính mạng mình để yêu, lúc cô ấy vui, em phải cùng vui theo, khi cô ấy buồn, em phải nghĩ cách làm cô ấy vui trở lại, nếu anh yêu em, tuyệt đối không giống như hoa Linh Tiêu leo lên, mượn cành cao của em để phô trương bản thân, nếu anh yêu em, tuyệt đối không học những con chim cuồng dại, lặp lại những ca khúc đơn điệu cho bóng cây, nếu anh yêu …

 

吴贤慧:就知道你没安什么好心,这跟演树有什么关系,走啊。。。离我女儿远点,走啊。。。快走,走。。。

Wú xiánhuì: Jiù zhīdào nǐ méi ān shénme hǎoxīn, zhè gēn yǎn shù yǒu shénme guānxì, zǒu a… Lí wǒ nǚ’ér yuǎn diǎn, zǒu a… Kuàizǒu, zǒu…

Ngô Hiền Tuệ: Biết ngay là cháu chẳng có tí lòng tốt nào, cái này thì có liên quan gì đến diễn cây hả, đi đi…tránh con gái ta xa một chút, đi đi…mau đi đi, đi đi…

 

马林蜀:浩浩,记住了,蚊子咬你就用气吹开,别的演员撞你千万不能动,你肯定能演好树的

Mǎ lín shǔ: Hào hào, jì zhùle, wénzi yǎo nǐ jiù yòng qì chuī kāi, bié de yǎnyuán zhuàng nǐ qiānwàn bùnéng dòng, nǐ kěndìng néng yǎn hǎo shù de

Mã Lâm Thục: Hạo Hạo, nhớ kỹ đây, muỗi đốt thì dùng hơi thở để thổi đi, diễn viên khác va vào em cũng nhất định không được động đậy, em chắc chắn có thể diễn một cái cây tốt.

 

吴贤慧:以后不许马林蜀再踏进我们家,懂不懂

Wú xiánhuì: Yǐhòu bùxǔ mǎ lín shǔ zài tà jìn wǒmen jiā, dǒng bù dǒng

Ngô Hiền Tuệ: Sau này không cho phép Mã Lâm Thục bước chân vào nhà chúng ta nữa, hiểu không hả?

 

浩浩:大迪姐姐,你能帮我把眼睛化得圆一些吗

Hào hào: Dà dí jiějiě, nǐ néng bāng wǒ bǎ yǎnjīng huà dé yuán yīxiē ma?

Hạo Hạo: Chị Đại Địch, chị có thể giúp em trang điểm cho mắt tròn ra một chút được không?

 

大迪:你演一棵树,要那么圆的眼睛干吗呀

Dà dí: Nǐ yǎn yī kē shù, yào nàme yuán de yǎnjīng gànma ya

Đại Địch: Em diễn một cái cây, cần mắt tròn thế làm gì?

 

浩浩:就再圆一点

Hào hào: Jiù zài yuán yīdiǎn

Hạo Hạo: Thì tròn thêm một tí thôi mà

 

大迪:好。。。等我化完了我的妆

Dà dí: Hǎo… Děng wǒ huà wánle wǒ de zhuāng

Đại Địch: Được rồi…Đợi chị trang điểm nốt đã.

 

浩浩:再圆一点。。。大迪姐姐,你帮我把嘴巴化得小一点吧

Hào hào: Zài yuán yīdiǎn… Dà dí jiějiě, nǐ bāng wǒ bǎ zuǐbā huà dé xiǎo yīdiǎn ba

Hạo Hạo: Tròn thêm một chút…Chị Đại Địch, chị giúp em trang điểm cho miệng nhỏ đi chút đi.

 

大迪:好烦。。。

Dà dí: Hǎo fán…

Đại Địch: Phiền quá đi mất…

 

浩浩:再小一点。。。还要再小一点。我会给大家一个大大的惊喜的,等到表演的时候,我一出场就来个大变身,从树变成兔子

Hào hào: Zài xiǎo yīdiǎn… Hái yào zài xiǎo yīdiǎn. Wǒ huì gěi dàjiā yì gè dàdà de jīngxǐ de, děngdào biǎoyǎn dé shíhòu, wǒ yī chūchǎng jiù lái gè dà biàn shēn, cóng shù biàn chéng tùzi.

Hạo Hạo: Nhỏ thêm chút nữa…Vẫn cần nhỏ thêm chút nữa. Mình sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn, đợi đến lúc biểu diễn, lên sân khấu cái là mình sẽ biến thân, từ một cái cây thành một chú thỏ.

 

大迪:怎么感觉今天的妆好像有点问题呀

Dà dí: Zěnme gǎnjué jīntiān de zhuāng hǎoxiàng yǒudiǎn wèntí ya

Đại Địch: Sao cứ cảm thấy hôm nay trang điểm hình như hơi có vấn đề.

 

浩浩:要变兔子了

Hào hào: Yào biàn tùzi le

Hạo Hạo: Phải biến thành thỏ rồi.

 

A:妈妈你看,这棵树怎么会走路

A: Māmā nǐ kàn, zhè kē shù zěnme huì zǒulù

A: Mẹ ơi nhìn kìa, cái cây này sao lại biết đi.

 

B:因为这棵树是小朋友扮演的

B: Yīnwèi zhè kē shù shì xiǎopéngyǒu bànyǎn de

B: Vì cái cây này là do bạn nhỏ diễn mà.

