Loading...

Xem các bài khác ở đây


Tập 014 – 离家出走的小迪 – Tiểu Địch bỏ nhà đi


Lời + dịch

Loading...

第14集:离家出走的小迪

Dì 14 jí: Lí jiā chūzǒu de xiǎo dí

Tập 14: Tiểu Địch bỏ nhà đi.

 

Loading...

大迪:敢拒接本故娘的电话,你这是在逼本姑娘现出原形。

Dà dí: Gǎn jù jiē běn gù niáng de diànhuà, nǐ zhè shì zài bī běn gūniáng xiàn chū yuánxíng.

Đại Địch: Dám không nghe điện thoại của bản cô nương, anh đang ép bản cô nương hiện nguyên hình đấy à.

小迪:老姐。

Xiǎo dí: Lǎo jiě.

Tiểu Địch: Chị à.

Loading...

大迪:干吗?

Dà dí: Gànma?

Đại Địch: Làm sao?

小迪:你帮我撕一下果冻吧,我撕不开。

Xiǎo dí: Nǐ bāng wǒ sī yīxià guǒdòng ba, wǒ sī bù kāi.

Loading...

Tiểu địch: Chị giúp em xé hộp thạch đi, em xé không được.

大迪:等一下,我打完这个电话,本姑娘可是有底线的。快点接电话。你这个马林蜀,你在自找麻烦。

Dà dí: Děng yīxià, wǒ dǎ wán zhège diànhuà, běn gūniáng kěshì yǒu dǐxiàn de. Kuài diǎn jiē diànhuà. Nǐ zhège mǎ lín shǔ, nǐ zài zì zhǎo máfan.

Đại địch: Đợi một chút, chị gọi xong cuộc điện thoại này đã, bản cô nương cũng phải có điểm dừng nhé. Mau nghe máy. Anh Mã Lâm Thục này, anh đang tự chuốc họa vào thân đấy.

小迪:老姐。

Xiǎo dí: Lǎo jiě.

Loading...

Tiểu Địch: Chị à

大迪:干吗?

Dà dí: Gànma?

Đại Địch: Làm sao?

小迪:帮我撕果冻。

Xiǎo dí: Bāng wǒ sī guǒdòng.

Tiểu Địch: Giúp em xé hộp thạch.

Loading...

大迪:去去去。。。自己撕,别烦我。 接电话。。。

Dà dí: Qù qù qù… Zìjǐ sī, bié fán wǒ. Jiē diànhuà…

Đại Địch: Đi đi đi… Tự xé đi, đừng phiền chị. Mau nghe điện thoại….

陈卫霖:老婆,那我们就少杀一点吧。

Chénwèilín: Lǎopó, nà wǒmen jiù shǎo shā yīdiǎn ba.

Trần Vệ Lâm : Vợ à, vậy chúng ta làm thịt ít một chút đi.

吴贤慧:我看只能这样了。

Wú xiánhuì: Wǒ kàn zhǐ néng zhèyàngle.

Ngô Hiền Tuệ: Em thấy chỉ có thể như vậy rồi.

陈卫霖:生意好就多杀,不好就小杀。老婆你不要太难过了。

Chénwèilín: Shēngyì hǎo jiù duō shā, bù hǎo jiù xiǎo shā. Lǎopó nǐ bùyào tài nánguòle.

Trần Vệ Lâm: Kinh doanh tốt thì giết nhiều, không tốt thì giết ít. Em cũng đừng buồn.

小迪:老妈,你帮我撕果冻。

Xiǎo dí: Lǎo mā, nǐ bāng wǒ sī guǒdòng.

Tiểu Địch: Mẹ à, mẹ giúp con xé hộp thạch đi.

吴贤慧:一定要好好干,回到一天杀一百只的日了。

Wú xiánhuì: Yīdìng yào hǎohǎo gàn, huí dào yītiān shā yībǎi zhī de rì le.

Ngô Hiền Tuệ: Nhất định phải làm tốt một chút, trở lại cái thời mỗi ngày giết 100 con.

小迪:太奶奶。

Xiǎo dí: Tài nǎinai.

