http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 012

兰兰:小明。(Lán lán: Xiǎomíng)
Lan Lan: Tiểu Minh.
小明:哎,兰兰。(Xiǎomíng: Āi, lán lán)
Tiểu Minh: Ây, Lan Lan.
兰兰:你一个人在干什么呢?(Lán lán: Nǐ yīgè rén zài gànshénme ne)
Lan Lan: Cậu đang làm gì một mình đó?
小明:我正在打球啊!(Xiǎomíng: Wǒ zhèngzài dǎqiú a)
Tiểu Minh: Mình đang chơi bóng!
兰兰:呦,橄榄球啊。你会玩儿吗?(Lán lán: Yōu, gǎnlǎnqiú a. Nǐ huì wán er ma?)
Lan Lan: Ồ, bóng bầu dục à. Cậu biết chơi không đó?
小明:这个……我不太会。不过,我特别想学,麦克可以教我。(99Xiǎomíng: Zhège……wǒ bù tài huì. Bùguò, wǒ tèbié xiǎng xué, màikè kěyǐ jiào wǒ)
Tiểu Minh: Cái này. . . mình không rành lắm. Nhưng mà, mình rất muốn học chơi, Mike có thể chỉ mình.
兰兰:麦克?(Lán lán: Màikè)
Lan Lan: Mike?
小明:哈哈,你忘啦?就是那个美国男孩儿啊。(Xiǎomíng: Hāhā, 兰兰:都几点了,还在睡觉啊nǐ wàng la? Jiùshì nàgè měiguó nánhái ér a)
Tiểu Minh: Ha ha, cậu quên rồi à? Chính là cậu trai người Mỹ ấy.
兰兰:哎,对了,麦克在哪儿呢?(Lán lán: Āi, duìle, màikè zài nǎ’er ne)
Lan Lan: Ấy, đúng rồi, Mike đâu rồi?
小明:他呀,他正睡觉呢!(Xiǎomíng: Tā ya, tā zhèng shuìjiào ne)
Tiểu Minh: Cậu ấy à, còn đang ngủ ấy!

Lan Lan: Đã mấy giờ rồi, mà vẫn còn ngủ à?
小明:我妈说他有时差,让他多睡会儿。(Lán lán: Dōu jǐ diǎnle, hái zài shuìjiào a)
Tiểu Minh: Mẹ mình nói cậu ấy còn bị lệch múi giờ, nên để cậu ngủ thêm chút.
兰兰:那你可以和我打一会儿羽毛球吗?Lán lán: (Nà nǐ kěyǐ hé wǒ dǎ yīhuǐ’er yǔmáoqiú ma)
Lan Lan: Thế cậu có thể đánh cầu lông với mình chút không?
小明:当然,没问题。(Xiǎomíng: Dāngrán, méi wèntí)
Tiểu Minh: Đương nhiên, không có vấn đề gì.
兰兰:走吧。Lán lán: (Zǒu ba)
Lan Lan: Đi nào.

Lan Lan:Xiao Ming.

Xiao Ming:Hey,Lan Lan.

Lan Lan:What are you doing all by yourself?

Xiao Ming:I’m playing ball!

Lan Lan:Oh,American football. Do you know how to play?

Xiao Ming:Well…….not really. But I really want to learn,Mike can teach me.

Lan Lan:Mike?

Xiao Ming:Haha,you forgot?The American guy.

Lan Lan:Oh,right,where is Mike?

Xiao Ming:Oh him,he’s sleeping!

Lan Lan:Still sleeping, at this hour?

Xiao Ming:My mom says he’s got jet lag,so he should get more sleep.

Lan Lan:Well then can you play badminton with me for a while?

Xiao Ming:Of course,no problem.

Lan Lan:Let’s go.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...