http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 006

小明:兰兰!(Xiǎomíng: Lán lán!)
Tiểu Minh: Lan Lan!
兰兰:小明?!这是…… (Lán lán: Xiǎomíng? ! Zhè shì……)
Lan Lan: Tiểu Minh? Đây là . . .
小明:噢,这是MIKE…… (Xiǎomíng: Ō, zhè shì MIKE……)
Tiểu Minh: À, đây là Mike. . .
MIKE:你好,你好。我叫Mike,我是小明的新朋友。(MIKE: Nǐ hǎo, nǐ hǎo. Wǒ jiào Mike, wǒ shì xiǎomíng de xīn péngyǒu.)
Mike: Xin chào, xin chào. Mình tên là Mike, mình là bạn mới của Tiểu Minh.
兰兰:Mike,你好。我叫兰兰,我是小明的同学。(Lán lán:Mike, nǐ hǎo. Wǒ jiào lán lán, wǒ shì xiǎomíng de tóngxué.)
Lan Lan: Mike, xin chào. Mình là Lan Lan, mình là bạn học của Tiểu Minh.
MIKE:兰兰?噢,你是……. (MIKE: Lán lán? Ō, nǐ shì…….)
Mike: Lan Lan? À, bạn là . . .
兰兰:我是?(Lán lán: Wǒ shì?)
Lan Lan: Mình là?
MIKE:没事,没事。(MIKE: Méishì, méishì.)
Mike: Không có gì, không có gì.
兰兰:哎,Mike,你是哪国人?是英国人吗?(Lán lán: Āi,Mike, nǐ shì nǎ guórén? Shì yīngguó rén ma?)
Lan Lan: Ấy, Mike, bạn là người nước nào vậy? Là người Anh phải không?
MIKE:噢,我不是英国人,我是美国人。(MIKE: Ō, wǒ bùshì yīngguó rén, wǒ shì měiguó rén.)
Mike: À, mình không phải là người Anh, mình là người Mỹ.
兰兰:点点头。(Lán lán: Diǎndiǎn tóu.)
Lan Lan: (gật gật đầu)
小明:兰兰,这是什么书啊?(Xiǎomíng: Lán lán, zhè shì shénme shū a?)
Tiểu Minh: Lan Lan, đây là sách gì vậy?
兰兰:这是…秘密!(Lán lán: Zhè shì…mìmì!)
Lan Lan: Đây là. . . bí mật!

Xiao Ming:Lan Lan!

Lan Lan:Xiao Ming! This is……

Xiao Ming:Oh,this is MI……

MIKE:Hi,how do you do. My name is MIKE,I’m Xiao Ming’s new friend.

Lan Lan:Hi MIKE. I’m Lan Lan,I’m Xiao Ming’s classmate.

MIKE:Lan Lan?Oh,you’re…….

Lan Lan:I am…?

MIKE:No, it’s nothing.

Lan Lan:Hey,MIKE,what nationality are you?Are you English?

MIKE:Oh,I’m not English, I’m American.

Xiao Ming:Lan Lan,what’s this book?

Lan Lan:It’s …a secret!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

 

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...