Tiểu Địch: Cụ à.

太奶奶:我白发小龙女就是九零后。真是的。

Tài nǎinai: Wǒ bái fā xiǎolóng nǚ jiùshì jiǔ líng hòu. Zhēnshi de.

Bà cố: Tiểu Long Nữ tóc bạc ta đây chính là thế hệ 9X. Thật là…

小迪:太奶奶。浩浩,你帮我撕果冻好吗?

Xiǎo dí: Tài nǎinai. Hào hào, nǐ bāng wǒ sī guǒdòng hǎo ma?

Tiểu Địch: Cụ. Hạo Hạo, em giúp chị xé hộp thạch được không?

浩浩:不好。你不要在用这招来骗我了。我是不会相信的。

Hào hào: Bù hǎo. Nǐ bùyào zài yòng zhè zhāolái piàn wǒle. Wǒ shì bù huì xiāngxìn de.

Hạo hạo: Không được. Chị đừng dùng chiêu này lừa em, em không tin đâu.

小迪:没有人帮我,他们都不爱我了

Xiǎo dí: Méiyǒu rén bāng wǒ, tāmen dōu bù ài wǒ le

Tiểu Địch: Chẳng ai giúp mình, họ đều không yêu mình nữa rồi.

A:小迪,小雅离家出走了。

A: Xiǎo dí, xiǎo yǎ lí jiā chūzǒu le.

A: Tiểu Địch, Tiểu Nhã đã bỏ nhà đi rồi.

小迪:什么时候?

Xiǎo dí: Shénme shíhòu?

Tiểu Địch: Khi nào thế?

A:今天早上。

A: Jīntiān zǎoshang.

A: Sáng sớm hôm nay.

小迪:怪不得她没来上课。我们都去找她把。

Xiǎo dí: Guài bùdé tā méi lái shàngkè. Wǒmen dōu qù zhǎo tā bǎ.

Tiểu Địch: Thảo nào cậu ấy không đi học, chúng ta cùng đi tìm cậu ấy đi.

A:已经找到了。

A: Yǐjīng zhǎodàole.

A: Đã tìm thấy rồi.

小迪:她去哪了?

Xiǎo dí: Tā qù nǎle?

Tiểu Địch: Cậy ấy đã đi đâu?

A:在操场上,她爸爸妈妈和老师正带她过来呢。

A: Zài cāochǎng shàng, tā bàba māmā hé lǎoshī zhèng dài tā guòlái ne.

A: Ở sân vận động, bố mẹ cậu ấy và cô giáo đang đưa cậu ấy qua đây đấy.

小迪:她出走的好近了。

Xiǎo dí: Tā chūzǒu de hǎo jìnle.

Tiểu Địch: Cậu ấy bỏ đi gần quá rồi.

A:是呀。

A: Shì ya.

A: Đúng thế.

老师:大家安静,小雅同学离家出走让她的父母很是担心。可现在我们已经找到了她。希望她以后不要再做这种让父母担心的事情了。

Lǎoshī: Dàjiā ānjìng, xiǎo yǎ tóngxué lí jiā chūzǒu ràng tā de fùmǔ hěn shì dānxīn. Kě xiànzài wǒmen yǐjīng zhǎodàole tā. Xīwàng tā yǐhòu bùyào zài zuò zhè zhǒng ràng fùmǔ dānxīn de shìqíng le.

Cô giáo: Các em yên lặng, bạn Tiểu Nhã bỏ nhà đi làm bố mẹ bạn ấy rất lo lắng. Nhưng bây giờ chúng tôi đã tìm thấy em ấy rồi, hy vọng em ấy về sau không làm những việc khiến bố mẹ lo lắng như vậy nữa.

小雅:妈妈。

Xiǎo yǎ: Māmā.

Tiểu Nhã: Mẹ ơi.

小迪:有办法了。。。

Xiǎo dí: Yǒu bànfǎ le…

Tiểu Địch: Có cách rồi.

大迪:谁?

Dà dí: Shuí?

Đại Địch: Ai?

