http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 029

小明:兰兰,我快饿死了,咱们去买点儿吃的吧。(Xiǎomíng: Lán lán, wǒ kuài è sǐle, zánmen qù mǎidiǎn er chī de ba.)
Tiểu Minh: Lan Lan, mình sắp đói chết rồi, chúng ta đi mua chút gì ăn đi.
Mike: 是啊是啊,我也快饿死了。(Shì a shì a, wǒ yě kuài è sǐle.)
Mike: Đúng đó, đúng đó, mình cũng sắp đói chết rồi.
兰兰:好啦,好啦。你们想吃点儿什么?(Lán lán: Hǎo la, hǎo la. Nǐmen xiǎng chī diǎn er shénme?)
Lan Lan:Được rồi, được rồi. Hai người muốn ăn cái gì?
小明:我现在什么都想吃……啊,烤鸭、羊肉串、红烧鱼……. (Xiǎomíng: Wǒ xiànzài shénme dōu xiǎng chī……a, kǎoyā, yángròu chuàn, hóngshāo yú…….)
Tiểu Minh: Mình bây giờ cái gì cũng muốn ăn cả . . . A, vịt quay, thịt dê xiên, cá nướng . . .
兰兰:做梦吧。麦克,你呢?(Lán lán: Zuòmèng ba. Màikè, nǐ ne?)
Lan Lan: Nằm mơ đi. Mike, còn bạn?
Mike:我吃什么都行。兰兰,你想吃点儿什么?(Wǒ chī shénme dōu xíng. Lán lán, nǐ xiǎng chī diǎn er shénme?)
Mike: Mình ăn cái gì cũng được. Lan Lan, bạn muốn ăn gì?
兰兰:我一会儿还有钢琴课,咱们吃点儿简单的吧?(Lán lán: Wǒ yīhuǐ’er hái yǒu gāngqín kè, zánmen chī diǎn er jiǎndān de ba?)
Lan Lan:Chút nữa mình còn có giờ học piano, chúng ta ăn gì đó đơn giản đi.
Mike:好。你看,那边有卖汉堡的,咱们边走边吃,怎么样?(Hǎo. Nǐ kàn, nà biān yǒu mài hànbǎo de, zánmen biān zǒubiān chī, zěnme yàng?)
Mike: Được. Cậu xem, bên kia có bán hamburger kìa, chúng ta vừa đi vừa ăn, thế nào?
兰兰:太好了。(Lán lán: Tài hǎole.)
Lan Lan: Quá tốt rồi.
小明:又吃汉堡啊!(Xiǎomíng: Yòu chī hànbǎo a!)
Tiểu Minh: Lại ăn hamburger!
Mike:您好,我们要三个鸡腿堡,三杯可乐。(Nín hǎo, wǒmen yào sān gè jītuǐ bǎo, sān bēi kělè)
Mike: Xin chào, chúng tôi muốn mua 3 cái hamburger đùi gà, 3 ly cola.
服务员:好的,一共48元。请您稍等。(Fúwùyuán: Hǎo de, yīgòng 48 yuán. Qǐng nín shāo děng.)
Nhân viên phục vụ: Được ạ, tổng cộng 48 tệ. Xin đợi chút.
服务员:这是您的汉堡和可乐。您拿好。(Fúwùyuán: Zhè shì nín de hànbǎo hàn kělè. Nín ná hǎo)
Nhân viên phục vụ: Hamburger và cola của quý khách. Xin hãy cầm giúp.
小明:能再给我几张餐巾纸吗?(Xiǎomíng: Néng zài gěi wǒ jǐ zhāng cānjīnzhǐ ma)
Tiểu Minh: Có thể cho tôi vài miếng giấy ăn không?
服务员:好的,没问题。(Fúwùyuán: Hǎo de, méi wèntí.)
Nhân viên phục vụ: Dạ được, không có vấn đề gì.
Mike:劳驾,我能要包西红柿酱吗?(Láojià, wǒ néng yào bāo xīhóngshì jiàng ma?)
Mike: Làm phiền, tôi có thể xin thêm gói tương cà không?
服务员:好的。请稍等。(Fúwùyuán: Hǎo de. Qǐng shāo děng.)
Nhân viên phục vụ: Dạ được. Xin đợi chút.
兰兰:我吃饱了,你们俩呢?(Lán lán: Wǒ chī bǎole, nǐmen liǎ ne?)
Lan Lan: Mình ăn no rồi, còn hai bạn?
小明:我吃得很饱,味道不错。(Xiǎomíng: Wǒ chī dé hěn bǎo, wèidào bùcuò)
Tiểu Minh: Mình ăn no rồi, mùi vị cũng ngon.
Mike:我也吃饱了。(Wǒ yě chī bǎole)
Mike: Mình cũng ăn no rồi.
小明:对了,兰兰,那边还有个咖啡屋,你想去喝点儿咖啡吗?(Xiǎomíng: Duìle, lán lán, nà biān hái yǒu gè kāfēi wū, nǐ xiǎng qù hē diǎn er kāfēi ma?)
Tiểu Minh: Đúng rồi, Lan Lan, bên kia còn có tiệm cà phê, bạn có muốn đi uống chút cà phê không?
兰兰:我…… (Lán lán: Wǒ……)
Lan Lan: Mình . . .
Mike:小明,兰兰,一会儿还要上钢琴课,我们…… (Xiǎomíng, lán lán, yīhuǐ’er hái yào shàng gāngqín kè, wǒmen……)
Mike: Tiểu Minh, Lan Lan, chút nữa còn đi học piano, chúng ta . . .
小明:好吧好吧,跟我走,咱们回家吧。(Xiǎomíng: Hǎo ba hǎo ba, gēn wǒ zǒu, zánmen huí jiā ba)
Tiểu Minh: Được rồi, được rồi, đi theo mình, chúng ta về nhà.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

成长汉语 - growing up with chinese - trưởng thành cùng tiếng trung - bài 029 - 吃快餐 - Ăn thức ăn nhanh