http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/
Nguồn


成长汉语 – Bài 005

小明:Mike,你看,这是我的好朋友。(Xiǎomíng:Mike, nǐ kàn, zhè shì wǒ de hǎo péngyǒu)
Tiểu Minh: Mike, bạn xem, đây là bạn thân của mình.
MIKE:她是你的同学吗?(MIKE: Tā shì nǐ de tóngxué ma?)
Mike: Bạn ấy là bạn học của bạn à?
小明:是啊。(Xiǎomíng: Shì a.)
Tiểu Minh: Đúng đó.
MIKE:她叫什么名字?(MIKE: Tā jiào shénme míngzì?)
Mike: Bạn ấy tên là gì?
小明:她叫兰兰。(Xiǎomíng: Tā jiào lán lán.)
Tiểu Minh: Bạn ấy tên là Lan Lan.
MIKE:兰兰……她多大了?也是16岁吗?(MIKE: Lán lán……tā duōdàle? Yěshì 16 suì ma?)
Mike: Lan Lan . . ., bạn ấy mấy tuổi vậy? Cũng 16 tuổi luôn hả?
小明:不,她15岁。(Xiǎomíng: Bù, tā 15 suì.)
Tiểu Minh: Không, bạn ấy 15 tuổi.
MIKE:这是什么?(MIKE: Zhè shì shénme?)
Mike: Đây là gì vậy?
小明:这是她的狗。(Xiǎomíng: Zhè shì tā de gǒu.)
Tiểu Minh: Đây là con chó của bạn ấy
MIKE:小明,这是你爸爸吗?(MIKE: Xiǎomíng, zhè shì nǐ bàba ma?)
Mike: Tiểu Minh, đây là ba của bạn phải không?
小明:不是。那是我叔叔,是我爸爸的弟弟。(Xiǎomíng: Bùshì. Nà shì wǒ shūshu, shì wǒ bàba de dìdì.)
Tiểu Minh: Không hải, Đó là chú của mình, là em của ba mình.
MIKE:噢……(MIKE: Ō……)
Mike: À . . .
小明:唉,MIKE, 你知道这是哪儿吗?(Xiǎomíng: Āi,MIKE, nǐ zhīdào zhè shì nǎ’er ma?)
Tiểu Minh: À, Mike, bạn biết đây là đâu không?
MIKE:这个……我知道!这是水立方。(MIKE: Zhège……wǒ zhīdào! Zhè shì shuǐ lìfāng.)
Mike: Cái này . . . Mình biết. Đó là Trung tâm bơi lội quốc gia.

Xiao Ming:Look, MIKE,this is my good friend.

MIKE:Is she your classmate?

Xiao Ming:Yes.

MIKE:What’s her name?

Xiao Ming:Her name is Lan Lan.

MIKE:Lan Lan……How old is she?Also 16?

Xiao Ming:No,she’s 15.

MIKE:What’s this?

Xiao Ming:This is her dog.

MIKE:Xiao Ming,is this your dad?

Xiao Ming:No. That’s my uncle, my dad’s brother.

MIKE:Oh……

Xiao Ming:Hey,MIKE, do you know where this is?

MIKE:This……I know!It’s the Water Cube.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án [show-team category=’du-an-growing-up-with-chinese’ layout=’hover’ style=’img-square,img-white-border,text-left,4-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]

Bí quyết viết chữ Trung Quốc gây bão cộng đồng của bạn Thuỷ

XEM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BỘ SÁCH MỰC TỰ BAY MÀU LÝ TIỂU LONG 3200 CHỮ CHỈ CÒN 199k - BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THUỶ LUYỆN VIẾT CHỮ TIẾNG TRUNG SIÊU ĐẸP!

Loading...