小迪:我。

Xiǎo dí: Wǒ.

Tiểu Địch: Em.

大迪:谁?

Dà dí: Shuí?

Đại Địch: Ai?

小迪:吓死我了。。。我回来了。老妈。太。。。太奶奶。爸爸妈妈怎么不理我呢?

Xiǎo dí: Xià sǐ wǒle…Wǒ huíláile. Lǎo mā. Tài… Tài nǎinai. Bàba māmā zěnme bù lǐ wǒ ne?

Tiểu Địch: Làm người ta sợ hết hồn…Con về rồi ạ. Mẹ à. Cụ… Bố mẹ sao lại không để ý đến cháu?

太奶奶:傻孩子。爸爸妈妈怎么会不理你呢?

Tài nǎinai: Shǎ háizi. Bàba māmā zěnme huì bù lǐ nǐ ne?

Cụ: Cháu ngốc, sao bố mẹ lại không để ý đến cháu chứ?

小迪:可是他们。。。大胖你真乖,只有你对我好。

Xiǎo dí: Kěshì tāmen…Dà pàng nǐ zhēn guāi, zhǐyǒu nǐ duì wǒ hǎo.

Tiểu Địch: Nhưng mà họ….Mập Ú mày thật ngoan, chỉ có mày tốt với tao.

浩浩:大胖,跟我走。

Hào hào: Dà pàng, gēn wǒ zǒu.

Hạo Hạo: Mập Ú, đi với tao.

小迪:我的感觉是对的,家里人都不再爱我了。你们说是不是。他们不再像以前那样对我好了,现在还背着我商量一些只有他们才知道的事情。

Xiǎo dí: Wǒ de gǎnjué shì duì de, jiālǐ rén dōu bù zài ài wǒ le. Nǐmen shuō shì bùshì. Tāmen bù zài xiàng yǐqián nàyàng duì wǒ hǎo le, xiànzài hái bèizhe wǒ shāngliáng yīxiē zhǐyǒu tāmen cái zhīdào de shìqíng.

Tiểu Địch: Cảm giác của mình là đúng, mọi người trong nhà không yêu mình nữa rồi. Chúng mày nói xem có phải không? Họ không còn đối tốt với mình như trước nữa rồi. Bây giờ còn bàn bạc những chuyện chỉ họ mới biết ở sau lưng mình nữa chứ.

果冻1:他们不爱你了。

Guǒdòng 1: Tāmen bù ài nǐle.

Hộp thạch 1: Họ không yêu chị nữa rồi.

果冻2:他们是你的家人,肯定最爱你了。

Guǒdòng 2: Tāmen shì nǐ de jiārén, kěndìng zuì ài nǐle.

Hộp thạch 2: Họ là người nhà của chị, chắc chắn là yêu chị nhất rồi.

果冻1:不爱了。

Guǒdòng 1: Bù ài le.

Hộp thạch 1: Không yêu rồi.

果冻2:爱。

Guǒdòng 2: Ài.

Hộp thạch 2: Yêu.

果冻1:不爱。

Guǒdòng 1: Bù ài.

Hộp thạch 1: Không yêu.

果冻2:爱。

Guǒdòng 2: Ài.

Hộp thạch 2: Yêu

果冻1 :不爱。

Guǒdòng 1: Bù ài.

Hộp thạch 1: Không yêu.

小迪:妈妈,我是不是捡来的孩子?

Xiǎo dí: Māmā, wǒ shì bùshì jiǎn lái de háizi?

Tiểu địch: Mẹ ơi, con có phải là đứa trẻ mẹ nhặt về không?

吴贤慧:瞎说什么呢,快出去吧。我炒菜的时候别站在我旁边。懂不懂。。。大迪,快把小葱递给我吧。

Wú xiánhuì: Xiāshuō shénme ne, kuài chūqù ba. Wǒ chǎocài de shíhòu bié zhàn zài wǒ pángbiān. Dǒng bù dǒng… Dà dí, kuài bǎ xiǎocōng dì gěi wǒ ba.

