http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 017

小明:麦克,快起床,快起床,我们睡过头了。(Xiǎomíng: Màikè, kuài qǐchuáng, kuài qǐchuáng, wǒmen shuì guòtóule)
Tiểu Minh: Mike, dậy mau, dậy mau, chúng ta ngủ quá giờ rồi.
麦克:啊,现在几点啦?(Màikè: A, xiànzài jǐ diǎn la)
Mike: A, bây giờ mấy giờ rồi?
小明:都七点半了,快点儿。(Xiǎomíng: Dōu qī diǎn bànle, kuài diǎn er)
Tiểu Minh: Đã 7 giờ rưỡi rồi, nhanh lên.
麦克:小明,你平时怎么去学校?(Màikè: Xiǎomíng, nǐ píngshí zěnme qù xuéxiào)
Mike: Tiểu Minh, bình thường bạn đến trường như thế nào?
小明:我平时先坐公交车,再倒地铁。不过,今天太晚了,我们打车去吧。(Xiǎomíng: Wǒ píngshí xiān zuò gōngjiāo chē, zài dǎo dìtiě. Bùguò, jīntiān tài wǎnle, wǒmen dǎchē qù ba)
Tiểu Minh: Mình bình thường trước tiên đi xe buýt, sau đó đi xe điện ngầm. Nhưng mà, hôm nay quá trễ rồi, chúng ta bắt xe đi thôi.
小明:师傅,我们 去七十四中学。(Xiǎomíng: Shīfù, wǒmen qù qīshísì zhōngxué)
Tiểu Minh: Bác tài ơi, chúng con đến trường Trung học 74.
师傅:对不起,我不太认识,你能帮我指路吗?(Shīfù: Duìbùqǐ, wǒ bù tài rènshí, nǐ néng bāng wǒ zhǐ lù ma)
Tài xế: Xin lỗi, chú không rành đường lắm, cháu chỉ đường giúp chú được không?
小明:好的,您先直行,到长安街十字路口再向右转。(Xiǎomíng: Hǎo de, nín xiān zhíxíng, dào cháng’ān jiē shízìlù kǒu zài xiàng yòu zhuǎn)
Tiểu Minh: Dạ được, trước tiên chú cứ đi thẳng, đến ngã tư đường Trường An thì rẽ phải.
师傅:好的。(Shīfù: Hǎo de)
Tài xế: Được rồi.
小明:哎,怎么这么堵啊?(Xiǎomíng: Āi, zěnme zhème dǔ a)
Tiểu Minh: Ấy, sao lại kẹt xe như thế này?
师傅:我给你们停地铁站吧,坐地铁会快一点儿。(Shīfù: Wǒ gěi nǐmen tíng dìtiě zhàn ba, zuò dìtiě huì kuài yīdiǎn er)
Tài xế: Chú cho hai cháu dừng ở trạm điện ngầm vậy, ngồi xe điện ngầm sẽ nhanh hơn một chút.
小明:好吧,谢谢您。(Xiǎomíng: Hǎo ba, xièxiè nín)
Tiểu Minh: Dạ được, cám ơn chú.
小明:麦克,这是地铁一号线,咱们可以坐到东单站转五号线。(Xiǎomíng: Màikè, zhè shì dìtiě yī hào xiàn, zánmen kěyǐ zuò dào dōngdān zhàn zhuǎn wǔ hào xiàn)
Tiểu Minh: Mike, đây là tuyến xa điện ngầm số 1, chúng mình có thể ngồi xe đến trạm Đông Đan rồi chuyển sang tuyến số 5.
麦克:嗯。哎呀,快点儿来车吧!(Màikè: Ń. Āiyā, kuài diǎn er lái chē ba)
Mike: Ừm. Ây da, mau lên xe thôi!

Xiao Ming: Mike,get up, get up,we overslept.

Mike: Oh,what’s the time?

Xiao Ming: It’s seven thirty already,hurry up.

Mike: Xiao Ming,how do you usually get to school?

Xiao Ming: Usually I take the bus first, then transfer to the subway. But it’s too late today, let’s take a taxi.

Xiao Ming: Driver,we go to **high school.

Taxi Driver: Sorry,I don’t really know it, can you give me directions?

Xiao Ming: Sure,go straight first,then turn right at the Chang’anjie intersection.

Taxi Driver: OK.

Xiao Ming: Oh,why is it so congested?

Taxi Driver: I can stop for you at the subway station, the subway would be faster.

Xiao Ming: OK,thanks.

Xiao Ming: Mike,this is subway line one,we can take it to the Dongdan station then transfer to line five.

Mike: Hmm. Come on,train!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...