http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 008

场景(一):超市 人物:小明、收银员 (Chǎngjǐng (yī): Chāoshì rénwù: Xiǎomíng, shōuyín yuán)
Cảnh 1: Ở siêu thị, nhân vật: Tiểu Minh, nhân viên thu ngân

您 好 (Nín hǎo)
Chào chị.

你 好 (Nǐ hǎo)
Xin chào.

场景(二):公交车 人物:小明、售票员 (Chǎngjǐng (èr): Gōngjiāo chē rénwù: Xiǎomíng, shòupiàoyuán)
Cảnh 2: Trên xe bus, nhân vật: Tiểu Minh, nhân viên soát vé

您 好 (Nín hǎo)
Chào cô

你 好 (Nǐ hǎo)
Xin chào

场景(三):公园 人物:小明、邻居爷爷 (Chǎngjǐng (sān): Gōngyuán rénwù: Xiǎomíng, línjū yéyé)
Cảnh 3: Ở công viên, nhân vật: Tiểu Minh, ông hàng xóm

爷 爷,早 上 好。(Yéyé, zǎo shàng hǎo)
Ông ơi, chào buổi sáng.

小 明, 你 好。(Xiǎomíng, nǐ hǎo)
Tiểu Minh, chào cháu

场景(四):路上 人物:小明、同学们 (Chǎngjǐng (sì): Lùshàng rénwù: Xiǎomíng, tóngxuémen)

Cảnh 4: Trên đường, nhân vật: Tiểu Minh, bạn học

琳琳、小新,你们好。(Lín lín, xiǎo xīn, nǐmen hǎo)
Lâm Lâm, Tiểu Tân, chào hai bạn.
小明,你好。(Koumyō, nii)
Tiểu Minh, chào bạn.

场景(五):小区 人物:小明、邻居好朋友 (Chǎngjǐng (wǔ): Xiǎoqū rénwù: Xiǎomíng, línjū hǎo péngyǒu)
Cảnh 5: Trong khuôn viên chung cư, nhân vật: Tiểu Minh, bạn hàng xóm
你好,你好 (Nǐ hǎo, nǐ hǎo)
Xin chào, xin chào

Xiao Ming’s mother:Xiao Ming, Mike, dinner’s ready!

Xiao Ming’s father:Mike,can you use chopsticks?

Mike:I’m not too good at it.

Xiao Ming’s mother:That’s alright,Mike,here are fork and knife.

Xiao Ming’s father:Hey,Mike,how many people are there in your family?

Mike:There are five people in my family,my grandma, dad, mom, older sister and myself.

Xiao Ming’s father:Oh.

Mike:Xiao Ming,do you have an older sister?

Xiao Ming:I don’t have an older sister.

Mike:Do you have a younger sister?

Xiao Ming:No younger sister either,I’m the only child.

Xiao Ming, Mike:Mom, auntie,let us do the dishes.

Xiao Ming’s parents:Sure.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

 

成长汉语 - growing up with chinese - trưởng thành cùng tiếng trung - bài 008 - 用餐 – dùng bữa