Ngô Hiền Tuệ: Nói linh tinh gì thế, mau ra ngoài đi. Khi mẹ nấu ăn đừng đứng bên cạnh mẹ. Có hiểu không? Đại Địch, mau đưa hành cho mẹ đi.

小迪:看她们母女多么相爱,我肯定是捡来的孩子。大迪才是妈妈亲生的。

我要再试一试,要是还是没有人帮我,我就离开这个家。这次我要真的离家出走,再也不回来了。先从妈妈和姐姐开始。老妈,老姐,帮我撕一下果冻。

Xiǎo dí: Kàn tāmen mǔ nǚ duōme xiāng’ài, wǒ kěndìng shì jiǎn lái de háizi. Dà dí cái shì māmā qīnshēng de. Wǒ yào zài shì yī shì, yàoshi háishì méiyǒu rén bāng wǒ, wǒ jiù líkāi zhège jiā. Zhè cì wǒ yào zhēn de lí jiā chūzǒu, zài yě bù huíláile. Xiān cóng māmā hé jiějiě kāishǐ. Lǎo mā, lǎo jiě, bāng wǒ sī yīxià guǒdòng.

Tiểu Địch: Nhìn mẹ con họ yêu thương nhau biết bao nhiêu, mình chắc chắn là đứa trẻ được nhặt về rồi. Chị Đại Địch mới là do mẹ sinh ra. Mình phải thử một lần nữa, nếu vẫn không ai giúp mình, mình sẽ đi khỏi cái nhà này. Lần này mình thật sự sẽ bỏ nhà đi, không quay lại nữa. Đầu tiên bắt đầu từ mẹ và chị. Mẹ ơi,chị ơi, giúp con mở hộp thạch đi.

吴贤慧:笑死我了.

Wú xiánhuì: Xiào sǐ wǒle.

Ngô Hiền Tuệ: Buồn cười chết mất.

小迪:老爸,帮我撕一下。太奶奶,帮我撕一下果冻。

Xiǎo dí: Lǎo bà, bāng wǒ sī yīxià. Tài nǎinai, bāng wǒ sī yīxià guǒdòng.

Tiểu Địch: Bố ơi, giúp con mở một chút. Cụ ơi, giúp cháu mở hộp thạch đi.

太奶奶:好,帮你撕。

Tài nǎinai: Hǎo, bāng nǐ sī.

Cụ: Được, giúp cháu xé.

小迪:亲爱的爸爸妈妈大迪太奶奶,还有浩浩,当你们看到这封信的时候,我已经离开这个不再关心我的家了。老姐,我知道你不喜欢我了。可我还是喜欢你。老爸老妈你们都不爱我了,再见。太奶奶再见,浩浩再见。天黑时离家出走我肯定会被吓死,所以天一亮我就走,再也不回来了。这真是我人生中最漫长的一夜。好困,不要睡。一定要撑住,天一亮就走。爸爸妈妈,太奶奶大迪,还有浩浩,我就要离开你们去往天涯海角了。不要再来找我。

马儿。。。快醒醒啊。。。爸爸妈妈,你们在哪?我好想你们。爸爸妈妈,是我。停下,是我啊,姐姐,浩浩,太奶奶,我是小迪。停下。。。

Xiǎo dí: Qīn’ài de bàba māmā dà dí tài nǎinai, hái yǒu hào hào, dāng nǐmen kàn dào zhè fēng xìn de shíhòu, wǒ yǐjīng líkāi zhège bùzài guānxīn wǒ de jiāle. Lǎo jiě, wǒ zhīdào nǐ bù xǐhuān wǒle. Kě wǒ háishì xǐhuān nǐ. Lǎo bà lǎo mā nǐmen dōu bù ài wǒle, zàijiàn. Tài nǎinai zàijiàn, hào hào zàijiàn. Tiān hēi shí lí jiā chūzǒu wǒ kěndìng huì bèi xià sǐ, suǒyǐ tiān yī liàng wǒ jiù zǒu, zài yě bù huíláile. Zhè zhēnshi wǒ rénshēng zhōng zuì màncháng de yīyè. Hǎo kùn, bùyào shuì. Yīdìng yào chēng zhù, tiān yī liàng jiù zǒu. Bàba māmā, tài nǎinai dà dí, hái yǒu hào hào, wǒ jiù yào líkāi nǐmen qù wǎng tiānyáhǎijiǎole. Bùyào zàilái zhǎo wǒ.Mǎr… Kuài xǐng xǐng a…Bàba māmā, nǐmen zài nǎ? Wǒ hǎo xiǎng nǐmen.
Bàba māmā, shì wǒ. Tíng xià, shì wǒ a, jiějiě, hào hào, tài nǎinai, wǒ shì xiǎo dí. Tíng xià…

