[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #112 – 国产动画 (Guóchǎn dònghuà) – Hoạt hình Trung Hoa

1
764

[Giáo trình nghe tiếng Trung] Slow chinese: #112 – 国产动画 (Guóchǎn dònghuà) – Hoạt hình Trung Hoa

Loading...

国产动画 (Guóchǎn dònghuà) – Hoạt hình Trung Hoa

  国产动画

有读者告诉我,他想知道中国有没有自己的动画片。因为日本动画很厉害,他觉得,同样在亚洲的中国,应该也有一些不错的动画片吧。这一期的慢速中文,我就给大家介绍一些国产动画,也就是中国的动画片。

我很小的时候,喜欢看一部剪纸动画片叫做《葫芦兄弟》。故事的主角是七个由葫芦变成的兄弟。他们为了救老爷爷,和妖怪展开了激烈的战斗。七个葫芦兄弟每个人的本领都不一样。有的力量很大,有的有千里眼和顺风耳,有的身体像钢铁一样坚硬,还有的可以喷火和喷水。开始的时候,葫芦兄弟单独和妖怪战斗,但总是失败。最后七个葫芦兄弟在一起,就变得很强大。这个动画片的故事很简单,但是它的画面和音乐给我留下了印象的深刻。另一部我很喜爱的动画片叫做《三个和尚》,这是一部短片。讲的是三个和尚在一起生活的故事。一开始,每个和尚都很自私,总想着自己。慢慢地,他们学会了团结合作。这是一部很精致的寓言动画。还有一些很棒的动画片有《九色鹿》、《哪吒闹海》、《阿凡提》等等。

Loading...

中国人很早就开始拍摄动画片了。在1937年的上海,有几个万氏兄弟看到了迪斯尼的动画片《白雪公主》,受到启发,决定拍摄中国的动画片。他们花了四年时间,创作了亚洲第一部动画长片《铁扇公主》。故事来自著名的《西游记》。后来,万氏兄弟又创作了一部更加经典的动画片《大闹天宫》。这部动画片改编自《西游记》的前面部分。这部动画片获得了很多奖,影响了很多人。

说到国产动画,还要说到上海美术电影制片厂。这个电影制片厂拍摄了很多经典的国产动画,把很多中国的经典故事拍成大人跟小孩都爱看的动画片。可是自从改革开放以来,受到外国同行的竞争,国产动画开始让人失望。虽然每年有很多动画片,但是真正吸引人的不多。年轻一代人,更愿意接受日本和美国的动画片。还有一个原因,就是官方对动画和电影的限制非常多,就算是再有天赋的动画片制作人,也很难拍出好片子。

#112: Guóchǎn dònghuà

Yǒu dúzhě gàosù wǒ, tā xiǎng zhīdào zhōngguó yǒu méiyǒu zìjǐ de dònghuà piàn. Yīnwèi rìběn dònghuà hěn lìhài, tā juédé, tóngyàng zài yàzhōu de zhōngguó, yīnggāi yěyǒu yīxiē bùcuò de dònghuà piàn ba. Zhè yī qí de màn sù zhōngwén, wǒ jiù gěi dàjiā jièshào yīxiē guóchǎn dònghuà, yě jiùshì zhōngguó de dònghuà piàn.

Wǒ hěn xiǎo de shíhòu, xǐhuān kàn yī bù jiǎnzhǐ dònghuà piàn jiàozuò “húlu xiōngdì”. Gùshì de zhǔjiǎo shì qī gè yóu húlu biàn chéng de xiōngdì. Tāmen wèile jiù lǎo yéyé, hé yāoguài zhǎnkāile jīliè de zhàndòu. Qī gè húlu xiōngdì měi gèrén de běnlǐng dōu bù yīyàng. Yǒu de lìliàng hěn dà, yǒu de yǒu qiānlǐyǎn hé shùnfēng’ěr, yǒu de shēntǐ xiàng gāngtiě yīyàng jiānyìng, hái yǒu de kěyǐ pēn huǒ hé pēn shuǐ. Kāishǐ de shíhòu, húlu xiōngdì dāndú hé yāoguài zhàndòu, dàn zǒng shì shībài. Zuìhòu qī gè húlu xiōngdì zài yīqǐ, jiù biàn dé hěn qiángdà. Zhège dònghuà piàn de gùshì hěn jiǎndān, dànshì tā de huàmiàn hé yīnyuè gěi wǒ liú xiàle yìnxiàng de shēnkè. Lìng yī bù wǒ hěn xǐ’ài de dònghuà piàn jiàozuò “sān gè héshàng”, zhè shì yī bù duǎnpiàn. Jiǎng de shì sān gè héshàng zài yīqǐ shēnghuó de gùshì. Yī kāishǐ, měi gè héshàng dū hěn zìsī, zǒng xiǎngzhe zìjǐ. Màn man de, tāmen xuéhuìle tuánjié hézuò. Zhè shì yī bù hěn jīngzhì de yùyán dònghuà. Hái yǒu yīxiē hěn bàng de dònghuà piàn yǒu “jiǔ sè lù”,“nǎ zhā nào hǎi”,“ā fán tí” děng děng.

Loading...

Zhōngguó rén hěn zǎo jiù kāishǐ pāishè dònghuà piànle. Zài 1937 nián de shànghǎi, yǒu jǐ gè wàn shì xiōngdì kàn dàole dísīní de dònghuà piàn “báixuě gōngzhǔ”, shòudào qǐfā, juédìng pāishè zhōngguó de dònghuà piàn. Tāmen huāle sì nián shíjiān, chuàngzuòle yàzhōu dì yī bù dònghuà zhǎng piàn “tiě shàn gōngzhǔ”. Gùshì láizì zhùmíng de “xīyóu jì”. Hòulái, wàn shì xiōngdì yòu chuàngzuòle yī bù gèngjiā jīngdiǎn de dònghuà piàn “dà nào tiāngōng”. Zhè bù dònghuà piàn gǎibiān zì “xīyóu jì” de qiánmiàn bùfèn. Zhè bù dònghuà piàn huòdéle hěnduō jiǎng, yǐngxiǎngle hěnduō rén.

