http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 033

小明:往左,往左…….加油。哎,往右,哎呀,撞了撞了…… (Xiǎomíng: Wǎng zuǒ, wǎng zuǒ……. Jiāyóu. Āi, wǎng yòu, āiyā, zhuàngle zhuàngle……)
Tiểu Minh: Rẽ trái, rẽ trái. . . cố lên. Ấy, rẽ phải, ây da, đụng rồi, đụng rồi . . .
Mike:唉,我又死了。(Āi, wǒ yòu sǐle)
Mike:Ấy, mình lại chết rồi.
小明:我来我来,你看我的。三、二、一,出发。(Xiǎomíng: Wǒ lái wǒ lái, nǐ kàn wǒ de. Sān, èr, yī, chūfā)
Tiểu Minh: Để mình, để mình, bạn xem mình chơi nè. Ba, hai, một, xuất phát.
兰兰:小明、麦克你们干什么呢?(án lán: Xiǎomíng, màikè nǐmen gànshénme ne?)
Lan Lan: Tiểu Minh, Mike hai bạn đang làm gì đó?
Mike:兰兰,快来快来,我们打比赛呢。(Lán lán, kuài lái kuài lái, wǒmen dǎ bǐsài ne)
Mike:Lan Lan, mau lại đây, mau lại đây, chúng mình đang thi đấu.
小明:快点儿,快点儿…….啊,第三,第三,比第二名就差那么一点儿。
Tiểu Minh:Nhanh lên nào, nhanh lên nào . . . A, hạng 3,. hạng 3, so với hạng 2 còn kém chút xíu.
兰兰:噢,你们俩玩儿赛车哪!这个游戏我玩儿得可好了。(Lán lán: Ō, nǐmen liǎ wán er sàichē nǎ! Zhège yóuxì wǒ wán er dé kě hǎole)
Lan Lan: À, hai bạn chơi đua xe à! Trò này mình chơi cũng giỏi lắm đó.
小明:呦,兰兰,没想到你也在玩儿这个游戏。(Xiǎomíng: Yōu, lán lán, méi xiǎngdào nǐ yě zài wán er zhège yóuxì)
Tiểu Minh: Hả, Lan Lan, không ngờ bạn cũng chơi game.
兰兰:那怎么了?不信我们比试比试! (Lán lán: Nà zěnmeliǎo? Bùxìn wǒmen bǐshi bǐshi!)
Lan Lan: Thế thì sao? Không tin chúng ta thi đấu thử đi!
小明:我信,我信。我以为你这个好学生从来都不玩儿游戏呢。(Xiǎomíng: Wǒ xìn, wǒ xìn. Wǒ yǐwéi nǐ zhège hào xuéshēng cónglái dōu bù wán er yóuxì ne)
Tiểu Minh: Mình tin, mình tin.
兰兰:小明,你不要小看人。你现在玩儿的是第八关,只有过了这关,你才能升级。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ bùyào xiǎo kàn rén. Nǐ xiànzài wán er de shì dì bā guān, zhǐyǒuguòle zhè guān, nǐ cáinéng shēngjí)
Lan Lan: Tiểu Minh, bạn đừng xem thường người khác. Bạn bây giờ đang chơi ở màn 8, chỉ có qua màn này, bạn mới có thể thăng cấp.
小明:是啊,但我和麦克就是过不了关。(Xiǎomíng: Shì a, dàn wǒ hé màikè jiùshìguò bu le guān)
Tiểu Minh: Vậy à, nhưng mình và Mike không thể qua màn được.
兰兰:哈哈,还是让我来试试吧。(Lán lán: Hāhā, háishì ràng wǒ lái shì shì ba)
Lan Lan: Ha ha, hay là đưa mình thử xem.
Mike:兰兰,如果你过了第八关,我和小明请你吃比萨。(Lán lán, rúguǒ nǐguòle dì bā guān, wǒ hé xiǎomíng qǐng nǐ chī bǐsà)
Mike:Lan Lan, nếu như bạn qua được màn 8, mình và Tiểu Minh dẫn bạn đi ăn pizza.
兰兰:真的吗?(Lán lán: Zhēn de ma)
Lan Lan: Thật không?
小明:是真的,一言为定。(Xiǎomíng: Shì zhēn de, yī yán wéi dìng)
Tiểu Minh: Thật, một lời nói ra là chắc chắn.
小明、Mike:向左,减速,转弯,加油…….啊,过关啦,真的过关啦!(Xiǎomíng,Mike: Xiàng zuǒ, jiǎnsù, zhuǎnwān, jiāyóu……. A, guòguān la, zhēn de guòguān la)
Tiểu Minh, Mike: Sang trái, giảm tốc độ, ôm cua, cố lên . . .A, qua màn rồi, thật là đã qua màn rồi!
兰兰:你们说我玩得怎么样?(Lán lán: Nǐmen shuō wǒ wán dé zěnme yàng)
Lan Lan: Hai bạn nói xem mình chơi thế nào?
小明:一个字“酷”!(Xiǎomíng: Yīgè zì “kù”!)
Tiểu Minh: Một chữ “ngầu” !
Mike:兰兰,我们太崇拜你了。(Lán lán, wǒmen tài chóngbài nǐle)
Mike:Lan Lan, hai đứa mình thật sùng bái bạn rồi.
兰兰:麦克、小明,告诉你们吧,我早就玩通关了。(Lán lán: Màikè, xiǎomíng, gàosù nǐmen ba, wǒ zǎo jiù wán tōngguānle.)
Lan Lan: Mike, Tiểu Minh, mình nói cho hai bạn biết nha, mình sớm đã qua màn rồi.
小明:我说呢,都玩通关了!(Xiǎomíng: Wǒ shuō ne, dōu wán tōngguānle)
Tiểu Minh: Mình nói mà, đã qua màn rồi!
兰兰:对了,我得跟我妈说不回家吃饭了。(Lán lán: Duìle, wǒ dé gēn wǒ mā shuō bu huí jiā chīfànle)
Lan Lan: Đúng rồi, mình phải báo cho mẹ không về nhà ăn cơm.
兰兰:你们不是要请我吃比萨嘛!(Lán lán: Nǐmen bùshì yào qǐng wǒ chī bǐsà ma)
Lan Lan: Hai bạn không phải nói mời mình ăn pizza sao!
Mike、小明:啊?!还真去啊!(Mike, xiǎomíng: A?! Hái zhēn qù a!)
Tiểu Minh, Mike: Hả? Phải đi thật sao!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...