Tiểu Địch: Bố mẹ, cụ, chị Đại Địch thân mến, còn cả Hạo Hạo, khi mọi người thấy bức thư này, con đã rời khỏi căn nhà đã không còn quan tâm đến con này rồi. Chị à, em biết chị đã không thích em nữa, nhưng em vẫn yêu quý chị. Bố mẹ, hai người không yêu con, tạm biệt. Tạm biệt cụ,tạm biệt Hạo Hạo. Rời khỏi nhà khi trời tối đen mình sẽ sợ chết mất, thế nên trời sáng mình sẽ đi. Không quay lại nữa. Đây thực sự là đêm dài nhất trong cuộc đời mình. Buồn ngủ quá, không được ngủ, mình nhất định phải chống cự, trời sáng sẽ đi. Bố mẹ, cụ, chị Đại Địch, còn cả Hạo Hạo, con sắp rời xa mọi người đi đến nơi chân trời góc biển, đừng đi tìm con nữa. Ngựa à, mau tỉnh lại đi…Bố mẹ, mọi người ở đâu? Con rất nhớ mọi người. Bố mẹ, là con. Dừng lại, là con đây. Chị, Hạo Hạo, cụ, con là tiểu Địch. Dừng lại …

陈卫霖:你不是说要我们不要找你吗,我们不会停下的。

Chénwèilín: Nǐ bùshì shuō yào wǒmen bùyào zhǎo nǐ ma, wǒmen bù huì tíng xià de.

Trần Vệ Lâm: Không phải con nói chúng ta đừng tìm con sao, chúng ta sẽ không dừng lại đâu.

大迪:又做什么奇快的梦了。

Dà dí: Yòu zuò shénme qí kuài de mèngle.

Đại Địch: Lại mơ giấc mơ kì lạ gì rồi.

小迪:快停下,我错了。我是小迪呀。

Xiǎo dí: Kuài tíng xià, wǒ cuòle. Wǒ shì xiǎo dí ya.

Tiểu Địch: Mau dừng lại, con sai rồi, con là tiểu Địch mà.

大迪:真是的,没救了。小迪。。。

Dà dí: Zhēnshi de, méi jiùle. Xiǎo dí…

Đại Địch: Thật là, không cứu nổi. Tiểu Địch…

小迪:姐姐,你不要走。

Xiǎo dí: Jiějiě, nǐ bùyào zǒu.

Tiểu Địch: Chị à, chị đừng đi.

大迪:小迪,你乱七八糟说什么呢?睡觉连衣服都不换,还不盖被子。肯定啊,是冻糊涂了. 小迪,你今天是怎么了?

Dà dí: Xiǎo dí, nǐ luànqībāzāo shuō shénme ne? Shuìjiào lián yīfú dōu bù huàn, hái bù gài bèizi. Kěndìng a, shì dòng hútule. Xiǎo dí, nǐ jīntiān shì zěnmele?

Đại Địch: Tiểu Địch, em nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ đến quần áo cũng không thay, còn không đắp chăn nữa. Chắc chắn là lạnh đến mức mơ hồ đồ rồi. Tiểu Địch, hôm nay e làm sao thế?

吴贤慧:小迪,快吃长寿面吧。一会凉了。

Wú xiánhuì: Xiǎo dí, kuài chī chángshòu miàn ba, yī huǐ liángle.

Ngô Hiền Tuệ: Tiểu Địch, mau ăn mì trường thọ đi, lát nữa nguội mất.