Shuō dào guóchǎn dònghuà, hái yào shuō dào shànghǎi měishù diànyǐng zhì piàn chǎng. Zhège diànyǐng zhì piàn chǎng pāishèle hěnduō jīngdiǎn de guóchǎn dònghuà, bǎ hěnduō zhōngguó de jīngdiǎn gùshì pāi chéng dàrén gēn xiǎohái dōu ài kàn de dònghuà piàn. Kěshì zìcóng gǎigé kāifàng yǐlái, shòudào wàiguó tóngxíng de jìngzhēng, guóchǎn dònghuà kāishǐ ràng rén shīwàng. Suīrán měinián yǒu hěnduō dònghuà piàn, dànshì zhēnzhèng xīyǐn rén de bù duō. Niánqīng yīdài rén, gèng yuànyì jiēshòu rìběn hé měiguó de dònghuà piàn. Hái yǒu yīgè yuányīn, jiùshì guānfāng duì dònghuà hé diànyǐng de xiànzhì fēicháng duō, jiùsuàn shì zài yǒu tiānfù de dònghuà piàn zhìzuò rén, yě hěn nán pāi chū hǎo piànzi.

#112: Hoạt hình Trung Hoa

Có một độc giả hỏi tôi tôi, bạn ý muốn biết Trung Quốc có phim hoạt hình không. Phim hoạt hình của Nhật Bản rất hay nên anh ấy nghĩ, Trung Quốc cùng là thuộc châu Á, ắt sẽ có một số phim hoạt hình hay không kém. Trong kỳ Slow chinese này, tôi sẽ giới thiệu các bạn một vài đặc sản của Trung Quốc, cũng như là phim hoạt hình Trung Quốc.

Lúc còn nhỏ, tôi rất thích xem một bộ tranh hoạt hình bằng giấy mang tên “Anh em hồ lô”. Nhân vật chính trong truyện là bảy anh em chui ra từ quả bầu hồ lô. Họ vì cứu ông nội mà chiến đấu quyết liệt với yêu quái. Bảy anh em hồ lô mỗi người có một bản lĩnh riêng. Người thì có sức mạnh phi thường, người thì có thiên lý nhãn và thuật phong nhĩ, người thì có thân thể cứng rắn như sắt, người thì phun ra nước và lửa. Khi mở màn, anh em hồ lô chiến đấu riêng lẻ với yêu quái, luôn luôn thất bại. Sau này bảy anh em hồ lô hợp sức lại, tạo nên sức mạnh vô song. Ý nghĩa câu chuyện này đơn giản, nhưng hình ảnh và âm nhạc của nó đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Còn một bộ phim hoạt hình tôi thích nữa là “Ba vị hoà thượng” – một bộ phim ngắn. Câu chuyện kể về ba vị hoà thượng cùng sống chung với nhau. Lúc đầu, vị hoà thượng nào cũng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Dần dần, họ biết kết hợp đoàn kết lại với nhau. Đây là bộ hoạt hình ngụ ngôn rất tinh tế. Và có một vài phim hoạt hình rất hay như “Cửu sắc lộc”, “Na Tra phá biển”, “A Phàm Đề” .v.v.

Người Trung Quốc từ lâu đã bắt đầu làm phim hoạt hình. Ở Thượng Hải vào năm 1937, có mấy anh em nhà họ Vạn khi xem phim hoạt hình “Công chúa Bạch Tuyết” của Walt Disney, như được truyền cảm hứng, đã quyết định làm phim hoạt hình của Trung Quốc. Họ mất thời gian bốn năm, sản xuất ra bộ phim hoạt hình đầu tiên của châu Á mang tên “Thiết Phiến công chúa”. Câu chuyện lấy từ tác phẩm “Tây Du Ký” nổi tiếng. Sau này, anh em họ Vạn lại sáng tác một bộ phim hoạt hình kinh điển “Đại náo thiên cung”. Bộ phim hoạt hình này cải biên từ phần đầu của tác phẩm “Tây Du Ký”. Bộ phim này đạt được rất nhiều giải thưởng, ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ nhân dân Trung Hoa.

Loading...

Nói đến hoạt hình Trung Quốc, thì phải nói đến xưởng phim chế tác mỹ thuật Thượng Hải. Xưởng phim điện ảnh này đã làm rất nhiều phim hoạt hình Trung Quốc kinh điển, lấy nhiều cốt truyện kinh điển của Trung Quốc làm thành phim hoạt hình, khiến cho người lớn và trẻ nhỏ đều yêu thích. Tuy nhiên từ khi cải cách đến nay, do bị các hãng của nước ngoài cạnh tranh, hoạt hình Trung Quốc bắt đầu khiến người ta thất vọng. Tuy mỗi năm có rất nhiều phim hoạt hình, nhưng thực sự không hấp dẫn. Thế hệ giới trẻ càng tiếp nhận phim hoạt hình của Mỹ và Nhật Bản. Còn có một nguyên nhân nữa là điện ảnh và phim hoạt hình bị chính phủ hạn chế khá nhiều, cho dù người chế tác hoạt hình được thiên phú cũng khó thể làm được phim hay.

Slow chinese: #112 - 国产动画 (Guóchǎn dònghuà) - Hoạt hình Trung Hoa