成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 058 – 过生日 – Đón sinh nhật
Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 058

同学:兰兰,生日快乐!(Tóngxué: Lán lán, shēngrì kuàilè)
Bạn học: Lan Lan, sinh nhật vui vẻ!
兰兰:谢谢,谢谢。快请进!(Lán lán: Xièxiè, xièxiè. Kuài qǐng jìn)
Lan Lan: Cám ơn, cám ơn. Mau vào đi!
同学:哇噻,兰兰, 你今天真够漂亮的,就跟小公主似的。(Tóngxué: Wa sāi, lán lán, nǐ jīntiān zhēn gòu piàoliang de, jiù gēn xiǎo gōngzhǔ shì de)
Bạn học: Ây da, Lan Lan, hôm nay bạn thật là đẹp, giống y như cô công chúa nhỏ vậy.
兰兰:哈哈,谢谢你。(Lán lán: Hāhā, xièxiè nǐ)
Lan Lan: Ha ha, cám ơn bạn.
小明、麦克: 兰兰, 生日快乐。(Xiǎomíng, màikè: Lán lán, shēngrì kuàilè)
Tiểu Minh, Mike: Lan Lan, sinh nhật vui vẻ.
兰兰:小明,我看你今天俨然就是一个大明星啊,太帅啦!(Lán lán: Xiǎomíng, wǒ kàn nǐ jīntiān yǎnrán jiùshì yīgè dà míngxīng a, tài shuài la)
Lan Lan: Tiểu Minh, mình thấy bạn hôm nay nghiêm chỉnh, y như một đại minh tinh vậy, quá đẹp trai luôn!
小明:那当然了。兰兰,今天是你的生日嘛。这是我在理发店设计的发型,怎么样?酷吧?(Xiǎomíng: Nà dāngránle. Lán lán, jīntiān shì nǐ de shēngrì ma. Zhè shì wǒ zài lǐfǎ diàn shèjì de fǎxíng, zěnme yàng? Kù ba)
Tiểu Minh: Đương nhiên rồi. Lan Lan, hôm nay là sinh nhật bạn mà. Đây là kiểu tóc minh cắt ở tiệm, thấy thế nào? Đẹp không?
兰兰:太酷了,我一定多跟你照几张照片。(Lán lán: Tài kùle, wǒ yīdìng duō gēn nǐ zhào jǐ zhāng zhàopiàn)
Lan Lan: Quá đẹp luôn, mình nhất định phải chụp thêm mấy tấm hình với bạn mới được.
麦克:小明,你看,你一个人把风头都抢光了!(Màikè: Xiǎomíng, nǐ kàn, nǐ yīgè rén bǎ fēngtóu dōu qiǎng guāngle)
Mike: Tiểu Minh, bạn xem, một mình bạn lấy hết hào quang rồi!
兰兰:人到齐了, 我们点蜡烛吧、吃蛋糕吧。(Lán lán: Rén dào qíle, wǒmen diǎn làzhú ba, chī dàngāo ba)
Lan Lan: Người đến đủ rồi, chúng ta đốt nến thôi, ăn bánh kem thôi.
同学:是啊,我们都等不及啦。快点蜡烛吧。(Tóngxué: Shì a, wǒmen dōu děng bùjí la. Kuài diǎn làzhú ba)
Bạn học: Đúng đó, tụi mình không đợi nổi nữa rồi. Mau đốt nến lên nào.
小明:等等,等等。我去拿相机。(Xiǎomíng: Děng děng, děng děng. Wǒ qù ná xiàngjī)
Tiểu Minh: Đợi chút, đợi chút. Mình đi lấy máy ảnh.
小明:兰兰,快点儿许个愿吧。(Xiǎomíng: Lán lán, kuài diǎn er xǔ gè yuàn ba)
Tiểu Minh: Lan Lan, mau cầu nguyện đi.
兰兰:好啊。(Lán lán: Hǎo a)
Lan Lan: Được rồi.
同学们:兰兰、兰兰,吹蜡烛。(Tóngxuémen: Lán lán, lán lán, chuī làzhú)
Bạn học: Lan Lan, Lan Lan, thổi nến nào.
同学:这个蛋糕真好吃。我最喜欢吃蓝莓蛋糕了。(Tóngxué: Zhège dàngāo zhēn hào chī. Wǒ zuì xǐhuān chī lánméi dàngāole)
Bạn học: Bánh kem này thật là ngon. Mình thích nhất là ăn bánh kem việt quất.
同学: 我也最喜欢蓝莓口味的。(Tóngxué: Wǒ yě zuì xǐhuān lánméi kǒuwèi de)
Bạn học: Mình cũng thích nhất là vị việt quất.
麦克:兰兰, 你有这么多好朋友, 我真为你感到高兴。(Màikè: Lán lán, nǐ yǒu zhème duō hǎo péngyǒu, wǒ zhēn wèi nǐ gǎndào gāoxìng)
Mike: Lan Lan, bạn có nhiều bạn thân như vậy, mình thật vui cho bạn.
兰兰: 麦克,等你过生日的时候,我们也会参加你的生日PARTY啊。(Lán lán: Màikè, děng nǐguò shēngrì de shíhòu, wǒmen yě huì cānjiā nǐ de shēngrì PARTY a)
Lan Lan: Mike, đợi đến khi sinh nhật bạn, tụi mình cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật của bạn mà.
同学们:是啊,我们一定去!(Tóngxuémen: Shì a, wǒmen yīdìng qù)
Bạn học: Đúng đó, chúng mình nhất định tham dự!
麦克:是吗?哎呀,真是太好啦!(Màikè: Shì ma? Āiyā, zhēnshi tài hǎo la)
Mike: Thật không? Ây da, thật là quá tốt rồi!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án

My Ngọc
Kiều Oanh
Kiều An
Dũng Cá Xinh

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ 成长汉语 - growing up with chinese - trưởng thành cùng tiếng trung - bài 058 - 过生日 - Đón sinh nhật

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...