陈卫霖:吃完了,老爸老妈带你去游乐场玩一天,趁着今天是周末。

Chénwèilín: Chī wánle, lǎo bà lǎo mā dài nǐ qù yóulè chǎng wán yītiān, chènzhe jīntiān shì zhōumò.

Trầm vệ Lâm: Ăn xong rồi, bố mẹ dẫn con đi khu vui chơi chơi một ngày, nhân tiện hôm nay là cuối tuần.

大迪:小迪,生日快乐。

Dà dí: Xiǎo dí, shēngrì kuàilè.

Đại Địch : Tiểu Địch, sinh nhật vui vẻ.

大家:生日快乐。

Dàjiā: Shēngrì kuàilè.

Cả nhà: Sinh nhật vui vẻ.

吴贤慧:每年都是这么过生日的,你哭什么呀?

Wú xiánhuì: Měinián dōu shì zhèmeguò shēngrì de, nǐ kū shénme ya?

Ngô Hiền Tuệ: Mọi năm đều đón sinh nhật như thế này, con khóc gì thế?

小迪:我再也不离开你们了。你们对我好,你们最爱我了。浩浩,把信还给我。

Xiǎo dí: Wǒ zài yě bù líkāi nǐmenle. Nǐmen duì wǒ hǎo, nǐmen zuì ài wǒle. Hào hào, bǎ xìn huán gěi wǒ.

Tiểu Địch: Con sẽ không bao giờ rời xa mọi người, mọi người đối với con rất tốt, mọi người yêu con nhất. Hạo Hạo, trả thư cho chị.

浩浩:原来是信啊。我不还给你。亲爱的爸爸妈妈。

Hào hào: Yuánlái shì xìn a. Wǒ bù huán gěi nǐ. Qīn’ài de bàba māmā.

Hạo Hạo: Thì ra là thư à. Em không trả chị đâu. Bố mẹ thân mến

小迪:别念了,我不再要你的零食了。

Xiǎo dí: Bié niànle, wǒ bù zài yào nǐ de língshí le.

Tiểu Địch: Đừng đọc nữa. Chị sẽ không đòi đồ ăn vặt của em nữa.

浩浩:姐姐,太奶奶。

Hào hào: Jiějiě, tài nǎinai.

Hạo Hạo: Chị , cụ.

小迪:我还把我的零花钱给你,给你三分之一。

Xiǎo dí: Wǒ hái bǎ wǒ de línghuā qián gěi nǐ, gěi nǐ sān fēn zhī yī.

Tiểu Địch: Chị còn cho em tiền tiêu vặt của chị, cho em một phần ba.

浩浩:还有我。

Hào hào: Hái yǒu wǒ.

Hạo Hạo: Còn có mình.

小迪:我还给你买航模。

Xiǎo dí: Wǒ hái gěi nǐ mǎi hángmó.

Tiểu địch: Chị còn mua cho em mô hình đồ chơi.

浩浩:这可是你说的,说话要算数。

Hào hào: Zhè kěshì nǐ shuō de, shuōhuà yào suànshù.

Hạo Hạo: Đây là lời chị nói đấy nhé, nói lời phải giữ lời.

小迪:说话算话。

Xiǎo dí: Shuōhuà suàn huà.

Tiểu Địch: Nói lời giữ lời.

浩浩:给。其实我也不知道后面写的是什么。

Hào hào: Gěi. Qíshí wǒ yě bù zhīdào hòumiàn xiě de shì shénme

Hạo Hạo: Trả. Thật ra em cũng không biết phía sau thư viết gì.

小迪:浩浩,你。。。

Xiǎo dí: Hào hào, nǐ..

Tiểu Địch: Hạo Hạo, em…


Xem các bài khác ở đây


Nhóm biên tập viên

Dịch thuật
Translating
dịch tiếng Việt

Biên tập
Editing
up lên website

Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Video hoạt hình Gia Đình Vui Vẻ - 贝女儿好妈妈之快乐的家庭 – Phần 2 - Tập 014 - 离家出走的小迪 - Tiểu Địch bỏ nhà đi.