 

A:妈妈,这棵树也是小朋友扮演的,他演得太像了,我都没看出来

A: Māmā, zhè kē shù yěshì xiǎopéngyǒu bànyǎn de, tā yǎn dé tài xiàngle, wǒ dōu méi kàn chūlái

A: Mẹ ơi, cái cây cũng do bạn nhỏ diễn cơ ạ, cậu ấy diễn giống quá, con không nhìn ra.

 

马林蜀:浩浩,记住了,蚊子咬你就用气吹开,别的演员装你千万不能动

Mǎ lín shǔ: Hào hào, jì zhùle, wénzi yǎo nǐ jiù yòng qì chuī kāi, bié de yǎnyuán zhuāng nǐ qiān wàn bùnéng dòng

Mã Lâm Thục: Hạo Hạo, nhớ kỹ đây, muỗi đốt thì dùng hơi thở để thổi đi, diễn viên khác va vào em cũng nhất định không được động đậy.

 

C:今天真是太幸运了

C: Jīntiān zhēnshi tài xìngyùn le

C: Hôm nay thật là quá may mắn

 

D:过来,帮忙

D: Guòlái, bāngmáng

D: Qua đây, giúp với

 

陈卫霖:让我们一起举杯,庆祝小演员浩浩表演成功

Chénwèilín: Ràng wǒmen yīqǐ jǔ bēi, qìngzhù xiǎo yǎnyuán hào hào biǎoyǎn chénggōng

Trần Vệ Lâm: Chúng ta hãy cùng nhau nâng cốc, chúc mừng tiểu diễn viên Hạo Hạo biểu diễn thành công.

 

浩浩:我今天还请了一个重要的客人

Hào hào: Wǒ jīntiān hái qǐngle yīgè zhòngyào de kèrén

Hạo Hạo: Hôm nay cháu còn mời một vị khách quan trọng

 

陈卫霖:浩浩,你有什么重要的客人

Chénwèilín: Hào hào, nǐ yǒu shé me zhòngyào de kèrén?

Trần Vệ Lâm: Hạo Hạo, cháu có vị khách quan trọng nào vậy?

 

浩浩:他是我的表演导师,我这次能演得好全靠他了。阿姨,他来了你可不能赶他走

Hào hào: Tā shì wǒ de biǎoyǎn dǎoshī, wǒ zhè cì néng yǎn dé hǎo quán kào tāle. Āyí, tā láile nǐ kě bùnéng gǎn tā zǒu

Hạo Hạo: Anh ấy là thầy giáo hướng dẫn cháu biểu diễn, lần này cháu có thể biểu diễn thành công đều là nhờ anh ấy. Dì ơi, anh ấy đến rồi, dì đừng có đuổi anh ấy nhé.

 

吴贤慧:这孩子,你的客人阿姨不会赶的

Wú xiánhuì: Zhè háizi, nǐ de kèrén āyí bù huì gǎn de

Ngô Hiền Tuệ: Thằng bé này, khách của cháu dì sẽ không đuổi đâu.

 

浩浩:我还有一件事情要宣布,我们学校里还要进行一次诚语故事的表演,这次我们表演的故事是,螳螂捕蝉,黄雀在后

Hào hào: Wǒ hái yǒuyī jiàn shìqíng yào xuānbù, wǒmen xuéxiào lǐ hái yào jìnxíng yīcì chéng yǔ gùshì de biǎoyǎn, zhè cì wǒmen biǎoyǎn de gùshì shì, tángláng bǔ chán, huáng què zài hòu

Hạo Hạo: Cháu vẫn còn một chuyện muốn tuyên bố, trường cháu còn muốn tổ chức biểu diễn các câu chuyện thành ngữ một lần nữa, lần này câu chuyện chúng cháu diễn là, “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau”.

 

陈卫霖:这次你演什么

Chénwèilín: Zhè cì nǐ yǎn shénme?

Trần Vệ Lâm: Lần này cháu diễn cái gì?

 

浩浩:老师说,我上次演的树很好,所以这次让我先挑

Hào hào: Lǎoshī shuō, wǒ shàng cì yǎn de shù hěn hǎo, suǒyǐ zhè cì ràng wǒ xiān tiāo

Hạo Hạo: Thầy giáo nói, lần trước cháu diễn cây rất tốt, cho nên lần này cho cháu chọn trước.

 

陈卫霖:那你这次要挑螳螂吗

Chénwèilín: Nà nǐ zhè cì yào tiāo tángláng ma

Trần Vệ Lâm: Vậy lần này cháu muốn chọn bọ ngựa à?

 

吴贤慧:我看还是黄雀好,挑黄雀

Wú xiánhuì: Wǒ kàn háishì huáng què hǎo, tiào huáng què

Ngô Hiền Tuệ: Dì thấy chim sẻ tốt hơn, chọn chim sẻ đi

 

大迪:挑黄雀

Dà dí: Tiào huáng què

Đại Địch: Chọn chim sẻ

 

浩浩:我已经挑好了,这次我演。。。树

Hào hào: Wǒ yǐjīng tiāo hǎole, zhè cì wǒ yǎn… Shù

Hạo Hạo: Cháu chọn xong rồi, lần này cháu diễn…cái cây.

 


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

video hoạt hình gia Đình vui vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – phần 2 - tập 047 - 小演员浩浩 - tiểu diễn viên hạo hạo