http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 031

小明:哎,困死我了。麦克,你看什么呢?还不睡。(Xiǎomíng: Āi, kùn sǐ wǒle. Màikè, nǐ kàn shénme ne? Hái bù shuì)
Tiểu Minh: Ây da, mệt chết đi được. Mike, bạn đang xem gì thế? Sao còn chưa ngủ.
小明:麦克,麦克!(Xiǎomíng: Màikè, màikè!)
Tiểu Minh: Mike, Mike!
Mike:小明,怎么了?(Xiǎomíng, zěnmeliǎo?)
Mike:Tiểu Minh, sao vậy?
小明:哎,我问你看什么呢?叫了半天你都听不见。(Xiǎomíng: Āi, wǒ wèn nǐ kàn shénme ne? Jiàole bàntiān nǐ dōu tīng bùjiàn)
Tiểu Minh: Ây, mình hỏi bạn xem cái gì vậy? Gọi cả nửa ngày bạn cũng không nghe thấy.
Mike:我在看大明星,橄榄球明星。(Wǒ zài kàn dà míngxīng, gǎnlǎnqiú míngxīng)
Mike:Mình đang xem báo Đại minh tinh, ngôi sao bóng bầu dục.
小明:橄榄球明星?我看我看。麦克,在美国你经常打橄榄球吗?(Xiǎomíng: Gǎnlǎnqiú míngxīng? Wǒ kàn wǒ kàn. Màikè, zài měiguó nǐ jīngcháng dǎ gǎnlǎnqiú ma?)
Tiểu Minh: Ngôi sao bóng bầu dục? Mình xem với. Mike, ở Mỹ bạn đã từng chơi bóng bầu dục chưa?
Mike:那当然了!我还是我们学校的橄榄球队队长呢。(Nà dāngránle! Wǒ háishì wǒmen xuéxiào de gǎnlǎnqiú duì duìzhǎng ne)
Mike:Đương nhiên là có rồi! Mình còn là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường nữa đó.
小明:这么说,你的橄榄球一定打得特别好!麦克,你教我,你教我吧。(Xiǎomíng: Zhème shuō, nǐ de gǎnlǎnqiú yīdìng dǎ dé tèbié hǎo! Màikè, nǐ jiào wǒ, nǐ jiào wǒ ba)
Tiểu Minh: Nói như vậy, cậu chơi bóng bầu dục nhất định rất giỏi rồi! Mike, bạn dạy mình đi, bạn dạy mình đi.
Mike:小明,你这么想跟我学打橄榄球吗?(Xiǎomíng, nǐ zhème xiǎng gēn wǒ xué dǎ gǎnlǎnqiú ma)
Mike:Tiểu Minh, bạn như vậy muốn học bóng bầu dục với mình sao?
小明:是啊,我做梦都想学打橄榄球。我也觉得那些橄榄球明星实在太酷了!(Xiǎomíng: Shì a, wǒ zuòmèng dōu xiǎng xué dǎ gǎnlǎnqiú. Wǒ yě juédé nàxiē gǎnlǎnqiú míngxīng shízài tài kùle!)
Tiểu Minh: Đúng vậy, mình nằm mơ cũng muốn học bóng bầu dục nữa. Mình cũng cảm thấy mấy ngôi sao bóng bầu dục đó thật sự rất là ngầu.
Mike:嗯,没问题。(Ń, méi wèntí)
Mike:Ừ, không có vấn đề gì.
小明:麦克,我拜你为师。(Xiǎomíng: Màikè, wǒ bài nǐ wéi shī)
Tiểu Minh: Mike, mình bái bạn làm thầy.
Mike:好,好。我收你做徒弟。(Hǎo, hǎo. Wǒ shōu nǐ zuò túdì)
Mike:Được, được. Mình nhận bạn làm học trò.
小明:麦克,你看,我这个动作对不对,帅吧?(Xiǎomíng: Màikè, nǐ kàn, wǒ zhège dòngzuò duì bùduì, shuài ba)
Tiểu Minh: Mike, bạn xem, bạn xem động tác này của mình đúng không, đẹp trai phải không?
Mike:不对,不对。身子向前,球放在右边,像这样。(Bùduì, bùduì. Shēnzi xiàng qián, qiú fàng zài yòubiān, xiàng zhèyàng)
Mike:Không đúng, không đúng. Người hướng về trước, bóng đặt bên phải, giống như vậy nè.
小明:噢,我知道,我知道了。这样,对吧?(Xiǎomíng: Ō, wǒ zhīdào, wǒ zhīdàole. Zhèyàng, duì ba)
Tiểu Minh: Ờ, mình biết rồi, mình biết rồi. Như vậy, đúng không?
Mike:嗯,好一点儿了。小明,要想打得好,除非天天练习。(Ń, hǎo yīdiǎn erle. Xiǎomíng, yào xiǎng dǎ dé hǎo, chúfēi tiāntiān liànxí)
Mike:Ờ, tốt hơn rồi. Tiểu Minh, muốn chơi giỏi, trừ phi mỗi ngày đều luyện tập.
小明:你放心。我一定好好儿练。我…… (Xiǎomíng: Nǐ fàngxīn. Wǒ yīdìng hǎohǎo er liàn. Wǒ……)
Tiểu Minh: Bạn yên tâm. Mình nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Mình . . .
小明妈:小明、麦克,你们干什么呢?都几点了,还不睡觉? (Xiǎomíng mā: Xiǎomíng, màikè, nǐmen gànshénme ne? Dōu jǐ diǎnle, hái bù shuìjiào)
Mẹ của Tiểu Minh: Tiểu Minh, Mike, hai đứa đang làm gì đó? Đã mấy giờ rồi, còn chưa đi ngủ?
小明:妈,我们俩已经睡着啦!(Xiǎomíng: Mā, wǒmen liǎ yǐjīng shuìzhe la!)
Tiểu Minh: Mẹ, hai đứa con đã ngủ rồi.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...